Sírovodík (H₂S)

Sírovodík (H₂S)

Je to plynná látka s charakteristickým zápachom po skazených vajciach. Je prudko jedovatý. Vyskytuje sa aj v pramenitých a minerálnych vodách.

Chémia

Kľúčové slová

sírovodík, jedovatý, pokazené vajce, sulfidy, termálna voda, vulkanické plyny, Analýza, činidlo, anorganická chémia, chémia

Súvisiace extra

Scénky

Súvisiace extra

Dusík (N₂) (stredný stupeň)

Je bezfarebný plyn bez zápachu, iba veľmi ťažko reaguje s inými chemickými zlúčeninami, tvorí totiž 78,1 % (objemových) zemskej atmosféry.

Kyselina siričitá(H₂SO₃)

Je bezfarebná, je stredne silná anorganická kyselina. Je prítomná je len v roztokoch.

kyselina sírová (H₂SO₄)

Je bezfarebná, silná minerálna kvapalina,má silný oxidačný účinok. Je to chemikália s najväčšou produkciou na svete.

kysličník sírový (SO₃)

Je jedným z oxidov síry, s vodou tvorí kyselinu sírovú.

Kyslík (O₂) (stredný stupeň)

Kyslík je na Zemi najrozšírenejším prvkom.

Oxid siričitý (SO₂)

Je hlavnou príčinou kyslých dažďov. Je medziproduktom pri výrobe kyseliny sírovej.

Síra (S₈)

Je to žltá kryštalická pevná látka bez zápachu. V prírode sa vyskytuje aj vo forme zlúčenín, ako napr. pyrit nazývaný „zlatom bláznov".

Sulfátový ión (SO₄²⁻)

Vzniká, ked' molekula kyseliny sírovej sa uvoľňuje protón.

Voda (H₂O)

Voda je veľmi stabilná zlúčenina zlúčenina vodíka a kyslíka. Je základnou podmienkou pre existenciu života. V prírode sa vyskytuje v troch skupenstvách.

Vodík (H₂)

Vodík je bezfarebný plyn bez zápachu. Je ľahší ako vzduch. Je najčastejším prvkom vo vesmíre.

Added to your cart.