Rybár dlhochvostý

Rybár dlhochvostý

Rybár dlhochvostý je vták s najdlhšou trasou sťahovania na svete.

Biológia

Kľúčové slová

rybár, sťahovanie, vajcia, migrujúci vták, hniezdo, vodný vták, letectvo, zobák, zviera, Stavovce, vták, biológia

Súvisiace extra

Druhy vtáčieho peria

Animácia nám predstaví hlavné druhy vtáčieho peria a ich jemnú štruktúru.

Kavka obyčajná

Kavka obyčajná sa zhlukuje do kŕdľov a často ju nájdete v mestách. Konrad Lorenz detailne analyzoval komplexné sociálne správanie týchto zvierat.

Morské prúdy

Morské prúdy tvoria dopravníkový pás, ktorý vo výraznej miere ovplyvňuje Zemskú klímu.

Rybárik riečny

Charakteristickým znakom tohto vtáka sú výrazné farby, ktoré mu pomáhajú pri love a skrývaní.

Sokol rároh

Sokol rároh je veľký dravý vták rozšírený v Európe a Ázii.

Tučniak cisársky

Vták žijúci na Antarktíde, prispôsobený zime a plávaniu.

Vráskavec obrovský (Modrá veľryba)

Cicavec prispôsobený životu v mori. Je to najväčší žijúci živočích.

Added to your cart.