Pracovný tábor v lokalite Recsk (Maďarsko)

Pracovný tábor v lokalite Recsk (Maďarsko)

Tábor je známy ako maďarský gulag, kam deportovali asi 1500 ľudí počas Rákosiho diktatúry.

Dejepis

Kľúčové slová

Recsk, Hungarian gulag, gulag, Rákosiho diktatúra, Rákosi, pracovný tábor, Pracovný tábor, socializmus, komunizmus, stalinista, ÁVH, deportácia, diktatúra, kasárne, väzenie, rozhľadňa, stráž, väzeň, Maďarsko, Tábor, väznica, útlak, dejepis

Súvisiace extra

Otázky

 • V ktorej župe sa nachádzal pracovný tábor Recsk?
 • V ktorých rokoch bol prevádzkovaný pracovný tábor Recsk?
 • Akú úlohu malo ÁVH?
 • Ktorá organizácia bola predchodcom ÁVH?
 • Približne koľkých odsúdencov držali v Recsku?
 • Čo sa stalo s pracovným táborom Recsk v roku 1953?
 • Koľko internačných a pracovných táborov fungovalo v Maďarsku\nna začiatku 50. rokov 20. storočia?
 • Kto nariadil v Maďarsku zrušenie pracovných táborov?
 • Čo nevystihuje život obyvateľov tábora Recsk?
 • Zvyčajne kde pracovali zajatci tábora Recsk?
 • Čo sa nenachádzalo v areáli pracovného tábora Recsk?
 • Čo necharakterizovalo\nRákosiho éru?
 • Ako sa nazývajú súdne procesy, kde celé súdne pojednávanie je iba divadelnou hrou, respektíve odsúdený je vopred určený?
 • Kedy sa skončila Rákosiho éra?
 • V ktorom roku zomrel Stalin?
 • Čo bolo základným cieľom ÁVH?
 • Ktorý orgán dohliadal\nna prevádzkovanie maďarských internačných táborov?
 • Kto bol na čele ÁVH?
 • Koľko úspešných útekov zaznamenali počas fungovania pracovného tábora Recsk?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé? Maďarská vláda sa snažila utajiť existenciu pracovných táborov.
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nZajatci tábora Recsk v lete pracovali aj 15-16 hodín denne.
 • Aké primitívne lôžka sa nachádzali v barakoch tábora Recsk?
 • Koľko barakov bolo v tábore Recsk?
 • Ktorá zbraň tvorila základnú výzbroj ÁVH strážcov v tábore Recsk?
 • Koľko odsúdencov bývalo v jednom baraku, ktorý bol 20 metrov dlhý a 7 metrov široký?
 • Aký osobný predmet nevlastnili\nväzni v tábore Recsk?
 • Prečo sa ÁVH strážcovia obávali útekov z tábora?
 • Koľko ľudí prišlo o život\nv tábore Recsk kvôli neľudským podmienkam, ťažkej práci, mučeniu a moreniu hladom?

Scénky

Recsk (1952)

Ústredie

Internovaná oblasť

Barak pre väzňov

Bunkrové väzenie

Csákánykő

Fázy výstavby

Animácia

Rozprávanie

Na začiatku 50. rokov 20. storočia Maďarsko bolo pod Rákosiho totalitnou diktatúrou ovplyvnenou stalinizmom.
Pre toto obdobie zastrašovania bolo charakteristické udávanie, politické procesy a teror Úradu pre ochranu štátu (ÁHV), ktorý fungoval ako tajná polícia.
Osoby považované za "triednych nepriateľov" boli popravené alebo ich deportovali do pracovných táborov, ktoré boli podobné sovietskemu gulagu.
V Maďarsku bolo v tomto období založených viac než sto internačných a pracovných táborov.

Jeden z pracovných táborov bol postavený pri kameňolome na okraji obce Recsk, ktorá sa nachádza v Hevešskej župe. Tento tábor, ktorý sa spomína aj ako "maďarský gulag", ÁVH prevádzkovalo v rokoch 1950-1953.
Do neslávne známeho maďarského pracovného tábora deportovali približne 1500 ľudí.

Pracovný tábor v Recsku bol prísne strážený. Útek bol z objektu, ktorý bol obklopený plotmi a strážnymi vežami, takmer nemožný, vďaka čomu politické vedenie mohlo dlho utajovať existenciu tohto tábora.
Tábor obklopoval dvojitý plot z ostnatého drôtu, pozdĺž ktorého sa každých 50 metrov nachádzala strážna veža. Z týchto veží tábor sledovali ÁVH strážcovia vyzbrojení samopalmi.
Okrem strážnych veží postavili aj tri vysoké pozorovateľne, ktoré boli vybavené guľometmi a reflektormi.
V zariadení, ktoré bolo organizované a prevádzkované podľa sovietskeho vzoru, ubytovanie zajatcov bolo zabezpečené vo veľmi jednoduchých budovách, v ôsmich drevených barakoch.

Zariadenie barakov bolo chudobné a väčšinou pozostávalo iba z drevených poschodových lôžok.
Baraky boli preplnené zajatcami a každý z nich mal na odpočinok iba 40-50 cm široký priestor.

Väzni vykonávali celý deň ťažkú fyzickú prácu v kameňolome, v lete si odpracovali aj 15-16 hodín denne.
Ledva mali zabezpečené minimálne životné podmienky. Strážcovia často zaobchádzali s nimi kruto, mučili ich a morili ich hladom.

Po Stalinovej smrti v roku 1953 a zvolení Imreho Nagya za predsedu vlády v Maďarsku sa začali priaznivé zmeny.
Nové vedenie dalo zatvoriť spolu s ďalšími internačnými tábormi aj pracovný tábor v Recsku. Hoci budovy boli úplne zbúrané, v spomienkach väznených ľudí sa dodnes živo objavujú hrôzy zažité v pracovnom tábore Recsk.

Súvisiace extra

Historická topografia (významné osobnosti - maďarská história)

Nájdite miesta na mape, ktoré súvisia s významnými osobnosťami a udalosťami v histórií Maďarska.

Koncentračný tábor Auschwitz II Birkenau

Viac ako jeden milión ľudí zomrelo v nacistickom vyhladzovacom tábore počas 2. svetovej vojny.

Pracovný tábor Auschwitz I

Koncentračný tábor bol administratívnym centrom obrovského komplexu.

Sovietsky pracovný tábor (1930)

Sovietské nútené pracovné tábory boli umiestnené ďaleko od obývaných oblastí.

Typický maďarský byt z 50-tych rokov 20. storočia

V 50-tych rokoch 20. storočia v maďarských mestách boli charakteristické garzónky.

Južná otrokárska plantáž (USA, 19. storočie)

Pred americkou občianskou vojnou bolo pre južné štáty Ameriky typické využívanie otrokov na plantážach.

Sputnik 1

Družica Sovietskeho zväzu bola prvá umelá družica Zeme (v októbri 1957).

Utečenecký tábor v Afrike (Dárfúr)

Kvôli vojenskému konfliktu v Sudáne milióny ľudí boli nútení utiecť zo svojej vlasti.

Added to your cart.