Roboty

Pomocou robota získame zábavnou formou rôzne náhľady na priestorové objekty.

Súvisiace extra

Konštrukcia osi uhla

V tomto videu zostrojíme os daného uhla alfa.

Skladnie kocky

Stavanie kocky zobrazené v niekoľkých náhľadoch z dostupných jednotlivých kociek pomáha...

Pravidelný štvorboký ihlan

Pravidelný štvorboký ihlan je priamy ihlan so štvorcovou podstavou.

Ako zmerať výšku veže

Vypočítame výšku starej vodárenskej veže pomocou meracieho pásu a množstva slnečného svitu.

Kocka (cvičenia)

Pomocou vrcholov kocky môžeme určiť uhlopriečky, hrany a strany.

Objem gule (Cavalieriho princíp)

Výpočítať objem gule je možné pomocou vhodného valca a kužeľa.

Objem a povrch škatule od džúsu

V tomto videu vypočítame objem a povrch kvádra, v našom prípade škatule od džúsu.

Náhľady

Pomocu troch rôznych náhľadov môžeme jednoznačne určiť typ telesa.

Added to your cart.