Skleníkový efekt

Skleníkový efekt

Ľudská činnosť zvyšuje skleníkový efekt a vedie ku globálnemu otepľovaniu.

Geografia

Kľúčové slová

Skleníkový efekt, globálne otepľovanie, klimatické zmeny, dezertifikácia, zvýšenie hladiny mora, pohlcovanie tepla, Odraz, ožarovanie, vyžarovanie, atmosferické plyny, skleník, oxid uhličitý, metán, dusík-oxid, vodná para, poľnohospodárstvo, priemysel, doprava, ľudská činnosť, atmosféra, vzduch, Zem, hladina mora, Slnko, oblak, osada, odpad, ľadovec, spoločnosť, príroda, zemepis

Súvisiace extra

Scénky

Skleník

 • ožarovanie - Žiarenie s krátkou vlnovou dĺžkou (slnečné žiarenie).
 • vyžarovanie - Žiarenie s dlhou vlnovou dĺžkou (tepelné žiarenie).
 • skleník

Atmosféra dobre prepúšťa slnečné lúče s krátkou vlnovou dĺžkou, následne ich zemský povrch pohltí, čo spôsobuje jeho zohriatie. Zohriaty zemský povrch vyžaruje žiarenie s dlhou vlnovou dĺžkou, ktoré pohlcuje atmosféra. Atmosféra - avšak nie masa vzduchu, ale tzv. skleníkové plyny a vodná para atmosféry -zadržiava značnú časť vyžiareného tepla. Táto schopnosť vzduchu zadržiavať teplo sa nazýva skleníkovým efektom.

Toto pomenovanie sa začalo používať z toho dôvodu, že podobný jav sa odohráva aj v skleníkoch a fóliovníkoch používaných v poľnohospodárstve. Tu plní funkciu skleníkových plynov sklo alebo fólia.

Ak by na Zemi neexistoval skleníkový efekt, priemerná teplota by bola o 35 °C nižšia, t.j. naša planéta by bola pokrytá ľadom a priemerná teplota by dosahovala iba –20 °C. Ak sa množstvo skleníkových plynov zvyšuje, zvyšuje sa aj priemerná teplota Zeme.

Väčšina plynov zodpovedných za skleníkový efekt, ako napríklad vodná para, oxid uhličitý, metán alebo oxid dusný, sa aj prirodzene vyskytuje v atmosfére. V posledných 100 rokoch sa objavili také plyny, respektíve sa zvýšil ich pomer, ktoré sa za prirodzených podmienok nenachádzajú v atmosfére. Tie stupňujú skleníkový efekt, a tak sa v atmosfére zachytáva viac tepla.

Otepľovanie a klimatické zmeny spôsobili, že sa polárna ľadová pokrývka a ľadovce začali topiť, zvyšuje sa hladina morí a oceánov, a tak mnoho pobrežných miest môže byť ohrozených.
Častejšie sa objavujú víchrice a hurikány, počasie sa stáva nepredvídateľným, dochádza k dezertifikácii, častejšie sa vyskytujú lesné požiare a mnoho druhov zvierat sa môže dostať do ohrozenia.

Kvôli otepľovaniu sa rozloha trvalo zamrznutých oblastí zmenšuje, a tak sa do atmosféry uvoľňuje metán. Metán je skleníkový plyn, ktorý je silnejší ako oxid uhličitý, čiže zachytáva viac tepla. Metán, ktorý sa nachádza v oblastiach permafrostu, sa počas posledného zaľadnenia nahromadil v zamrznutých mokrinách. Pri topení permafrostu sa topí aj hydrát metánu a dostáva sa do atmosféry. Pretlak, ktorý je spôsobený unikajúcim plynom, na niektorých miestach vyvoláva v pôde explózie a vytvára krátery. Veľké množstvo metánu uniká nielen z pevniny, ale aj z topiaceho sa dna polárnych morí.
Nakoľko sa metán dostáva do atmosféry, globálne otepľovanie sa pravdepodobne ešte viac urýchli.

Definície pojmov:

Ožarovanie: Elektromagnetické žiarenie Slnka, ktoré sa dostáva na zemský povrch. Na zemskom povrchu sa premieňa na tepelnú energiu, a tak spôsobuje zohriatie pôdy a nepriamo zohriatie vzduchu.

