Pôdne typy (pôdne profily)

Pôdne typy (pôdne profily)

Táto animácia prezentuje rôzne pôdne typy.

Geografia

Kľúčové slová

pôdne typy, časť pôdy, pôda, Skalnaté pôdy, Hygroskopické pôdy, zonálne pôdy, lúčna pôda, močaristá pôda, alkalická pôda, piesočnatá pôda, skeletová pôda, aluviálna pôda, poľná pôda, lesná pôda, hrdzavohnedá pôda, kyslé pH pôdy, rendzina, plodnosť, častice pôdy, humus, Tvorba pôdy, Skala, pedosféra, zemská kôra, živina, obydlia pôdy, roztrieštenia, vegetácie, zvetrávaniu, ekosystém, príroda, zemepis

Súvisiace extra

Otázky

 • Čo je chemickou vlastnosťou pôdy?
 • Aký materiál sa akumuluje v spodnej pôde?
 • Čo obsahuje horninové úlomky, minerálne látky, organické látky, vodu a vzduch?
 • Ktorý pôdny horizont je tmavý kvôli obsahu humusu?
 • Ktoré slovo opisuje štruktúru pôdy?
 • Čo je organickou látkou v pôde?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé? Dobrá pôda má tuhú štruktúru.
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé? Dobrá pôda obsahuje vápno.
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé? Pôda je najvrchnejšou vrstvou zemskej kôry.
 • Čo nie je zložkou pôdy?
 • Ktoré písmeno neoznačuje pôdny horizont?
 • Z čoho nevzniká humus?
 • Čo neovplyvňuje tvorbu pôdy?

Scénky

Súvisiace extra

Pôdne typy - Maďarsko (mapa)

Táto animácia nám zobrazí pôdne typy, ktoré nájdeme v Maďarsku.

Znečisťovanie pôdy

Táto animácia nám predstaví hlavné zdroje znečistenia pôdy.

Štruktúra Zeme (pokročilá)

Zem sa skladá z niekoľkých atmosferických vrstiev.

Borovica lesná

Jeden z najrozšírenejších druhov borovíc na svete, ktorý pochádza z Eurázie.

Znečistenie životného prostredia

Priamy negatívny vplyv ľudstva na životné prostredie sa nazýva znečistenie.

Ako funguje kombajn?

Kombajn je poľnohospodársky stroj, ktorý žne obilie.

Kolobeh dusíka

Atmosférický dusík je viazaný baktériami a živé organizmy sú schopné ho prijať vo forme rôznych zlúčenín.

Odlesňovanie

Ničenie lesov má mnoho negatívnych dopadov na životné prostredie.

Vegetačné stupne lesov

Stupne rôznych typov lesov sa môžu líšiť.

Pagaštan konský

Táto animácia zobrazuje ako sa strom gaštanu mení v priebehu ročných období.

Všeobecnogeografická mapa Maďarska

Táto animácia zobrazuje geografické oblasti Maďarska.

Vývoj roľníctva

Roľníctvo v stredoveku a (aj) novoveku sa rozvíjalo spolu s ľudskou civilizáciou.

Added to your cart.