Robotnícka štvrť (19. storočie)

Robotnícka štvrť (19. storočie)

Počas industrializácie vznikli vo veľkých mestách nehygienické robotnícke štvrti.

Dejepis

Kľúčové slová

Robotnícka štvrť, Priemyselná revolúcia, Robotnice, Anglicko, Mesto, obytná plocha, Dickens, Oliver Twist, Budova, chudoba, nájomný dom, Pohľad na ulicu

Súvisiace extra

Otázky

 • Čo znamená výraz "revolúcia"?
 • Ktorú krajinu môžeme pokladať za "kolísku" priemyselnej revolúcie?
 • Kedy sa začala v Anglicku\npriemyselná revolúcia?
 • Kto zdokonalil univerzálny parný stroj?
 • Čo nie je predpokladom priemyselnej revolúcie?
 • Čo bolo najdôležitejším zdrojom energie parných strojov?
 • Aká forma výroby sa stala charakteristickou vplyvom priemyselnej revolúcie?
 • Ktorý výraz úzko nesúvisí s ostatnými tromi?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nKapitalizmus je založený na spoločnom vlastníctve.
 • V ktorom priemyselnom odvetví sa v Anglicku objavili prvé moderné stroje?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nV Anglicku sa poľnohospodárska revolúcia začala skôr ako priemyselná revolúcia.
 • Čo nie je charakteristické pre továrenskú výrobu?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nVplyvom priemyselnej revolúcie sa zmenilo aj správanie a postoj ľudí.
 • Aké osídlenie bolo charakteristické v období priemyselnej revolúcie?
 • Prečo sa mnoho dedinčanov presťahovalo\ndo priemyselných miest?
 • Aké štvrte vznikli na okraji priemyselných miest?
 • Ktoré slovo vystihuje najlepšie\nrobotnícke štvrte priemyselných miest?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nPočas 19. storočia v Anglicku sústavne klesal podiel mestského obyvateľstva.
 • Aký podiel predstavovalo v Anglicku\nmestské obyvateľstvo v polovici 19. storočia?
 • Prečo podnikatelia radi zamestnávali vo svojich\ntovárňach aj ženy a deti?
 • Ktorá spoločenská vrstva nebola značne ovplyvnená priemyselnou revolúciou?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nPracovný čas priemyselných robotníkov nepresahoval 12 hodín za deň.
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nDeti často pracovali v baniach a továrňach aj 14 hodín denne.
 • Boj medzi ktorými dvoma spoločenskými triedami charakterizoval obdobie priemyselnej revolúcie?
 • Pomocou čoho sa snažili regulovať detskú prácu na začiatku 19. storočia?
 • Ktorý prívlastok necharakterizuje dom v robotníckej štvrti?
 • Aká miestnosť sa nenachádzala\nv bytoch robotníkov?
 • Ktoré z nasledujúcich miest nebolo významným priemyselným mestom?
 • V ktorom románe máme možnosť spoznať každodenný život detí žijúcich počas priemyselnej revolúcie?
 • Kto napísal román "Oliver Twist"?
 • Čo sa nachádzalo v robotníckom byte v danom období?

Scénky

Robotnícka štvrť

Časť ulice

Zadný dvor

Prechádzka

Prierez budovy

Animácia

Rozprávanie

V posledných desaťročiach 18. storočia sa v Anglicku začala prvá fáza priemyselnej revolúcie.
V krajine, ktorú možno považovať za kolísku tohto procesu, sa začali objavovať veľké priemyselné mestá.
V spoločnosti sa vytvorili nové vrstvy. Jednou z nich bola aj robotnícka trieda, ktorá sa usadila hlavne na okraji priemyselných miest, v blízkosti obrovských závodov. Takýmto spôsobom vznikli robotnícke štvrte.
Robotníci žili zvyčajne v tehlových radových domoch, ktoré boli oddelené úzkymi ulicami. Monotónnosť a šedosť iba sem-tam prerušil obchod s rozličným tovarom.
Na nedláždených uliciach odvod dažďovej a odpadovej vody nedostatočne zabezpečoval otvorený kanál. Rodiny nemali doma vodu z vodovodu, chodili po ňu k studniam, ktoré boli na uliciach.

Kvôli mimoriadne znečistenému prostrediu aj obytné domy boli začmudené a nezdravé.
Tieto domy mali väčšinou niekoľko poschodí, ale byty boli tmavé a veľkým rodinám poskytovali iba obmedzený obytný priestor. Rodiny museli žiť medzi zatuchnutými a plesnivými múrmi.
V bytoch zvyčajne nebola osobitná kuchyňa, sporák sa nachádzal v jednej miestnosti s posteľami. Počas chladných dní na kúrenie používali železné pece, ktoré neboli bezpečné.
Zariadenie bolo chudobné, často pozostávalo iba z drevených postelí, stoličiek, stola a skrine.
Osvetlenie zabezpečovali petrolejové lampy a sviečky. Samozrejme, byty neboli vybavené ani kúpeľňou, na osobnú hygienu sa používal iba lavór.

Toalety sa nachádzali vonku za budovami, na malých dvoroch. Ženy na týchto dvoroch vešali aj vypraté prádlo, ktoré sa málokedy dalo nazvať čistým.
O chudobnom a ťažkom živote robotníckych rodín počas priemyselnej revolúcie a ich nezdravom, šedom prostredí sa môžeme dozvedieť aj zo svetoznámeho románu Oliver Twist, ktorý napísal Charles Dickens.

Súvisiace extra

Baníctvo v období priemyselnej revolúcie

Na konci 18. storočia, baníctvo sa rozvíjalo kvôli veľkej potrebe surovín v dynamicky sa rozvíjajúcom odvetví.

Kroje západnej Európy (19. storočie)

Oblečenie odzrkadľuje životný štýl a kultúru obyvateľov daného obdobia a regiónu.

Kroje západnej Európy v 20-tych rokoch 20.storočia

Oblečenie odzrkadľuje životný štýl a kultúru obyvateľov daného obdobia a regiónu.

Meštianská izba

Prezentácia zariadenia typickej meštianskej izby a porovnanie modernej obývačky.

Pasívny dom

V pasívnom dome je možné zaistiť komfortnú vnútornú teplotu bez použitia tradičných vykurovacích a chladiacich systémov.

Textilná továreň (19. storočie)

Vďaka vynálezom 18. storočia sa textilný priemysel stal jedným z najvýznamnejších odvetví.

Vynálezy v textilnom priemysle, 18. storočie

Vynálezy 18. storočia viedli k obrovskému rozvoju textilného priemyslu.

Poľné mesto (Uhorsko)

Poľné mestá sa vyvinuli zo slobodných kráľovských miest sa stali najčastejším typom miest v Uhorsku.

Added to your cart.