Síra (S₈)

Síra (S₈)

Je to žltá kryštalická pevná látka bez zápachu. V prírode sa vyskytuje aj vo forme zlúčenín, ako napr. pyrit nazývaný „zlatom bláznov".

Chémia

Kľúčové slová

Síra, homonukleární molekula, Molekula, molekulárnej mriežka, osematómový, rombický, monoklinický, amorfný, sulfidy, anorganická chémia, chémia

Súvisiace extra

Scénky

Súvisiace extra

Kyselina siričitá(H₂SO₃)

Je bezfarebná, je stredne silná anorganická kyselina. Je prítomná je len v roztokoch.

kyselina sírová (H₂SO₄)

Je bezfarebná, silná minerálna kvapalina,má silný oxidačný účinok. Je to chemikália s najväčšou produkciou na svete.

kysličník sírový (SO₃)

Je jedným z oxidov síry, s vodou tvorí kyselinu sírovú.

Oxid siričitý (SO₂)

Je hlavnou príčinou kyslých dažďov. Je medziproduktom pri výrobe kyseliny sírovej.

Sírovodík (H₂S)

Je to plynná látka s charakteristickým zápachom po skazených vajciach. Je prudko jedovatý. Vyskytuje sa aj v pramenitých a minerálnych vodách.

Sulfátový ión (SO₄²⁻)

Vzniká, ked' molekula kyseliny sírovej sa uvoľňuje protón.

Cysteín

Cysteín je aminokyselina, ktorá obsahuje síru, je to jedna zo dvadsiatich proteínogénnych aminokyselín.

Metionín

Je to aminokyselina obsahujúca síru.

Added to your cart.