Polynézska rodinná usadlosť (Samoa, 15 storočie)

Polynézska rodinná usadlosť (Samoa, 15 storočie)

Budovy tradičnej samojskej rodinnej usadlosti odzrkadľujú výnimočnú kultúru miestnych obyvateľov.

Výtvarné umenie

Kľúčové slová

životný štýl, osada, kultúra, polynézskej, ostrov, Tichý oceán, Loď, Polynézia, Samoa, 15. storočia, v stredoveku, architektúra, obydlia, Rodina, tropické podnebie

Súvisiace extra

Polynézsky katamaran

Polynézania precestovali obrovské vzdialenosti so svojimi špeciálnymi loďami.

Moai (Veľkonočný ostrov, 16. storočie)

Tento malý ostrov nachádzajúci sa v Tichom oceáne sa stal známym vďaka jeho výnimočným kamenným sochám.

Životný štýl eskimákov

Iglu sú typické obydlia postavené Eskimákmi žijúcimi v Arktickej oblasti.

Africká dedina (Sudán)

Africké dediny sa prispôsobujú prírodným danostiam a odzrkadľujú kultúru miestnych kmeňov.

Beduínsky tábor

Životný štýl polonomádnych kmeňov žijúcich v púšti sa dokonale prispôsobil klimatickým podmienkam a životnému prostrediu púšte.

Indiánska dedina (Severná Amerika)

Typické severoamerické indiánske dediny sú známe z populárnych filmov a románov.

Vikingské osídlenie (10. storočie)

Svojrázne osady Vikingov boli založené nielen v Škandinávii, ale aj vo vzdialených oblastiach.

Zemepisné objavy (15-17. storočie)

Legendárne zemepisné objavy na začiatku nového veku prekleslili mapy, ich účinky sú veľmi rozmanité.

Added to your cart.