Pravidelný štvorboký ihlan

Pravidelný štvorboký ihlan je priamy ihlan so štvorcovou podstavou.

Súvisiace extra

Skladanie útvarov (jedna farba)

Zostavte 3D útvary z jednotlivých kociek prostredníctvom niekoľkých náhľadov.

Karteziánska a polárna sústava súradníc

Určenie presného miesta si môžete precvičiť pomocou súradnicových sústav.

Náhľady

Pomocu troch rôznych náhľadov môžeme jednoznačne určiť typ telesa.

Výpočet obvodu, obsahu, povrchu a objemu

V animácii sa zoznámite so vzorcami na výpočet obvodu a obsahu rovinných útvarov, povrchu...

Svetlo a tieň

Zmenou polohy svetelného zdroja môžete skúmať tiene dopadajúce na roviny súradnicovej...

Objem a povrch škatule od džúsu

V tomto videu vypočítame objem a povrch kvádra, v našom prípade škatule od džúsu.

Skladnie kocky

Stavanie kocky zobrazené v niekoľkých náhľadoch z dostupných jednotlivých kociek pomáha...

Pomer objemov podobných telies

Táto 3D scénka vám ukáže súvislosť medzi pomerom podobnosti a pomerom objemu...

Added to your cart.