Odraz: Elektromagnetické slnečné žiarenie sa odrazí do medziplanetárneho priestoru od častíc vodnej pary, kryštálikov ľadu alebo nečistôt, ktoré sú väčšie ako vlnová dĺžka žiarenia.

Pohlcovanie tepla: Malá časť slnečného žiarenia prechádzajúceho cez atmosféru je pohltená zložkami vzduchu, čo spôsobuje iba malé zvýšenie teploty vzduchu. (Ozón pohlcuje ultrafialové lúče, vodná para a oxid uhličitý infračervené lúče.)

Vyžarovanie: Žiarenie s dlhou vlnovou dĺžkou vyžarované zemským povrchom zohriatym pôsobením slnečného žiarenia, ktoré odovzdáva vzduchu teplo.

Skleníkové plyny: Najdôležitejšie plyny zodpovedné za vznik skleníkového efektu: oxid uhličitý, metán, oxidy dusíka, freóny a ozón nachádzajúci sa v troposfére.

Atmosféra

 • ožarovanie - Žiarenie s krátkou vlnovou dĺžkou (slnečné žiarenie).
 • vyžarovanie - Žiarenie s dlhou vlnovou dĺžkou (tepelné žiarenie).
 • atmosféra
 • skleníkové plyny - Tvorí ich vodná para, oxid uhličitý, metán, ozón a oxidy dusíka.
 • Slnko
 • Zem

Prirodzený skleníkový efekt

 • ožarovanie - Žiarenie s krátkou vlnovou dĺžkou (slnečné žiarenie).
 • vyžarovanie - Žiarenie s dlhou vlnovou dĺžkou (tepelné žiarenie).
 • lesný požiar - Vylučuje sa pri ňom oxid uhličitý.
 • skleníkové plyny - Tvorí ich vodná para, oxid uhličitý, metán, ozón a oxidy dusíka.
 • pohlcovanie tepla
 • močiare, mokriny - Emisia metánu a oxidov dusíka.

Zosilnený skleníkový efekt

 • ožarovanie - Žiarenie s krátkou vlnovou dĺžkou (slnečné žiarenie).
 • vyžarovanie - Žiarenie s dlhou vlnovou dĺžkou (tepelné žiarenie).
 • skleníkové plyny - Tvorí ich vodná para, oxid uhličitý, metán, ozón a oxidy dusíka.
 • pohlcovanie tepla
 • živočíšna výroba - Emisia metánu.
 • osídlenia - Oxid uhličitý, oxidy dusíka, freóny.
 • priemyselná výroba - Oxid uhličitý, freóny.
 • pálenie vegetácie - Spôsobuje vznik oxidu uhličitého.
 • intenzívna poľnohospodárska výroba - Metán, oxidy dusíka.
 • skladovanie a likvidácia odpadu - Vylučuje sa pritom oxid uhličitý a metán.
 • doprava - Oxidy dusíka, oxid uhličitý.
 • výroba energie - Vylučuje sa pri nej oxid uhličitý a metán.

Topenie ľadovej pokrývky

 • hydrát metánu - Hromadí sa v podpovrchových ľadových šošovkách.
 • permafrost - Pôda, ktorá bola zamrznutá aspoň dva roky. Pokrýva jednu štvrtinu pevniny na severnej pologuli.
 • popraskaný povrch - Spôsobuje ho otepľovanie.
 • vylučovanie metánu

