Priemyselný park

Priemyselný park

Priemyselný park zabezpečuje infraštruktúru a služby pre firmy.

Geografia

Kľúčové slová

Priemyselný park, Priestory, Enterprise, prepravujúce tovar, skladovanie, Služby, Investície do nehnuteľností, infraštruktúra, priemysel, technika, zemepis

Súvisiace extra

Scénky

Súvisiace extra

Ako funguje mobilný telefón?

Pomocou animácie spoznáme konštrukciu a fungovanie mobilných telefónov.

Ako funguje výťah?

Táto animácia prezentuje ako funguje výťah.

Ako to funguje? - Klimatizácia

Klimatizácia ochladzuje vzduch vo vnútri miestnosti tým, že čerpá teplo a uvoľňuje ho vo vonkajšom priestore.

Ako to funguje? - Počítačové siete

Internet nám umožňuje posielať dáta rýchlo a na veľké vzdialenosti.

Ako to funguje? - Vežový žeriav

Vežové žeriavy sú stroje používané pre zdvíhanie bremien s hmotnosťou až niekoľko ton.

Ako to funguje? - Vodárenská veža

Pomocou tejto animácie spoznáme štruktúru a fungovanie vodárenskej veže.

Baníctvo v období priemyselnej revolúcie

Na konci 18. storočia, baníctvo sa rozvíjalo kvôli veľkej potrebe surovín v dynamicky sa rozvíjajúcom odvetví.

Prístav

V prístave musí byť zabezpečená potrebná infraštruktúra a služby pre námornú dopravu.

Vývoj nákladnej dopravy

Táto animácia nám predstaví vývoj nákladnej dopravy, počnúc konskými záprahmi až po moderné nákladné automobily.

Vynálezy v textilnom priemysle, 18. storočie

Vynálezy 18. storočia viedli k obrovskému rozvoju textilného priemyslu.

Politické a ekonomické integrácie

V priebehu poslednch desaťročí bolo v jednotlivých krajinách vytvorených niekoľko politických a hospodárskych únií.

Added to your cart.