Porovnanie halogénovodíkov

Porovnanie halogénovodíkov

Ich molekuly tvorí jednoduchá polárna väzba vodík-halogén.

Chémia

Kľúčové slová

Halogénovodíky, fluorovodík, jodovodík, bromovodík, chlorovodík, kovalentná väzba, sigma väzba, polárne, molekula polarity, väzbová energia, Molekula, všeobecná chémia, chémia

Súvisiace extra

Porovnanie halogénov

Halogény je súhrnný názov pre prvky VII. skupiny periodickej tabuľky prvkov. Patria sem fluór, chlór, bróm, jód a astát

Bromovodík (HBr)

Je to jeden z halogenovodíkov. Je neorganický, používa sa pre výrobu alkylových bromidov.

Chlorovodík (HCl)

Je to bezfarebný plyn má štipľavý zápach. Vodný roztok chlorovodíka sa označuje ako kyselina chlorovodíková.

Fluór (F₂)

Je to toxický, svetlozelenožltý plyn, prvý člen rady halogénov. Je najreaktívnejší plyn. jeho najznámejšou zlúčeninou je teflón.

Fluorovodík (HF)

Jeden z halogénvodíkov, vysoko agresívna látka.

Jodovodík (Hl)

Je to bezfarebný plyn má štipľavý zápach. Hustota jodovodíka je väčšia než hustota vzduchu.

Rozpúšťanie chlorovodíka (HCl) vo vode

Roztok chlorovodíka vo vode sa nazýva kyselina chlorovodíková.

Vodík (H₂)

Vodík je bezfarebný plyn bez zápachu. Je ľahší ako vzduch. Je najčastejším prvkom vo vesmíre.

Added to your cart.