Animácia

 • ožarovanie - Žiarenie s krátkou vlnovou dĺžkou (slnečné žiarenie).
 • vyžarovanie - Žiarenie s dlhou vlnovou dĺžkou (tepelné žiarenie).
 • skleník
 • ožarovanie - Žiarenie s krátkou vlnovou dĺžkou (slnečné žiarenie).
 • vyžarovanie - Žiarenie s dlhou vlnovou dĺžkou (tepelné žiarenie).
 • atmosféra
 • skleníkové plyny - Tvorí ich vodná para, oxid uhličitý, metán, ozón a oxidy dusíka.
 • Slnko
 • Zem
 • ožarovanie - Žiarenie s krátkou vlnovou dĺžkou (slnečné žiarenie).
 • vyžarovanie - Žiarenie s dlhou vlnovou dĺžkou (tepelné žiarenie).
 • lesný požiar - Vylučuje sa pri ňom oxid uhličitý.
 • skleníkové plyny - Tvorí ich vodná para, oxid uhličitý, metán, ozón a oxidy dusíka.
 • pohlcovanie tepla
 • močiare, mokriny - Emisia metánu a oxidov dusíka.
 • ožarovanie - Žiarenie s krátkou vlnovou dĺžkou (slnečné žiarenie).
 • vyžarovanie - Žiarenie s dlhou vlnovou dĺžkou (tepelné žiarenie).
 • skleníkové plyny - Tvorí ich vodná para, oxid uhličitý, metán, ozón a oxidy dusíka.
 • pohlcovanie tepla
 • živočíšna výroba - Emisia metánu.
 • osídlenia - Oxid uhličitý, oxidy dusíka, freóny.
 • priemyselná výroba - Oxid uhličitý, freóny.
 • pálenie vegetácie - Spôsobuje vznik oxidu uhličitého.
 • intenzívna poľnohospodárska výroba - Metán, oxidy dusíka.
 • skladovanie a likvidácia odpadu - Vylučuje sa pritom oxid uhličitý a metán.
 • doprava - Oxidy dusíka, oxid uhličitý.
 • výroba energie - Vylučuje sa pri nej oxid uhličitý a metán.

Rozprávanie

Zem prijíma od Slnka žiarenie s veľkou energiou a krátkou vlnovou dĺžkou. Menšia časť týchto elektromagnetických lúčov sa odrazí od atmosféry, ale väčšia časť ňou prechádza a dostáva sa na zemský povrch.

Tieto lúče sa dostávajú na zemský povrch, odkiaľ sa jedna časť z nich odrazí a zvyšok je pohltený. Zem sa takýmto spôsobom zohrieva a vyžaruje teplo do atmosféry. Toto tepelné žiarenie má už nízku energiu a dlhú vlnovú dĺžku, zohrieva vzduch. Teplo, ktoré vyžaruje zem, skleníkové plyny v atmosfére značne zadržiavajú. Lúče najprv pohltia a potom ich vyžarujú späť na zem. Takto sa teplo v atmosfére dostáva do pasce. Tento proces je podobný procesom odohrávajúcim sa v skleníkoch, kde sklenený povrch plní podobnú funkciu, ako skleníkové plyny.

Slnečný lúč prejde cez sklo a je pohltený zemou, odkiaľ sa potom vyžaruje späť vo forme tepla. Toto teplo skloneprepustí, uviazne v skleníku, teplota takýmto spôsobom značne stúpa. Bez skleníkového efektu by priemerná teplota na Zemi bola o 35°C nižšia.

Výskyt väčšiny plynov zodpovedných za skleníkový efekt - ako napríklad vodná para, oxid uhličitý, metán, oxid dusný - je v atmosfére prirodzený. V posledných 100 rokoch sa v atmosfére objavili také plyny, respektíve sa zvýšil ich obsah, ktoré sa za prirodzených podmienok nevyskytujú v atmosfére. Tie stupňujú skleníkový efekt, čo spôsobuje, že sa v atmosfére zachytáva viac tepla. Veľké množstvo oxidu uhličitého vzniká pri spaľovaní ropy, zemného plynu a uhlia. Elektrárne, priemysel a doprava je takisto zodpovedná za produkciu oxidu uhličitého. Koncentrácia oxidu uhličitého sa zvyšuje aj kvôli odlesňovaniu; nakoľko rastliny viažu oxid uhličitý. Neprírodné plyny vznikajú hlavne v rámci priemyselnej činnosti: vo forme rozpúšťadiel, penidiel, odmasťovadiel, izolačných materiálov. Metán vzniká počas rozkladných procesov, ktoré súvisia s poľnohospodárskou činnosťou, ako je napríklad pestovanie ryže a živočíšna výroba. Za vznik metánu je ďalej zodpovedné aj odpadové hospodárstvo a úprava odpadových vôd. Oxid dusný sa vytvára pri rozklade látok obsahujúcich dusík, napríklad pri používaní umelého hnojiva.

