Sokol rároh

Sokol rároh je veľký dravý vták rozšírený v Európe a Ázii.

Súvisiace extra

Chrúst obyčajný

Je rozšírený chrobák v Európa. Jeho larvy známe pod menom húsenice sú považované za škodcov.

Korytnačka močiarna

S korytnačkou močiarnou sa môžeme stretnúť v močaristých oblastiach, na brehoch plytkých jazier.

Jazvec lesný

Jazvec lesný je všežravé zviera, ktoré je aktívne v noci. Jazvečia kolónia žije v...

Vráskavec obrovský (Modrá veľryba)

Cicavec prispôsobený životu v mori. Je to najväčší žijúci živočích.

Dážďovka obyčajná

Dážďovka obyčajná je živočích žijúci v zemi, na príklade ktorého vás zoznámime s...

Včela medonosná

Včely medonosné produkujú med, ktorý patrí medzi naše dôležité výživné látky.

Čo bolo skôr, perie alebo vták?

V tejto lekcii hľadáme odpoveď na to, u ktorých zvierat sa objavilo perie počas evolúcie.

Slon africký

Najväčšie suchozemské zviera.

Added to your cart.