Ropná plošina

Ropná plošina

Dlhá rúrka v strede veže preniká do oceánu, kým nedosiahne vrstvu, ktorá obsahuje ropu.

Geografia

Kľúčové slová

ropná plošina, ropa, zemný plyn, uhľovodík, ropný vrt, tvorba ropy, formácie zemný plyn, morské dno, Olej vklad, fosílne, energetický zdroj, baníctvo, Energia, more, surovina, technika, zemepis

Súvisiace extra

Scénky

Ropná plošina

  • fakľa - Slúži na spaľovanie unikajúceho zemného plynu.
  • žeriav
  • nosná konštrukcia

Ťažba ropných zásob na dne mora sa väčšinou uskutočňuje pomocou ropných platform. Sú to také plávajúce ostrovy, ktoré boli postavené za účelom ťažby ropy.
Ostrov sa stavia na dlhé betónové a oceľové nohy v nie príliš hlbokých moriach. V hlbších vodách sa platforma ukotvuje ku dnu mora pomocou zväzkov z oceľových lán.
Ich najdôležitejšou časťou je vrtná veža. V strede oceľovej konštrukcie do morského dna preniká jedna veľmi dlhá rúra, a to až po horninovú vrstvu, v ktorej je uskladnená ropa.
Vrtná rúrka preniká do horniny takým spôsobom, že si pred sebou vysekáva cestu. Na jej konci je vŕtacia hlava, ktorá svojou rotáciou drví horninu.
Ropa, ktorá sa nachádza v štrbinách horniny alebo dutinách medzi jej časticami, sa pumpuje na povrch ostrova. Odtiaľ sa dostáva do veľmi dlhého ropného potrubia, aby mohla byť dopravená do ropných zásobníkov nachádzajúcich sa na pobreží.

Prierez

  • nosná konštrukcia
  • potrubie - Prepravuje vyťaženú ropu/zemný plyn.

Tvorba ropy a zemného plynu

  • nepriepustná vrstva - Vrstva nepriepustnej horniny. Hromadí sa pod ňou ropa a zemný plyn.
  • porózna vrstva - V nej sa nachádza ropa a zemný plyn.
  • ropa
  • zemný plyn - Kvôli nižšej hustote sa nachádza nad ropou.
  • morské živočíchy - Ropa a zemný plyn vznikli zo zvyškov morských živočíchov (hlavne rias), ktoré kvôli nepriaznivým podmienkam hromadne zahynuli a vnorili sa do morského bahna. Uplynulo niekoľko miliónov rokov a usadené vrstvy sa dostali do hĺbky niekoľkých tisícok metrov, kde sa bez prítomnosti kyslíka a pod vplyvom vysokej teploty a tlaku premenili na ropu a zemný plyn.

Typy

Súvisiace extra

Prevádzka ropných vrtov

Strojové zariadenie, ktoré čerpá ropu na povrch.

Ropná rafinéria

Medzi produkty spracované rafinériami patrí nafta, benzín, mazivá.

Ťažba ropy v mori (Nórsko)

Vrtná plošina Troll je najväčšou morskou platformou na svete. Váži 656 000 ton, jej výška je 472 metrov a približne 170 metrov siaha nad úroveň vody.

Ako to funguje? - Vežový žeriav

Vežové žeriavy sú stroje používané pre zdvíhanie bremien s hmotnosťou až niekoľko ton.

Baníctvo v období priemyselnej revolúcie

Na konci 18. storočia, baníctvo sa rozvíjalo kvôli veľkej potrebe surovín v dynamicky sa rozvíjajúcom odvetví.

Bridlicový plyn

Táto animácia vysvetľuje technológiu ťažby bridlicového plynu.

Cunami

Vlny cunami sú veľmi vysoké vlny s obrovskou ničivou silou.

Dom bez emisií oxidu uhličitého

Dizajn a konštrukcia moderných domov hrajú dôležitú úlohu v ochrane životného prostredia.

Hlbinná baňa

Na rozdiel od povrchových baní, v hlbinných baniach vrstvy pokrývajúce uhlie nie sú odstránené, uhlie sa ťaží z banských šácht.

Povrchová baňa

Je opakom hlbinnej bane kde sú vrstvy pokrývajúce uhlie odstránené a ťaží sa na povrchu.

Ropný tanker

Ropné tankery, ktoré sa objavili na konci 19. storočia, patria k lodiam najväčších rozmerov.

Skleníkový efekt

Ľudská činnosť zvyšuje skleníkový efekt a vedie ku globálnemu otepľovaniu.

Znečistenie ovzdušia

Táto animácia nám predstaví hlavné zdroje znečistenia ovzdušia v priemysle, poľnohospodárstve a v mestách.

Štvortaktný Ottov motor

Táto animácia vám predstaví typ motora, ktorý sa najčastejšie používa v automobiloch.

Dieselový motor

Nemecký inžinier Rudolf Diesel patentoval dieselový motor v roku 1893.

Dvojtaktný motor

Dvojtaktný motor je piestový spaľovací motor pracujúci s dvojdobým pracovným obehom.

Hydrát metánu

Je to pevná látka (hydrát plynu), vzniká pod vysokým tlakom kryštalizáciou na kontakte s oceánskou vodou za nízkych teplôt.

Wankel motor

Wankelov motor je spaľovací motor s vnútorným spaľovaním s rotujúcim piestom.

Added to your cart.