Ropný tanker

Ropný tanker

Ropné tankery, ktoré sa objavili na konci 19. storočia, patria k lodiam najväčších rozmerov.

Technológia

Kľúčové slová

Cisternová loď, ropný tanker, tanker, Olej vklad, Znečistenie životného prostredia, živelná pohroma, doprava, ropa, katastrofa, Vodná doprava, námorná doprava, Paluba, radarový diagram, pontónový most, Loď, oceán, more, hospodárstvo, technika

Súvisiace extra

Scénky

Ropný tanker

Námorná preprava (respektíve obchod) vznikla už v staroveku. Hoci na začiatku novoveku (vďaka veľkým geografickým objavom) nastala úplná zmena, skutočná revolúcia v tomto sektore prepravy tovaru - z hľadiska množstva aj kvality - sa uskutočnila v druhej polovici 20. storočia.

Po II. svetovej vojne sa na oceánoch hromadne objavili cisternové lode prepravujúce veľké množstvo tekutých látok (hlavne ropu) a kontajnerové lode s kusovým tovarom obrovskej hmotnosti. (Prvá námorná kontajnerová preprava sa uskutočnila vo Veľkej Británii v roku 1925.)

Vďaka novým typom lodí sa znížili straty pri nakládke, čas a náklady spojené s nakládkou. (Jediným "problémom" je dlhé trvanie prepravy.) Dopravné lode gigantických rozmerov premávajú okolo celého sveta a boli pre nich vytvorené gigantické nákladné prístavy.

Pohľad zhora

Priemerná dĺžka lodí dosahuje 200-400 m, ich šírka 30-70 m a ich ponor predstavuje približne 15-30 m. Ich rýchlosť nepresahuje 15-16 uzlov (28-30 km/h).

Pri navrhovaní trupu lode dvomi najdôležitejšími hľadiskami sú zaistenie rovnováhy (bezpečnosti) a maximalizácia nosnosti lode. Najväčšie ropné tankery boli postavené v rokoch 1970, a to z ekonomických (vysoká cena ropy) a politických dôvodov (uzatvorenie Suezského prieplavu). Najväčší spomedzi nich, Seawise Giant s dĺžkou 456 m, bol postavený v roku 1979.

Paluba

V súčasnosti sú ropné tankery po ropovodoch druhým najdôležitejším prostriedkom na prepravu ropy. Pri navrhovaní trupu lode dominuje hľadisko funkčnosti a bezpečnosti. Most, kajuty určené pre posádku a palivové nádrže sú umiestnené v zadnej časti lode. Veľká časť lode je obsadená prepravnými a balastnými nádržami. Veľká časť paluby je rovná, nachádza sa na nej potrubie, prípojky, ventily a chodba.

Rozmery

 • Typy - DWT: merná jednotka, ktorá vyjadruje, koľko ton vie prepraviť daná loď. (Nezapočítava sa do toho hmotnosť lode, ale započítava sa hmotnosť nákladu, pohonnej hmoty, balastu, pitnej vody a posádky.)
 • Kapacita
 • Panamax – DWT 60 000 – 80 000
 • Aframax– DWT 80 000 – 120 000
 • Suezmax– DWT 120 000 – 200 000
 • VLCC– DWT 200 000 – 320 000
 • ULCC– DWT 320 000 – 520 000
 • 3 975 000 - Toľko vozidiel so 60 l palivovou nádržou by sme mohli naplniť pohonnou hmotou z nákladu ropného tankera typu Suezmax.

Ropné tankery sa delia podľa veľkosti. Obrovské supertankery, ku ktorým patria lode typu VLCC a ULCC, sa môžu vylodiť iba v niektorých prístavoch na svete. Navyše kvôli svojim obrovským rozmerom nie sú schopné preplávať cez mnoho kanálov a prieplavov. Riešením sú v takýchto prípadoch menšie tankery, ku ktorým zaraďujeme lode typu Panamax, Aframax a Suezmax. Ich názov poukazuje na trasy, po ktorých premávajú, t.j. cez ktorý kanál alebo prieplav vedia preplávať.

