Reťazový most (Budapešť)

Reťazový most (Budapešť)

Széchenyiho reťazový most je najstarší stály most cez Dunaj medzi Budínom a Pešťou.

Dejepis

Kľúčové slová

Reťazový most, Széchényi, Clark, Pest, Buda, Dunaj, Budapešť, Hungarian Reform Era, architektúra, most, doprava, visutý most, kamenný pilier

Súvisiace extra

Otázky

 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nPri výstavbe Reťazového mosta si vyhradili,\nže v jednomíľovom okruhu mosta\nsa nesmie 87 rokov postaviť nový most.
 • Ktorý most bol prvým stálym kamenným mostom medzi Pešťou a Budínom?
 • Kto inicioval výstavbu Reťazového mosta?
 • Kto financoval výstavbu Reťazového mosta?
 • Kedy sa začala výstavba Reťazového mosta?
 • Kedy bol odovzdaný Reťazový most?
 • Koho dielom sú levy na predmostiach?
 • Kto riadil výstavbu Reťazového mosta?
 • Kto navrhol Reťazový most?
 • Kedy bol slávnostne položený základný kameň Reťazového mosta?
 • Koľko železa bolo dokopy zabudovaného do mosta?
 • Aký štýl je charakteristický pre architektonické prvky Reťazového mosta?
 • Čo prepravoval\n(k vlaku smerujúcemu do Debrecínu)\nkoč, ktorý ako prvý prešiel cez most?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nPo odovzdaní Reťazového mosta ľudia, ktorí chceli cez neho prejsť, museli zaplatiť mýto.
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nIstván Széchenyi nevidel dokončený Reťazový most.
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nPo Reťazovom moste mohol premávať aj omnibus.
 • Aká je celková dĺžka Reťazového mosta?
 • Aká je vzdialenosť medzi piliermi Reťazového mosta?
 • Koľko metrov nad priemernou vodnou hladinou sa nachádzajú piliere Reťazového mosta?
 • Aký mal pôvod inžinier Adam Clark?
 • Kde sa prvýkrát stretol Széchenyi\ns Adamom Clarkom?
 • Kto bol uhorským kráľom v čase, keď bol odovzdaný Reťazový most?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nŠľachtici nemuseli platiť mýto na Reťazovom moste.
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nKossuth založil tzv. Ochranný spolok kvôli nevyhnutnosti výstavby\nReťazového mosta.
 • Ako sa dalo prejsť z Pešti do Budína pred odovzdaním Reťazového mosta?
 • V ktorom roku založil Széchenyi\nMostový spolok?
 • Ako sa nazýva hrádza, ktorá vytvárala\nvhodné podmienky pre výstavbu pilierov?
 • Koľko pilierov má\nReťazový most?
 • Koľko otvorov má Reťazový most?
 • Aký typ mosta je Reťazový most?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nPri výstavbe mosta bol použitý iba maďarský stavebný materiál.
 • Akú dĺžku mali pilóty, ktoré použili pri konštrukcii hrádzí potrebných pri výstavbe predmostí a pilierov?
 • Koľko robotníkov pracovalo naraz na výstavbe mosta?
 • Kde boli vyrobené železné komponenty Reťazového mosta?
 • Akú dĺžku mali jednotlivé články pôvodnej reťaze?
 • Akú hmotnosť mali jednotlivé články pôvodnej reťaze?
 • Čo sa stalo Széchenyimu počas výstavby mosta?
 • Podľa legendy čo nevytesal sochár levom?
 • Prevažne z akého materiálu bol zhotovený obklad vozovky?
 • Približne aké boli celkové náklady na výstavbu mosta?
 • Kto prešiel ako prvý cez most\nešte počas jeho výstavby?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nPočas výstavby pilóty pod vodou pravidelne kontrolovali potápači.
 • Čo vytvorili po oboch stranách mostovky?
 • Akú šírku mal zväzok článkov reťaze v spojovacom bode?

