Pôdne typy - Maďarsko (mapa)

Pôdne typy - Maďarsko (mapa)

Táto animácia nám zobrazí pôdne typy, ktoré nájdeme v Maďarsku.

Geografia

Kľúčové slová

pôdne typy, Maďarsko, pôda, hnedá lesná pôda, svetlá lesná pôda, piesočnatá pôda, močaristá pôda, poľná pôda, aluviálna pôda, lúčna pôda, alkalická pôda, hrdzavohnedá pôda, mapa, príroda, zemepis

Súvisiace extra

Pôdne typy (pôdne profily)

Táto animácia prezentuje rôzne pôdne typy.

Znečisťovanie pôdy

Táto animácia nám predstaví hlavné zdroje znečistenia pôdy.

Všeobecnogeografická mapa Maďarska

Táto animácia zobrazuje geografické oblasti Maďarska.

Administratívna mapa Maďarska

Táto animácia nám prezentuje najdôležitejšie regióny, kraje a mestá v Maďarsku.

Kolobeh dusíka

Atmosférický dusík je viazaný baktériami a živé organizmy sú schopné ho prijať vo forme rôznych zlúčenín.

Added to your cart.