Šikmá veža v Pise (14. storočie)

Šikmá veža v Pise (14. storočie)

Stredoveká zvonica katedrály v Pise je najslávnejšia šikmá veža na svete.

Výtvarné umenie

Kľúčové slová

Pisa, šikmá veža, veža, Galileo Galilei, katedrála, Pisano, kostol, architektúra, Svetovej Dedičstvo, Experiment, Budova, Toskánsko, Roman štýl, mramor, Taliansko, zvonica, náboženská budova, náboženstvo, 14. storočie, baptistérium, kupola, hlavná loď, apsida, v stredoveku

Súvisiace extra

Otázky

 • Približne koľko stupňov má uhol sklonu veže?
 • Akú funkciu má šikmá veža v Pise?
 • Čo spôsobilo naklonenie veže?
 • Z akého materiálu bola postavená šikmá veža v Pise?
 • Na brehu ktorej rieky leží Pisa?
 • Akú výšku dosahuje šikmá veža v Pise?
 • Koľko zvonov sa nachádza vo veži?
 • Koľko rokov stavali šikmú vežu v Pise?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nGalileo Galilei ako prvý objavil na Mesiaci vrchy a krátery.
 • Čo sa stalo s Galileim po vydaní\njeho diela "Dialóg"?
 • Ako nazývame model, ktorý považuje za stred slnečnej sústavy Slnko?
 • Ako nazývame model, ktorý považuje za stred vesmíru Zem?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nTelesá si zachovajú svoju\nrýchlosť dovtedy, kým nezačne na nich pôsobiť iná sila.
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nTelesá v pohybe sa prirodzene zastavia samé.
 • Ktorý mesiac neobjavil Galileo Galilei?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nDve voľne padajúce gule sa zrýchľujú v rovnakej miere, a to bez ohľadu na ich hmotnosť.
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nRýchlosť padajúceho telesa je priamo úmerná jeho hmotnosti.
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nŤažšie telesá padajú rýchlejšie, kým ľahšie pomalšie.
 • Ktorý mesiac neobjavil Galileo Galilei?
 • Mesiace ktorej planéty objavil Galileo Galilei?
 • V ktorej oblasti dosiahol Galileo Galilei významné výsledky?
 • V ktorom meste sa narodil\nGalileo Galilei?

Scénky

Zvonica

 • počet schodov: 294
 • počet zvonov: 7
 • vonkajší priemer základne: 15,48 m
 • výška: 55,86 m - 56,70 m
 • sklon: 3,99°

Galileiho experiment

Dómske námestie, Pisa

 • Dómske námestie, Pisa
 • Baptistérium
 • Katedrála
 • Zvonica

Katedrála

 • hlavný vchod
 • galéria
 • kupola
 • hlavná loď
 • priečna loď
 • apsida

Baptistérium

Animácia

Rozprávanie

Najznámejšia šikmá veža na svete stojí na Dómskom námestí v talianskom meste Pisa.
Táto výnimočná stavba je treťou najstaršou budovou na námestí.
Veža bola pôvodne zvonicou katedrály, ktorá stojí pred ňou.

Katedrála je jednou z architektonických perál Toskánska.
Bola jednou z prvých stavieb v románskom štýle, jej výstavba sa začala v roku 1063.
Najpôsobivejším konštrukčným prvkom vonkajšej časti dómu je pompézny hlavný vchod, ktorý má fasádu zo sivého mramora a bronzovú bránu.

Pred hlavným vchodom katedrály stojí najväčšia krstiteľnica v Taliansku.
Základný kameň kaplnky bol položený v roku 1153. Kaplnka s obvodom 107 metrovkruhový pôdorys a bola postavená v románskom štýle.
Na vrchu jej kupoly stojí socha svätého Jána Krstiteľa a pozerá sa smerom ku katedrále a zvonici.