Havárie

 • Veľké havárie ropných tankerov
 • Atlantic Empress - Množstvo ropy vytečenej do mora: 287 000 t, dátum havárie: 19.07.1979
 • ABT Summer - Množstvo ropy vytečenej do mora: 260 000 t, dátum havárie: 28.05.1991
 • Castillo de Bellver - Množstvo ropy vytečenej do mora: 252 000 t, dátum havárie: 08.06.1983
 • Amoco Cadiz - Množstvo ropy vytečenej do mora: 223 000 t, dátum havárie: 16.03.1978
 • Haven - Množstvo ropy vytečenej do mora: 144 000 t, dátum havárie: 11.04.1991
 • Odyssey - Množstvo ropy vytečenej do mora: 132 000 t, dátum havárie: 10.11.1988
 • Torrey Canyon - Množstvo ropy vytečenej do mora: 119 000 t, dátum havárie: 18.03.1967
 • Sea Star - Množstvo ropy vytečenej do mora: 115 000 t, dátum havárie: 19.12.1972
 • Urquiola - Množstvo ropy vytečenej do mora: 100 000 t, dátum havárie: 12.05.1976
 • Irenes Serenade - Množstvo ropy vytečenej do mora: 100 000 t, dátum havárie: 23.02.1980
 • Hawaiian Patriot - Množstvo ropy vytečenej do mora: 95 000 t, dátum havárie: 23.02.1977
 • Independenta - Množstvo ropy vytečenej do mora: 95 000 t, dátum havárie: 15.11.1979
 • Jakob Maersk - Množstvo ropy vytečenej do mora: 88 000 t, dátum havárie: 29.01.1975
 • M/V Braer - Množstvo ropy vytečenej do mora: 85 000 t, dátum havárie: 05.01.1993
 • Khark5 - Množstvo ropy vytečenej do mora: 80 000 t, dátum havárie: 19.12.1989
 • Aegean Sea - Množstvo ropy vytečenej do mora: 74 000 t, dátum havárie: 03.12.1992
 • Sea Empress - Množstvo ropy vytečenej do mora: 72 000 t, dátum havárie: 15.02.1996
 • Nova - Množstvo ropy vytečenej do mora: 70 000 t, dátum havárie: 06.12.1985
 • Katina P. - Množstvo ropy vytečenej do mora: 67 000 t, dátum havárie: 19.04.1992
 • M/V Prestige - Množstvo ropy vytečenej do mora: 64 000 t, dátum havárie: 15.11.2002
 • Exxon Valdez - Množstvo ropy vytečenej do mora: 37 000 t, dátum havárie: 23.01.1989
 • Hebei Spirit - Množstvo ropy vytečenej do mora: 11 000 t, dátum havárie: 07.12.2007

Animácia

 • Øresund
 • Bospor
 • Suezský prieplav
 • Hormuzský prieliv
 • Báb el-Mandeb
 • Melacký prieliv
 • Panamský prieplav
 • Mys dobrej nádeje
 • Arabský polostrov
 • Nigéria
 • Líbya
 • Venezuela
 • Severné more ropné pole
 • Veľké havárie ropných tankerov
 • Atlantic Empress - Množstvo ropy vytečenej do mora: 287 000 t, dátum havárie: 19.07.1979
 • ABT Summer - Množstvo ropy vytečenej do mora: 260 000 t, dátum havárie: 28.05.1991
 • Castillo de Bellver - Množstvo ropy vytečenej do mora: 252 000 t, dátum havárie: 08.06.1983
 • Amoco Cadiz - Množstvo ropy vytečenej do mora: 223 000 t, dátum havárie: 16.03.1978
 • Haven - Množstvo ropy vytečenej do mora: 144 000 t, dátum havárie: 11.04.1991
 • Odyssey - Množstvo ropy vytečenej do mora: 132 000 t, dátum havárie: 10.11.1988
 • Torrey Canyon - Množstvo ropy vytečenej do mora: 119 000 t, dátum havárie: 18.03.1967
 • Sea Star - Množstvo ropy vytečenej do mora: 115 000 t, dátum havárie: 19.12.1972
 • Urquiola - Množstvo ropy vytečenej do mora: 100 000 t, dátum havárie: 12.05.1976
 • Irenes Serenade - Množstvo ropy vytečenej do mora: 100 000 t, dátum havárie: 23.02.1980
 • Hawaiian Patriot - Množstvo ropy vytečenej do mora: 95 000 t, dátum havárie: 23.02.1977
 • Independenta - Množstvo ropy vytečenej do mora: 95 000 t, dátum havárie: 15.11.1979
 • Jakob Maersk - Množstvo ropy vytečenej do mora: 88 000 t, dátum havárie: 29.01.1975
 • M/V Braer - Množstvo ropy vytečenej do mora: 85 000 t, dátum havárie: 05.01.1993
 • Khark5 - Množstvo ropy vytečenej do mora: 80 000 t, dátum havárie: 19.12.1989
 • Aegean Sea - Množstvo ropy vytečenej do mora: 74 000 t, dátum havárie: 03.12.1992
 • Sea Empress - Množstvo ropy vytečenej do mora: 72 000 t, dátum havárie: 15.02.1996
 • Nova - Množstvo ropy vytečenej do mora: 70 000 t, dátum havárie: 06.12.1985
 • Katina P. - Množstvo ropy vytečenej do mora: 67 000 t, dátum havárie: 19.04.1992
 • M/V Prestige - Množstvo ropy vytečenej do mora: 64 000 t, dátum havárie: 15.11.2002
 • Exxon Valdez - Množstvo ropy vytečenej do mora: 37 000 t, dátum havárie: 23.01.1989
 • Hebei Spirit - Množstvo ropy vytečenej do mora: 11 000 t, dátum havárie: 07.12.2007
 • Typy - DWT: merná jednotka, ktorá vyjadruje, koľko ton vie prepraviť daná loď. (Nezapočítava sa do toho hmotnosť lode, ale započítava sa hmotnosť nákladu, pohonnej hmoty, balastu, pitnej vody a posádky.)
 • Kapacita
 • Panamax – DWT 60 000 – 80 000
 • Aframax– DWT 80 000 – 120 000
 • Suezmax– DWT 120 000 – 200 000
 • VLCC– DWT 200 000 – 320 000
 • ULCC– DWT 320 000 – 520 000
 • 3 975 000 - Toľko vozidiel so 60 l palivovou nádržou by sme mohli naplniť pohonnou hmotou z nákladu ropného tankera typu Suezmax.

