Síran meďnatý (CuSO₄)

Síran meďnatý (CuSO₄)

Používa sa na ochranu rastlín.

Chémia

Kľúčové slová

síran meďnatý, modrý kameň, iónová zlúčenina, iónová mreža, katión, anión, kryštálovej mriežke, anorganická chémia, chémia

Súvisiace extra

Scénky

Súvisiace extra

Sulfátový ión (SO₄²⁻)

Vzniká, ked' molekula kyseliny sírovej sa uvoľňuje protón.

kyselina sírová (H₂SO₄)

Je bezfarebná, silná minerálna kvapalina,má silný oxidačný účinok. Je to chemikália s najväčšou produkciou na svete.

kysličník sírový (SO₃)

Je jedným z oxidov síry, s vodou tvorí kyselinu sírovú.

Oxid siričitý (SO₂)

Je hlavnou príčinou kyslých dažďov. Je medziproduktom pri výrobe kyseliny sírovej.

Precízne poľnohospodárstvo

Táto animácia prezentuje využitie moderných technológií v poľnohospodárstve.

Znečisťovanie pôdy

Táto animácia nám predstaví hlavné zdroje znečistenia pôdy.

Znečisťovanie vody

Hlavnými zdrojmi znečisťovania vody sú priemysel, poľnohospodárstvo a mestské oblasti.

Added to your cart.