Najznámejšou a najnavštevovanejšou stavbou Dómskeho námestia (ktoré sa nazýva aj Námestím zázrakov) však nie je kaplnka alebo katedrála, ale šikmá veža.
Výstavba veže začala v roku 1173 a prebiehala v troch fázach.
Keď bolo vybudované tretie poschodie, stavba kvôli slabej pôde a základom poklesla a naklonila sa juhovýchodným smerom.
Výstavba, ktorá bola viackrát prerušená na dlhšie obdobie, bola dokončená v roku 1372.
Počas nasledujúcich storočí sa stav veže ďalej zhoršoval. Nakoniec ju v rámci veľkého projektu, ktorý bol ukončený v roku 2001, posilnili a zreštaurovali.
Výška šikmej veže je na severozápadnej strane 56,7 metrov a na juhovýchodnej strane je to takmer o jeden meter menej. Uhol sklonu dosahuje takmer 4 stupne. Ak by sme chceli, aby bola stavba rovná, t.j. kolmá na zem, vrch veže by musel byť vodorovne posunutý približne o 4 metre.
Zvonica má sedem zvonov, ktorých tóny sa zhodujú s tónmi hudobnej stupnice. Najmenší váži 300 kg a ten najväčší 3620 kg.

Podľa legendy taliansky prírodovedec, ktorý sa narodil v Pise, Galileo Galilei jeden zo svojich slávnych pokusov uskutočnil pri šikmej veži.
Tento polyhistor, ktorý bol známy predovšetkým vďaka výsledkom dosiahnutým v oblasti astronómie a fyziky, chcel dokázať, že rýchlosť voľného pádu nezávisí od hmotnosti telies, ak neberieme do úvahy odpor vzduchu.
Podľa slov jedného z jeho študentov majster spustil zo zvonice dve gule s rôznou hmotnosťou, ktoré dopadli na zem v rovnakom okamihu.

Súvisiace extra

Bayterek (Astana, 1997)

Veža, ktorá symbolizuje strom života čo drží zlaté vajce, sa nachádza v hlavnom meste Kazašskej republiky.

Dielňa Galilea Galileiho

Galileo Galilei obohatil fyziku a astronómiu o dôležité poznatky.

Fyzici, ktorí zmenili svet

Činnosť týchto výnimočných vedcov mala obrovský vplyv na vývoj fyziky.

Gotická katedrála (Clermont-Ferrand 15. storočie)

Kostol nanebovzatia Panny Márie je jedným z klenotov francúzskej gotickej architektúry.

Koloseum (Rím, 1. storočie)

Najznámejší a najveľkolepejší amfiteáter v starovekom Ríme bola postavená v 1. storočí.

Medzníky sochárstva

Táto animácia ukazuje päť vynikajúcich diel z dejiín sochárstva.

Newtonove pohybové zákony

Táto animácia rozoberá tri pohybové zákony, ktoré publikoval Sir Isaac Newton. Tieto zákony spôsobili vo fyzike prevrat.

Stredoveké obliekanie západnej Európy (13. storočie)

Oblečenie odzrkadľuje životný štýl a kultúru obyvateľov daného obdobia a regiónu.

Stredoveké obliekanie západnej Európy (14. storočie)

Oblečenie odzrkadľuje životný štýl a kultúru obyvateľov daného obdobia a regiónu.

Teatro Olimpico (Vicenza, 16. storočie)

Prvé zastrešené novoveké divadlo, ktoré sa pridržiavalo líniám antickej architektúry, bolo otvorené v roku 1585.

V dielni Leonarda da Vinciho (Florencia, 16. storočie)

Navštívte dielňu geniálneho renesančného polyhistora, v ktorej môžete obdivovať jeho najdôležitejšie vynálezy a umelecké diela.

Vysoké budovy

Vysoké budovy sú tisícročnými pamiatkami ľudskej histórie a vývoja techniky.

Benátky v stredoveku

Benátky boli námorná veľmoc a dôležité centrum morského obchodu.

Vývoj nebeskej mechaniky

Animácia predstavuje diela astronómov a fyzikov, ktorí zmenili náš pohľad na vesmír.

Added to your cart.