Povrchové napätie

Povrchové napätie

Povrchové napätie je charakteristickou vlastnosťou kvapalín, ktorá im umožňuje nadobudnúť tvar s najmenším možným povrchom.

Fyzika

Kľúčové slová

povrchové napätie, vzlínanie, vlásočnica, súdržnosť, priľnavosť, zmáčanie, Merkúr, kvapka vody, rybník korčuliar, meniskus, kvapalina, častice, vodná hladina, molekula vody, hmyz, hustota, fyzika, Guľa

Súvisiace extra

Voda (H₂O)

Voda je veľmi stabilná zlúčenina zlúčenina vodíka a kyslíka. Je základnou podmienkou pre existenciu života. V prírode sa vyskytuje v troch skupenstvách.

Zmeny skupenstva

Fázový prechod je premena látky z jedného skupenstva do druhého.

Sviečka

Ľudstvo používa sviečky na svietenie už od praveku.

Vegetatívne orgány rastlín

Orgány, ktoré rastlina potrebuje k svojmu prežitiu a vývoju.

Ako to funguje? - Sušič vlasov

Táto animácia predstavuje konštrukciu a fungovanie sušiča vlasov.

Fotosyntéza

Rastliny sú schopné premeniť anorganické látky (oxid uhličitý a voda) do organického cukru.

Priehľadnosť

Táto animácia vysvetľuje priehľadnosť a nepriehľadnosť, princíp rádiografie, respektíve prečo určité materiály pohlcujú iba svetlo určitej farby.

Added to your cart.