Rosettská doska

Rosettská doska

Pomocou Rosettskej dosky sa podarilo rozlúštiť hieroglyfické písmo.

Výtvarné umenie

Kľúčové slová

Rosette, hieroglyf, démotický, stele, Champollion, Bouchard, Thomas Young, Ptolemaios V., archeológia, British Museum, archeológ, výtvor, stone tablet, starogrécky, starovek, staroveký, písanie, faraón, dynastie, dejepis, kostol, daň, tajomstvo

Súvisiace extra

Scénky

Rosettská doska

 • egyptské hieroglyfické písmo
 • egyptské démotické písmo
 • starogrécke písmo
 • stéla - Kamenná doska (kamenný stĺp) zdobená vyrytými znakmi a obrázkami. Rosettská doska bola zhotovená z granodioritu. (Granodiorit je podľa zloženia prechodnou horninou medzi granitom a dioritom.)

Rosettská doska

Rosettská doska je úlomkom staroegyptskej granodioritovej stély. Tento kameň je 112,3 cm vysoký, 75,7 cm široký a 28,4 cm hrubý. Obsahuje ten istý text napísaný tromi rôznymi písmami. Prvých 14 riadkov stély je vyrytých egyptským hieroglyfickým písmom, ďalších 32 riadkov egyptským démotickým písmom a spodných 54 riadkov starogréckym písmom.

Kameň objavil 15. júla 1799 Pierre-François Bouchard blízko mesta Rashid (jeho vtedajšie francúzske meno bolo: Rosetta), ktoré sa nachádza pri delte rieky Níl. Tento francúzsky dôstojník riadil výstavbu Fort Julien počas Napoleonovho ťaženia v Egypte. Kameň poslali do Alexandrie, nakoľko rozpoznali jeho hodnotu. Tento úlomok sa čoskoro dostal do rúk Britov, ktorí sa vylodili v delte Nílu a zvíťazili nad Francúzmi. Od roku 1802 je vystavený vo Veľkej Británii, v londýnskom British Museum.

Rosettská doska bola mimoriadne dôležitá, nakoľko pomocou nej sa podarilo rozlúštiť hieroglyfy, čo spôsobilo hotovú revolúciu v rámci egyptológie.

Rozlúštenie hieroglyf

Rozlúštenie hieroglyf

V neskoršom rímskom období sa hieroglyfické písmo používalo už iba vo výnimočných prípadoch. Aj v Egypte už len málokto vedel prečítať text písaný špeciálnymi znakmi.
Tento typ písma upadol do zabudnutia, ale zároveň sa zrodila aj túžba spojená s rozlúštením tajomných hieroglyf. Vynikajúci učenci skúmali toto výnimočné písmo celé storočia, pričom dosiahli iba menšie úspechy. Navyše nesprávne zistenia, ktoré sa prijali za fakty, často nasmerovali nadšených jazykovedcov na nesprávnu cestu.

Rosettská doska však znamenala obrovskú šancu na objavenie kľúča pre rozlúštenie hieroglyf. Prvé významné výsledky dosiahol anglický génius v oblasti jazykov, Thomas Young, ktorý porovnal hieroglyfické a démotické písmo. On identifikoval ako prvý v týchto textoch aj faraónove meno (Ptolemaios V.).

Tajomstvo hieroglyf nakoniec odhalil francúzsky vedec Jean-François Champollion, ktorému sa na základe Youngových výskumov podarilo vylúštiť celý démotický text. To bolo dôležitým krokom k rozlúšteniu hieroglyfického textu, nakoľko to umožnilo porovnanie dvoch egyptských textov.
Všimol si, že hieroglyfy nie sú jednoduchými obrázkovými znakmi, ale môžu zastupovať aj slabiky a osobitné hlásky. Vychádzal z toho, že mená panovníkov sa nachádzali v kartušiach (oválnych rámoch) a porovnaním série znakov vylúštil, ktoré hlásky zastupujú jednotlivé znaky. Identifikoval determinatívy, ktoré uľahčovali určovanie významu daného slova, ale sa nevyslovovali. (Tieto znaky pomáhajú pri rozlišovaní slov, ktoré sa píšu rovnako, ale majú rôzny význam.)
Výsledky svojej priekopníckej práce oznámil Francúzskej akadémii vied v roku 1822 a odovzdal jej kľúč umožňujúci prečítanie hieroglyf.

Rekonštrukcia

 • egyptské hieroglyfické písmo
 • egyptské démotické písmo
 • starogrécke písmo
 • stéla - Kamenná doska (kamenný stĺp) zdobená vyrytými znakmi a obrázkami. Rosettská doska bola zhotovená z granodioritu. (Granodiorit je podľa zloženia prechodnou horninou medzi granitom a dioritom.)
 • možná rekonštrukcia pôvodnej stély

Rekonštrukcia

Stéla bola vytvorená v roku 196 pred Kr.
Obsahuje nariadenie Ptolemaia V. Epifana, ktorý panoval v rokoch 204-181 (180?) pred Kr. (Bolo vydané v Memphise kňazským kongresom.)

