Slovanskí bojovníci

Slovanskí bojovníci

Bojovníci slovanských národov sa v stredovekej Európe tešili veľkej úcte.

Dejepis

Kľúčové slová

szláv, bojovník, bojovníci, dejiny životného štýlu, v stredoveku, populácie, ozbrojený, zbraň, oštep, Oblečenie, dejepis, bojovanie, Európa

Súvisiace extra

Otázky

 • Čo nebolo súčasťou výzbroje slovanských jazdcov v ranom stredoveku?
 • Čo nebolo súčasťou výzbroje slovanských pešiakov v ranom stredoveku?
 • Ktorá vlastnosť nebola typická pre stredovekých slovanských bojovníkov?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé? Bojovú stratégiu Slovanov zasiahli východné aj západné vplyvy.
 • Na čom bola postavená bojová stratégia Slovanov v ranom stredoveku?
 • Pravdepodobne od koho sa naučili Slovania vyrábať obliehacie stroje?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé? Stredoveké slovanské jazdectvo nebolo efektívne v priamych zrážkach.
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé? Stredovekých slovanských bojovníkov nepoznali v západnej časti Európy.
 • V ktorej časti stredovekej Európy žili Slovania?
 • Ku komu možno prirovnať životný štýl slovanských bojovníkov?
 • Pravdepodobne od koho si osvojili Slovania účinné používanie luku a jazdectvo?
 • Čo nepoužívali stredovekí slovanskí jazdci (v 9. storočí)?

Scénky

Súvisiace extra

Husitská vozová hradba

Husiti v 15. storočí pozdvihli používanie bojových vozov na majstrovskú úroveň.

Avari (8. storočie)

Avari založili v Karpatskej kotline pevnú ríšu v 6. a 7. storočí.

Obliekanie starých Maďarov (10. storočie)

Oblečenie odzrkadľuje životný štýl a kultúru obyvateľov daného obdobia a regiónu.

Slovania

Väčšina slovanských národov, ktoré sa delia na tri veľké skupiny, v súčasnosti žije v 14 európskych krajinách.

Stredoveký kresťanský kráľ

Krest'anskí králi, ktorí sedeli na trónoch, nosili korunu a v rukách držali kráľovské insignie, boli typickými postavami stredoveku.

Stredoveké obliekanie západnej Európy (10-12. storočie)

Oblečenie odzrkadľuje životný štýl a kultúru obyvateľov daného obdobia a regiónu.

Stredoveké obliekanie západnej Európy (5-10. storočie)

Oblečenie odzrkadľuje životný štýl a kultúru obyvateľov daného obdobia a regiónu.

Ukrajinský kozák (17. storočie)

Kozáci, ktorí boli členmi nezávislej polovojenskej komunity, zohrávali v dejinách Ukrajiny veľmi dôležitú úlohu.

Arabský bojovník (6. storočie)

Najdôležitejšími zbraňami arabských bojovníkov boli luky a meče.

Byzantský cisár (6. storočie)

Cisár bol vládcom Byzantskej ríše, ktorá bola "dedičom Rímskej ríše".

Germánsky bojovník (4. storočie pr. Kr.)

Obávaní germánski bojovníci dobyli Európu zo severu smerom na juh, ohrozili aj Rímsku ríšu.

Obytná veža v stredoveku

Donžony boli svojrázne budovy v stredoveku a boli postavené nielen ako súčasťou hradu.

Added to your cart.