Scénky

Reťazový most

Pilier

 • zväzok článkov reťaze
 • reťaz - Tvorili ju zväzky pozostávajúce z 10 alebo 11 článkov, ktoré boli v spojovacom bode spojené kolíkmi.
 • 60 cm
 • záves
 • 1,8 m
 • spojovací bod

Konštrukcia vozovky

 • nosný trám
 • 1,8 m
 • podpory trámov
 • záves

Vozovka

 • šírka vozovky 5,4 m
 • chodník 1,8 m
 • zábradlie
 • lampa
 • drevený obklad vozovky

Konštrukcia mosta

 • predmostie
 • pilier
 • konštrukcia vozovky
 • 380 m
 • 203 m
 • 48 m

Reťazová komora

 • zväzok reťazí
 • kotevný oceľový blok
 • reťazová komora

Prechádzka

Animácia

 • ohrádzka - Rady, ktoré vytvorili pomocou pilót, vyplnili vodotesným materiálom, čím zabránil vode, aby prenikla do pracovnej oblasti.
 • pylón - Použili z nich niekoľko tisícok, aby spevnili základy. Boli 20-24 m dlhé a ich priemer dosahoval 38 cm.
 • pilier
 • predmostie
 • reťazová komora
 • vozovka
 • reťazová konštrukcia

Rozprávanie

Széchenyiho reťazový most bol prvým stálym mostom medzi Pešťou a Budínom.
Most bol postavený v období reformy. Výstavbu inicioval "najväčší Maďar", gróf István Széchenyi a financoval ju barón György Sina.
Most navrhol anglický inžinier, William Tierney Clark, jeho výstavbu riadil škótsky inžinier, Adam Clark.

Po dlhých diskusiách a dôkladnej príprave výstavba sa začala v roku 1839.
Najprv boli v koryte Dunaja vytvorené ohrádzky, ktoré umožnili položenie pilierov. Ohrádzky boli postavené z drevených pilót, hliny a štrku.
Najprv bola vytvorená ohrádzka peštianského predmostia, potom nasledoval peštiansky a budínsky pilier a nakoniec ohrádzka budínskeho predmostia.

Po zatlčení tisícok pilót sa začala výstavba predmostí a pilierov.
Základný kameň bol slávnostne položený v roku 1842.
Keď niekoľko stoviek robotníkov dokončilo murárske práce, začalo sa s montážou železnej konštrukcie. Reťaze hlavnej nosnej konštrukcie mosta boli vyrobené z anglického kovaného železa.
V predmostiach vytvorili reťazové komory, do ktorých vtiahli jednotlivé reťazové úseky po častiach, cez reťazový kanál. Po vtiahnutí reťazí ďalšiu fázu predstavovala montáž závesných tyčí a konštrukcie vozovky.
Medzičasom však vypukol boj za slobodu, čo značne spomalilo túto fázu.
Základom vozovky boli priečniky z liateho železa, na ne bola umiestnená drevená konštrukcia.
Konštrukcia bola úplná po pridaní zábradlia, lámp a ornamentov. Charakteristické sochy levov na predmostiach vytvoril János Marschalkó.

Most, ktorý bol dôkazom inžinierskej geniality, odovzdali v roku 1849. Széchenyi sa však v tom čase už zdržiaval v sanatóriu v Döblingu a nemohol prejsť cez most, ktorý natoľko zbožňoval. Tento visutý most bol však pomenovaný po ňom a je jedným z najkrajších mostov vedúcich cez Dunaj, zároveň je aj jedným zo symbolov Budapešti.

Súvisiace extra

Typy mostov

Mosty rozdeľujeme podľa konštrukcie na nosníkové, oblúkové, visuté, konzolové a lanové.

Benátky v stredoveku

Benátky boli námorná veľmoc a dôležité centrum morského obchodu.

Chlapci z Pavlovej ulice, Grund

Miesto z románu Ferenca Molnára existovalo aj v skutočnosti.

Kroje západnej Európy (19. storočie)

Oblečenie odzrkadľuje životný štýl a kultúru obyvateľov daného obdobia a regiónu.

Most Golden Gate (San Francisco, 1937)

Visutý most, ktorý spája sanfranciský záliv s Tichým oceánom, bol odovzdaný v roku 1937.

Parník Kisfaludy (1846)

Prvý kolesový parník v Maďarsku bol uvedený do prevádzky v roku 1846.

Tepelná rozťažnosť mostov

Dĺžka kovovej konštrukcie mostov sa mení pri zmenách teploty.

Obytný most v stredoveku (Londýnsky most, 16. storočie)

V období vlády Tudorovcov boli postavené okolo 200 budovy na obytnom moste cez rieku Temža.

Otáčací most, vynálezy Leonarda da Vinciho (1487-1489)

Plány Leonarda zahŕňajú aj projekty súvisiace s mostmi. Nezvyčajný most zaručoval lodnú dopravu aj po jeho skonštuovaní.

Perzský pontónový most (5. storočie pr. Kr.)

Postavili aj pre I. Dareiosa rovnako ako perzského veľkokráľa Xerxesa pontónový most cez Bospor.

Added to your cart.