Polymerizácia etylénu

Polymerizácia etylénu

Polymerizáciou etylénu vzniká polyetylén, typ plastu.

Chémia

Kľúčové slová

polymerizácie, etylénu, etylén, chemický, Reakcia, alkénov, olefínov, polymér, etylénu molekula, polyetylén, plastický, PE, molekuly kyslíka, nenasýtená zlúčenina, Organická chémia, chémia

Súvisiace extra

Scénky

Spúšťacie molekuly

Polymerizácia

Polymér

Súvisiace extra

Odkedy používame oheň?

V tejto lekcii spoznáte históriu ohňa a podmienky, ktoré sú nevyhnutné pre horenie plameňa.

Reakcia amoniaku s chlorovodíkom

Chlorid amónny je výsledkom reakcie amoniaku a chlorovodíka.

Povrchové napätie tekutín 2. (pozorovanie)

V tomto filme experimentujeme s potravinárskymi farbivami.

Tavenie hliníka

Tavenie hliníka je proces získavania hliníka z oxidu hlinitého elektrolýzou.

Molekula úloha I. (Väzby)

Úlohy na precvičovanie rôznych typov väzieb.

Palivový článok

Palivový článok je šetrný k životnému prostrediu, premieňa priamo chemickú energiu...

Príprava zmesí, separovanie zložiek 1

Zmesi možno separovať na základe rozdielnych vlastností zložiek.

Príprava zmesí, separovanie zložiek 2 (pozorovanie)

Separácia zmesí na zložky, ak jedna zložka je rozpustná vo vode.

Added to your cart.