Faraón okrem iného vydal nariadenia súvisiace s daňami a chrámovými sochami a založil tým svoj vlastný panovnícky kult. Podľa textu nariadil aj to, aby nariadenie bolo vyhlásené "v jazyku bohov" (hieroglyfické písmo), jazyku ľudu (démotické písmo) a iónskom jazyku (grécke písmo).
Táto čierna kamenná doska, na ktorej sa nachádzali tri druhy písma, nebola jedinou doskou tohto typu.

V časoch dynastie Ptolemaiovcov nariadenia faraónov sa vyrývali hieroglyfickým písmom, ktoré používali kňazi; bežne používaným démotickým písmom a gréckym písmom používaným v rámci úradnej administratívy. (Používanie gréckeho jazyka v administratíve vyplýva pravdepodobne z pôvodu dynastie.)
Pravdepodobne existovalo niekoľko exemplárov tejto stély. Zachovaný exemplár bol asi vystavený v chráme. K delte Nílu sa mohol dostať niekedy v stredoveku na lodi ako obyčajný stavebný kameň. Vtedy sa pravdepodobne aj poškodil.
Kvôli poškodeniu ani jeden text nie je úplný. Z hieroglyfickej rytiny chýba asi 14-15 riadkov v hornej časti stély.

Animácia

 • egyptské hieroglyfické písmo
 • egyptské démotické písmo
 • starogrécke písmo
 • stéla - Kamenná doska (kamenný stĺp) zdobená vyrytými znakmi a obrázkami. Rosettská doska bola zhotovená z granodioritu. (Granodiorit je podľa zloženia prechodnou horninou medzi granitom a dioritom.)

Rozprávanie

Rosettská doska je úlomkom staroegyptskej granodioritovej stély. Kameň objavil 15. júla 1799 Pierre-François Bouchard blízko mesta Rashid, ktoré sa nachádza pri delte rieky Níl. Tento úlomok sa čoskoro dostal do rúk Britov. Od roku 1802 je vystavený vo Veľkej Británii, v londýnskom British Museum.

Stéla obsahuje ten istý text napísaný tromi rôznymi písmami. Prvých 14 riadkov stély je vyrytých egyptským hieroglyfickým písmom, ďalších 32 riadkov egyptským démotickým písmom a spodných 54 riadkov starogréckym písmom.

Rosettská doska bola mimoriadne dôležitá, nakoľko pomocou nej sa podarilo rozlúštiť hieroglyfy, čo spôsobilo hotovú revolúciu v rámci egyptológie.

Súvisiace extra

Egyptské pyramídy (Gíza, 26. storočie pr. Kr.)

Egyptské pyramídy z divov starovekého sveta sú posledné, ktoré ešte môžeme vidieť.

Hrobka faraóna Tutanchamóna (14. storočie pred Kr.)

Odkrytie hrobky egyptského faraóna je jeden z najväčších archeologických objavov 20. storočia.

Archeologický prieskum, prieskum zemnice

Veľké stavby v súčasnosti poskytujú veľa práce pre archeológov.

Bitka pri Kadeši (1285 pr.Kr.)

Jedna z najväčších bitiek starovekého Východu sa odohrala medzi starovekým Egyptom a Chetitskou ríšou, bola nerozhodná.

Bitka pri Megide

Faraón Thutmose III. porazil rebelskú koalíciu kanánskych vazalských štátov pod vedením kráľa Kadeša.

Božstvá starovekého Egypta

Starovekí Egypťania uctievali množstvo bohov a bohýň.

Chammurapiho zákonník

Najčastejšie spomínanou pamiatkou Chammurapiho panovania je zbierka právnych ustanovení pozostávajúca z 282 článkov.

Džoserova pyramída (Sakkára, 27. storočie pr. Kr.)

Táto stupňovitá pyramída, ktorá postavená v 27. storočí pr. Kr., bola prvá pyramída v starovekom Egypte.

Egyptský faraón a jeho manželka (2. tisícročie pr. Kr.)

Faraóni, uctievaní ako bohovia, boli páni života a smrti.

Legendárne staroveké ríše

Počas našej histórie vznikli (a zanikli) mnohé legendárne ríše.

Obliekanie v starovekom Egypte

Obyvatelia starovekého Egypta nosili charakteristické oblečenie a šperky.

Obytný dom v starovekom Egypte

Obytné domy v starovekom Egypte sa skladali z pravidelne usporiadaných izieb.

Staroveká Egyptská plachetnica

Riečné a námorne lode starovekých Egypťanov boli jednosťažňové plachetnice vybavené veslami.

Staroveké divy sveta

Z povodných starovekých divov sveta zostal len jediný a to Egyptské pyramídy v Gíze.

Staroveké poľnohospodárstvo v údolí Nílu

Podľa starodávnej povery staroveký Egypt je darom Nílu, pretože rieka hrala dôležitú úlohu vo vzostupe egyptskej civilizácie.

Added to your cart.