Konštrukcia

 • predok
 • kormidlo
 • radar
 • stožiarové osvetlenie
 • komín
 • most
 • vrtuľa
 • potrubie

Prierez

V roku 1989 stroskotala cisternová loď Exxon Valdez a pobrežie Aljašky znečistila 37 000 t ropy. Po tejto havárii bolo nariadené používanie lodí s dvojitým dnom a stenami. Ropa sa umiestňuje za vnútornú stenu. Takýmto spôsobom sa chráni životné prostredie pred možným znečistením v prípade havárie. Keď je loď plná nákladu, v balastných nádržiach medzi dvomi stenami je vzduch. Keď je loď prázdna alebo má menej nákladu, balastné nádrže sú naplnené stanoveným množstvom vody.

Trasy

 • Øresund
 • Bospor
 • Suezský prieplav
 • Hormuzský prieliv
 • Báb el-Mandeb
 • Melacký prieliv
 • Panamský prieplav
 • Mys dobrej nádeje
 • Arabský polostrov
 • Nigéria
 • Líbya
 • Venezuela
 • Severné more ropné pole

Rozprávanie

Námorná preprava vznikla už v staroveku. Hoci na začiatku novoveku nastala úplná zmena, skutočná revolúcia v tomto sektore prepravy tovaru - z hľadiska množstva aj kvality - sa uskutočnila v druhej polovici 20. storočia.

Po II. svetovej vojne sa na oceánoch hromadne objavili cisternové lode prepravujúce veľké množstvo tekutých látok a kontajnerové lode s kusovým tovarom obrovskej hmotnosti.

Vďaka novým typom lodí sa znížili straty pri nakládke, čas a náklady spojené s nakládkou. Dopravné lode gigantických rozmerov premávajú okolo celého sveta a boli pre nich vytvorené gigantické nákladné prístavy.

Priemerná dĺžka lodí dosahuje 200-400 m, ich šírka 30-70 m a ich ponor predstavuje približne 15-30 m. Ich rýchlosť nepresahuje 15-16 uzlov.

Pri navrhovaní trupu lode dvomi najdôležitejšími hľadiskami sú zaistenie rovnováhy a maximalizácia nosnosti lode. Najväčšie ropné tankery boli postavené v rokoch 1970, a to z ekonomických a politických dôvodov. Najväčší spomedzi nich, Seawise Giant s dĺžkou 456 m, bol postavený v roku 1979.

V súčasnosti sú ropné tankery po ropovodoch druhým najdôležitejším prostriedkom na prepravu ropy. Pri navrhovaní trupu lode dominuje hľadisko funkčnosti a bezpečnosti. Most, kajuty určené pre posádku a palivové nádrže sú umiestnené v zadnej časti lode. Veľká časť lode je obsadená prepravnými a balastnými nádržami. Veľká časť paluby je rovná, nachádza sa na nej potrubie, prípojky, ventily a chodba.

