Roboty

Pomocou robota získame zábavnou formou rôzne náhľady na priestorové objekty.

Súvisiace extra

Konštrukcia bodov v stanovej vzdialenosti od priamky

Daná je priamka e. Skonštruujte taký bod P, ktorý je od priamky vzdialený na 2 cm.

Zoskupenie telies 1

Táto animácia prezentuje rôzne skupiny priestorových telies pomocou príkladov.

Konštrukcia osi uhla

V tomto videu zostrojíme os daného uhla alfa.

Sieť kvádra (cvičenia)

Táto animácia prezentuje rôzne siete kvádra a obsahuje hry.

Konštrukcia kolmice na priamku z bodu P, ktorý sa nachádza na priamke

Daná je priamka e a bod P, ktorý sa nachádza na priamke. Zostrojme priamku g, ktorá bude...

Zoskupenie telies 4

Táto animácia prezentuje rôzne skupiny priestorových telies pomocou príkladov.

Náhľady

Pomocu troch rôznych náhľadov môžeme jednoznačne určiť typ telesa.

Zoskupenie telies

Táto animácia prezentuje rôzne skupiny priestorových telies pomocou príkladov.

Added to your cart.