Solárna elektráreň

Solárna elektráreň

Solárne elektrárne premieňajú slnečnú energiu na elektrinu.

Geografia

Kľúčové slová

Solárna elektráreň, elektráreň, elektrický prúd, obnoviteľná energia, alternatívnych zdrojov energie, slnečné žiarenie, zrkadlo, Energia, turbína, výroba energie, generátor, zemepis

Súvisiace extra

Scénky

Solárna elektráreň

 • elektrické vedenie
 • transformátor
 • tepelné úložisko
 • výmenník tepla
 • skriňa turbíny
 • parabolické zrkadlo

Existujú dva základné typy solárnych elektrární:

1. Slnečnú energiu premieňa na teplo, následne tepelnú energiu premieňa ďalej na elektrickú energiu.

2. Slnečnú energiu premieňa pomocou solárnych panelov priamo na elektrickú energiu.

Základom solárnych elektrární je „kotol”, ktorý zhromažďuje energiu slnečného žiarenia.

Boli vyvinuté tri technológie:

parabolické korytá: slnečná energia sa zhromažďuje v potrubí, ktoré je umiestnené v ohnisku koryta;

energetické veže: zrkadlové polia koncentrujú slnečné žiarenie na prijímacie zariadenie centrálnej veže;

parabolické zrkadlá: sledujú Slnko na dvoch osiach, slnečné žiarenie koncentrujú na senzor alebo motor nachádzajúci sa v ohnisku zrkadla.

Na mieste koncentrácie, v ohniskuvýmenníky tepla, ktoré ohrievajú, respektíve odparujú vodu (najnovšie roztavenú soľ). Ďalšie časti solárnej elektrárne fungujú ako tepelné elektrárne.

Napriek tomu, že solárna elektráreň takmer vôbec neznečisťuje životné prostredie, jej výstavba je predsa spojená s mnohými problémami. Postaviť sa ju oplatí iba na takom mieste, kde je vysoký počet slnečných hodín a slnečné žiarenie je dostatočne silné.

Konštrukcia

 • povrch zrkadla
 • prijímač tepla
 • zásobník s horúcou roztavenou soľou
 • zásobník so studenou roztavenou soľou
 • nádrž na výmenu tepla
 • parná turbína
 • generátor
 • zužitkovateľná elektrická energia

Princíp fungovania

 • parná turbína
 • generátor
 • zužitkovateľná elektrická energia
 • horúca roztavená soľ
 • studená roztavená soľ
 • horúca para
 • ochladená voda

Parabolické zrkadlo

 • povrch zrkadla
 • prijímač tepla

Animácia

 • elektrické vedenie
 • transformátor
 • tepelné úložisko
 • výmenník tepla
 • skriňa turbíny
 • parabolické zrkadlo
 • parná turbína
 • generátor
 • zužitkovateľná elektrická energia
 • horúca roztavená soľ
 • studená roztavená soľ
 • horúca para
 • ochladená voda
 • povrch zrkadla
 • prijímač tepla

Rozprávanie

Slnečná energia je obnoviteľným zdrojom energie. Solárna elektráreň vyrába elektrický prúd zo slnečného žiarenia. Existujú dva spôsoby výroby elektrického prúdu. V prvom prípade sa prúd vyrába priamo zo slnečného žiarenia. V druhom prípade sa slnečná energia najprv premieňa na teplo a následne z neho sa vyrába prúd. My sa teraz zoznámime z druhou metódou.

Parabolické zrkadlá odrážajú prichádzajúce slnečné lúče do ohniska, kde sa nachádza jedna trubica, tzv. prijímač tepla. V tejto trubici prúdi pod vysokým tlakom roztavená soľ, ktorá dobre prenáša teplo, vplyvom slnečného žiarenia sa môže zohriať až na 300 °C.

Táto horúca tekutina následne vo výmenníku tepla odovzdá svoje teplo vode, ktorá sa premení na paru a poháňa parnú turbínu, z toho potom generátor vyrobí elektrický prúd. Solárna elektráreň nevypúšťa škodlivé látky, neprodukuje oxid uhličitý.