V roku 1989 stroskotala cisternová loď Exxon Valdez a pobrežie Aljašky znečistila 37 000 t ropy. Po tejto havárii bolo nariadené používanie lodí s dvojitým dnom a stenami. Ropa sa umiestňuje za vnútornú stenu. Takýmto spôsobom sa chráni životné prostredie pred možným znečistením v prípade havárie. Keď je loď plná nákladu, v balastných nádržiach medzi dvomi stenami je vzduch. Keď je loď prázdna alebo má menej nákladu, balastné nádrže sú naplnené stanoveným množstvom vody.

Ropné tankery sa delia podľa veľkosti. Obrovské supertankery, ku ktorým patria lode typu VLCC a ULCC, sa môžu vylodiť iba v niektorých prístavoch na svete. Navyše kvôli svojim obrovským rozmerom nie sú schopné preplávať cez mnoho kanálov a prieplavov. Riešením sú v takýchto prípadoch menšie tankery, ku ktorým zaraďujeme lode typu Panamax, Aframax a Suezmax. Ich názov poukazuje na trasy, po ktorých premávajú, t.j. cez ktorý kanál alebo prieplav vedia preplávať.

Súvisiace extra

Prístav

V prístave musí byť zabezpečená potrebná infraštruktúra a služby pre námornú dopravu.

Dopravné siete

Animácia predstavuje suchozemné, vodné a vzdušné dopravné uzly.

Kontajnerová loď

Komerčné námorné cesty kontajnerových lodí, ktoré sa objavili a rozšírili po druhej svetovej vojne, tvoria globálnu sieť.

Maják

Maják je stavba pri pobreží slúžiaca na navigáciu a pomoc pri riadení lode na mori.

Panamský prieplav

Panamský prieplav je umelá plavebná cesta, ktorá bola vytvorená na skrátenie lodných ciest medzi Tichým a Atlantickým oceánom.

Prevádzka ropných vrtov

Strojové zariadenie, ktoré čerpá ropu na povrch.

Ropná plošina

Dlhá rúrka v strede veže preniká do oceánu, kým nedosiahne vrstvu, ktorá obsahuje ropu.

Ropná rafinéria

Medzi produkty spracované rafinériami patrí nafta, benzín, mazivá.

Suezský prieplav

Suezský prieplav je umelou vodnou cestou medzi Červeným a Stredozemným morom.

Eurotunel

Tunel pod Lamanšským prielivom je 50,5 km dlhý železničný tunel, ktorý spája Spojené kráľovstvo s Francúzskom.

RMS Queen Mary 2 (2003)

Najväčší zaoceánsky parník v dobe svojho vzniku.

Biréma (staroveká vojnová loď)

Biréma je druh starovekej vojnovej lode s charakteristickou špicatou prednou časťou a dvoma palubami s veslami, ktorú používalo viacero národov.

Bojová loď (HMS Dreadnought, 1906)

Bojová loď HMS Dreadnought predstavovala natoľko veľký pokrok v námornej vojne, že jej pomenovanie sa stalo vzorom pre celú generáciu bojových lodí.

Džunka

Tieto lode boli vybavené charakteristickými plachtami a použili ich na vojenské a obchodné účely.

North River Steamboat (kolesový parník Clermont)

Americký inžinier Robert Fulton vytvoril prvú funkčnú parou poháňanú loď.

Parník Kisfaludy (1846)

Prvý kolesový parník v Maďarsku bol uvedený do prevádzky v roku 1846.

Plachetnica

Prvé škunery boli postavené v Holandsku v 17. storočí a boli predovšetkých používané ako obchodné lode.

Santa Maria (15. storočie)

Santa Maria bola malá karaka. Slúžila ako veliaca a zásobovacia loď pre Kolumbovu expedíciu.

Titanic (1912)

RMS Titanic bola najväčšia osobná loď na začiatku 20. storočia.

USS Missouri (USA, 1944)

Americká bojová loď triedy Iowa začala slúžiť v 2. svetovej vojne, ale slúžila aj v druhej vojne v Perzskom zálive.

USS Ohio (US, 1979)

Nukleárny pohon bol prvýkrát používaný americkým námorníctvom pre napájanie ponorky v polovici 20. storočia.

USS Tarawa LHA-1 (1976)

Od roku 1940 sa stále väčšie lietadlové lode stali majstrami oceánov.

Added to your cart.