Sopečná činnosť

Počas sopečnej činnosti magma vystupuje zo zemskej kôry na povrch.

Súvisiace extra

Gregoriánsky kalendár

Vytvorili ho pred takmer 500 rokmi úpravou juliánskeho kalendára. Dnes je v najväčšej miere...

Vznik Ánd

Andy vznikli zrážkou dvoch tektonických platní, jednej oceánskej a jednej kontinentálnej.

Joviálne planéty

Štyri najkrajnejšie planéty (Jupiter, Saturn, Urán a Neptún) nemajú pevný povrch, a preto ich...

Terestriálne planéty

Planéty Merkúr, Venuša, Zem a Mars sa formovali podobným spôsobom, ale iba na našej Zemi sa...

Usadené horniny

Vedeli ste, že tri štvrtiny našej Zeme pokrývajú usadené horniny?

Tektonické platne

Tektonické platne sa môžu pohybovať vzájomne voči sebe.

Krasová oblasť (základný)

V krasových oblastiach sa vytvárajú krasové formy medzi ktoré patria doliny, kvaple.

Vrásnenie (pokročilý)

Bočné tlakové sily spôsobujú vlnovité prehrnutie horninových vrstiev. Týmto spôsobom...

Added to your cart.