Staroveká grécka obchodná loď

Staroveká grécka obchodná loď

Pomocou plachetníc prevzali Gréci od Feničanov titul "morskí voziari".

Dejepis

Kľúčové slová

prepravujúce tovar, obchod, jachta, obchodník, námorný obchod, Gréčtina, starovek, Loď, Grécko, Hellas, mestský štát, plachta, trup, smerovka, sklad, amfora, skladovanie, stožiar

Súvisiace extra

Scénky

Grécka obchodná loď

 • stožiar
 • rahnová plachta
 • trup
 • kormidlové veslá

Pohľad zblízka

Paluba

Prierez

 • rahnová plachta
 • trup
 • kormidlové veslá
 • sklad
 • amfory

Animácia

 • rahnová plachta
 • trup
 • kormidlové veslá
 • amfory

Rozprávanie

Geografická poloha starovekého Grécka obyvateľom poskytovala vynikajúce podmienky pre námorné plavby. Nakoľko fenické mestské štáty upadali, Gréci prevzali riadenie obchodu na Stredozemnom mori, a stali sa tak prepravcami morí.
Samozrejme, Gréci sa už aj predtým plavili pozdĺž brehov a medzi ostrovmi starovekého Grécka. Zároveň sa stali majstrami v stavbe lodí.
Svoje menšie a väčšie obchodné plachetnice vyrábali z najlepších materiálov, pričom používali sofistikovanú techniku.

Pri stavbe lodí sa sústredili na najdôležitejšiu funkciu: bezpečnú prepravu čo najväčšieho množstva tovaru na určené miesto. Trup lodí bol preto zvyčajne široký a hlboký.

V tejto animácii môžete vidieť menšiu obchodnú plachetnicu. Túto loď s jedným stožiarom poháňal vietor zachytený pomocou rahnovej plachty. Riadenie zabezpečovali kormidlové veslá. Nákladný priestor bol naplnený amforami, ktoré obsahovali prepravovaný tovar.

Súvisiace extra

Biréma (staroveká vojnová loď)

Biréma je druh starovekej vojnovej lode s charakteristickou špicatou prednou časťou a dvoma palubami s veslami, ktorú používalo viacero národov.

Quinquereme (3. storočie pr. Kr.)

Je typickou vojnovou loďou helenistického obdobia s niekoľkými radmi vesiel.

Staroveká Egyptská plachetnica

Riečné a námorne lode starovekých Egypťanov boli jednosťažňové plachetnice vybavené veslami.

Staroveký aténsky občan a jeho manželka

Aténska demokracia fungovala vďaka spoločenstvu občanov s plnými právam.

Anglická vojnová loď (19. storočie)

Anglické plachetnice boli medzi najlepšími v 17. a 19. storočí.

Obytný dom v starovekom Grécku

Obytné domy v starovekom Grécku boli obdĺžníkové geometrické a dvojposchodové budovy.

Plachetnica

Prvé škunery boli postavené v Holandsku v 17. storočí a boli predovšetkých používané ako obchodné lode.

Staroveká grécka keramika

Majstrovské diela starovekých gréckych hrnčiarov sú dôležité archeologické pramene.

Tradičná arabská plachetnica (Sambuk)

Najväčší druh arabských plachetníc, tieto lode sa často používajú v Perzskom zálive ako obchodné plavidlá.

Vikinská loď (10. storočie)

Títo výborní námorníci a stavitelia lodí sa plavili po moriach a riekach na veľké vzdialenosti.

Akropola (Atény, 5. storočie pr. Kr.)

Najslávnejšia citadela na svete je Akropola v Aténach, ktorá bola postavená počas Periklovej mierovej éry.

Added to your cart.