Jej veľkou výhodou je, že energia je po inštalácii zariadenia zadarmo. Nevýhodou sú vysoké náklady na zariadenie a inštaláciu. Solárnu energiu nemožno vopred naplánovať, rozdelenie slnečného žiarenia je premenlivé, má sezonálny charakter. Zrkadlá zaberajú veľkú plochu.

Súvisiace extra

Ako to funguje? - Solárny panel, solárny termálny kolektor

Energiu zo slnečného žiarenia môžeme využiť pomocou solárnych panelov a solárnych termálnych kolektrov.

Slnko

Priemer Slnka je asi 109 násobok priemeru Zeme. Väčšina z jeho hmotnosti sa skladá z vodíka.

Bioplynová elektráreň

Bioplyn môže byť vyrobený z organického materiálu (hnoj, rastlinné odpady, organické odpady) pomocou baktérií. Bioplyn je zmes metánu a oxidu uhličitého;...

Pasívny dom

V pasívnom dome je možné zaistiť komfortnú vnútornú teplotu bez použitia tradičných vykurovacích a chladiacich systémov.

Systém elektrickej siete

Účelom elektrickej siete je poskytovať elektrinu pre spotrebiteľov.

Tepelná elektráreň (uhľovodíkové palivo)

Jedná sa o technologický celok, ktorý vyrába elektrickú energiu premenou z chemickej energie viazanej v palive prostredníctvom tepelnej energie.

Transformátor

Transformátor je zariadenie na premenu napätia elektrického prúdu.

Veterná elektráreň

Veterné elektrárne premieňajú kinetickú energiu vetra na elektrickú energiu.

Vodná elektráreň (Hoover Dam, USA)

Obrovská priehrada, postavená na rieke Colorado v USA bola pomenovaný po bývalom americkom prezidentovi.

Fúzny reaktor

Jadrová fúzia bude slúžiť ako šetrný k životnému prostrediu a prakticky neobmedzený zdroj energie.

Geotermálna elektráreň

Geotermálne elektrárne premieňajú energiu horúcej, vysokotlakovej vody nájdenej v hlbších vrstvách Zeme na elektrinu.

Inžinierske siete

Je to systém, ktorý spĺňa požiadavky spotrebiteľov ako sú zásobovanie vodou, odstraňovanie odpadových vôd, elektrina, teplo, plyn a telekomunikácie.

Laboratórium Nikolu Teslu (Shoreham, USA)

Tento inžinier a vynálezca, ktorý sa venoval predovšetkým elektrotechnike, bol bezpochyby najgeniálnejšou postavou druhej priemyselnej revolúcie.

Prílivová elektráreň

Prílivové elektrárne využívajú denné kolísanie hladiny vody na výrobu elektrickej energie.

Vozidlá šetrné k životnému prostrediu

Kombináciou benzínového a elektrického pohonu možno znížiť emisie.

Znečistenie ovzdušia

Táto animácia nám predstaví hlavné zdroje znečistenia ovzdušia v priemysle, poľnohospodárstve a v mestách.

Edisonova žiarovka

Americký elektrotechnik Edison vynašiel žiarovku v roku 1879, ktorá zmenila náš každodenný život.

Jadrová elektráreň

Jadrová elektráreň Paks produkuje 40% elektrickej energie v Maďarsku.

Povrchová elektrická doprava

Trolejbusy a električky sú prostriedky verejnej dopravy šetrné k životnému prostrediu.

Reťazová reakcia

Energia uvoľnená pri štiepení jadra môže byť použitá pre civilné a vojenské účely.

Znečistenie životného prostredia

Priamy negatívny vplyv ľudstva na životné prostredie sa nazýva znečistenie.

Gejzír

Gejzír je prameň, ktorý periodicky vystrekuje teplú vodu a paru.

Veterný mlyn

Veterný mlyn dokáže premienať energiu vetra na kynetickú energiu a je vhodný na vykonávanie rôznych druhov prác.

Vodná turbína, generátor

Vodné turbíny transformujú kinetickú energiu vody do elektrického prúdu.

Znečisťovanie vody

Hlavnými zdrojmi znečisťovania vody sú priemysel, poľnohospodárstvo a mestské oblasti.

Added to your cart.