Skleníkový efekt

Ľudská činnosť zvyšuje skleníkový efekt a vedie ku globálnemu otepľovaniu.

Súvisiace extra

Africká savana

Najväčšia súvislá savana na svete sa nachádza v Afrike. Pokrýva približne tretinu kontinentu.

Kolobeh dusíka

Atmosférický dusík je viazaný baktériami a živé organizmy sú schopné ho prijať vo forme...

Pozrime si polárnu žiaru!

Zistime zaujímavé skutočnosti o flóre a faune polárnych oblastí, respektíve o životných...

Eolická reliéfotvorná činnosť na púšťach

Vietor, ako vonkajšia sila, zohráva dôležitú úlohu pri formovaní púští.

Slnečné žiarenie

Slnečné žiarenie sa nerušene šíri vo vesmíre, ale kým dorazí na zemský povrch, môže naraziť na...

Pohyb kontinentov

V minulosti sa mnoho geológov snažilo vysvetliť, prečo pobrežné čiary jednotlivých kontinentov...

Východoafrická priekopová prepadlina

Východoafrická priekopová prepadlina vznikla pohybom tektonických platní.

Zlom (stredný)

Zlom vzniká pri uvoľnení postupne rastúceho napätia prepojovaním malých puklín a...

Added to your cart.