Niektorí výskumní pracovníci spochybňujú ten názor, že zmena klímy prebiehajúca v poslednej dobe, respektíve otepľovanie úzko súvisí so značným zvýšením koncentrácie skleníkových plynov; podľa nich sa jedná o prirodzený proces. Zmena klímy a otepľovanie spôsobuje topenie polárnej ľadovej pokrývky a ľadovcov, kvôli čomu sa zvyšuje hladina morí a oceánov, a tak mnoho prímorských miest môže byť ohrozených. Zvyšuje sa počet víchric, hurikánov, počasie sa stáva nepredvídateľným, prebieha dezertifikácia niektorých území, lesné požiare sú častejšie, v živočíšnej ríši sa mnoho druhov dostáva do ohrozenia.

Súvisiace extra

Ľadovec (stredný)

Ľadovec je veľká kopa ľadu, ktorá vznikla zo snehu a je v neustálom spomalenom pohybe.

Znečistenie ovzdušia

Táto animácia nám predstaví hlavné zdroje znečistenia ovzdušia v priemysle, poľnohospodárstve a v mestách.

Prevádzka ropných vrtov

Strojové zariadenie, ktoré čerpá ropu na povrch.

Ropná plošina

Dlhá rúrka v strede veže preniká do oceánu, kým nedosiahne vrstvu, ktorá obsahuje ropu.

Ľadové kryhy

Ľadové kryhy sú bloky zamrznutej sladkej vody, ktoré plávajú na morskej hladine.

Čistiareň odpadových vôd

Očistenú odpadovú vodu je možné použiť v oblasti poľnohospodárstva a priemyslu.

Štruktúra Zeme (pokročilá)

Zem sa skladá z niekoľkých atmosferických vrstiev.

Cyklóna a anticyklóna

Cyklóny sú veľké plochy cirkulujúceho vzduchu s mrakmi a zrážkami, ktoré sa vytvárajú v jeho strede.

Dom bez emisií oxidu uhličitého

Dizajn a konštrukcia moderných domov hrajú dôležitú úlohu v ochrane životného prostredia.

Fotosyntéza (základy)

Rastliny sú schopné vytvoriť z anorganických látok (oxidu uhličitého a vody) organický cukor.

Horúca škvrna

Horúce švrny sú oblasti zemskej kôre, kde magma často stúpa na povrch a spôsobuje sopečnú činnosť.

Odlesňovanie

Ničenie lesov má mnoho negatívnych dopadov na životné prostredie.

Pasívny dom

V pasívnom dome je možné zaistiť komfortnú vnútornú teplotu bez použitia tradičných vykurovacích a chladiacich systémov.

Putovanie Slnka po významných rovnobežkách Zeme

Zdanlivý pohyb Slnka je výsledkom rotácie Zeme okolo vlastnej osi.

Sopečná činnosť

Počas sopečnej činnosti magma vystupuje zo zemskej kôry na povrch.

Teplý front, studený front

Pri stretnutí teplého a studeného vzduchu sa vytvorí teplý alebo studený front.

Tropické cyklóny

Cyklóny sú veľké plochy zvíreného vzduchu s oblakmi sprevádzané silným dažďom.

Výroba cementu

Táto 3D scénka vám predstaví celý proces výroby cementu.

Vozidlá šetrné k životnému prostrediu

Kombináciou benzínového a elektrického pohonu možno znížiť emisie.

Vznik a činnosť stratovulkánu

Stratovulkán sa skladá z vrstiev sopečného popola, úlomkov a lávy.

Zaujímavé fakty z geografie - Spoločnosť

Táto animácia vás oboznámi so zaujímavými faktami o našej spoločnosti.

Zmena ročných období (pokročilý)

Zemská os nie je kolmá na rovinu svojej obežnej dráhy, preto sa počas roka na danom mieste Zeme stále mení uhol sklonu a intenzita slnečných lúčov.

Znečisťovanie vody

Hlavnými zdrojmi znečisťovania vody sú priemysel, poľnohospodárstvo a mestské oblasti.

Znečistenie životného prostredia

Priamy negatívny vplyv ľudstva na životné prostredie sa nazýva znečistenie.

Znečistenie pôdy

Táto animácia nám predstaví hlavné zdroje znečistenia pôdy.

Ozón (O₃)

Ozón je alotropická modifikácia kyslíku, skladá sa z troch atómov kyslíka.

Ozónová vrstva

Ozónová vrstva filtruje nebezpečné UV žiarenie preto je nevyhnutná pre život na Zemi.

Fotosyntéza

Rastliny sú schopné premeniť anorganické látky (oxid uhličitý a voda) do organického cukru.

Added to your cart.