Rotujúce trojrozmerné hry

Rotujúce trojrozmerné hry

Úlohou je montovať rozdrobené trojrozmerné formy s rotáciou.

Prírodopis

Kľúčové slová

skladačka, stereopsis

Súvisiace extra

Geometrické transformácie 1.(rotácia)

Táto animácia prezentuje geometrickú rotáciu v priestore a rovine.

Katka na ihrisku

Táto farebná a zábavná animácia obsahuje cvičenia zamerané na priestorovú orientáciu.

Kocka soma

Priestorové skladačky s úlohami a riešeniami.

Náhľady

Pomocu troch rôznych náhľadov môžeme jednoznačne určiť typ telesa.

Roboty

Pomocou robota získame zábavnou formou rôzne náhľady na priestorové objekty.

Szilassiho mnohosten

Tento špeciálny konkávny mnohosten bol pomenovaný po maďarskom matematikovi.

Úlohy na precvičovanie váženia

Zaujímavé logické cvičenie:máte na výber viacero hmotností, ktoré vyzerajú rovnako, musíte nájsť tú, ktorá je odlišná.

Zoskupenie telies 2

Táto animácia prezentuje rôzne skupiny priestorových telies pomocou príkladov.

Tieňované 3D puzzle

Táto vzrušujúce a farebné hra je určená k rozvoju priestorového vnímania. Riešenie môžete skontrolovať pomocou izometrického náhľadu.

Added to your cart.