Peroxid vodíka (H₂O₂)

Peroxid vodíka (H₂O₂)

Peroxid vodíka je zlúčenina kyslíka a vodíka. Je bezfarebná kvapalina bez zápachu. Hustota peroxidu vodíka je väčšia než hustota vody.

Chémia

Kľúčové slová

nádrž na peroxid vodíka, oxidant, dezinfekčný prostriedok, bielidlo, bielenie, zrútiť sa, anorganická chémia, chémia

Súvisiace extra

Scénky

Gulička a palička

Peroxid vodíka (H₂O₂)

Údaje

Molárna hmotnosť: 34,014 g/mol

Bod topenia: –0,41 °C

Bod varu: 150,2 °C

Hustota (pi 25 °C): 1,4 g/cm³

Vlastnosti

Peroxid vodíka je látka bez farby a zápachu, ktorá má pri izbovej teplote kvapalné skupenstvo. Jeho výpary dráždia oči a nos. Vďaka vznikajúcim vodíkovým väzbám sa s vodou zmiešava neobmedzene, v akomkoľvek pomere. Má väčšiu hustotu a viskozitu ako voda.
V jeho molekule dva kyslíkové atómy sú spojené peroxo väzbou, táto väzba je slabá, a preto sa molekula ľahko rozkladá. Jej rozklad katalyzujú isté kovy, zlúčeniny kovov a teplo. Počas jej rozkladu vzniká voda a nascentný kyslík, kvôli čomu je silným oxidačným činidlom. Farebné látky odfarbuje.

Výskyt a výroba

V chemickom priemysle sa vyrába pomocou katalyzátorov.

Použitie

V minulosti sa používal na odfarbovanie vlasov, dnes sa táto metóda využíva už iba zriedkavo. Používa sa na dezinfekciu textilu, kože, celulózovej kaše a vlákien. Je dôležitou zložkou pri výrobe rôznych organických zlúčenín a detergentov používaných v domácnostiach. Je čoraz dôležitejší v rámci ochrany životného prostredia, napríklad pri spracovávaní domáceho a priemyselného odpadu, odpadových vôd.

Plniaci priestor

Rozprávanie

Súvisiace extra

Hydroxidový ión (OH⁻)

Vzniká, ked' molekula vody sa uvoľňuje protón.

Kyslík (O₂) (stredný stupeň)

Kyslík je na Zemi najrozšírenejším prvkom.

Voda (H₂O)

Voda je veľmi stabilná zlúčenina zlúčenina vodíka a kyslíka. Je základnou podmienkou pre existenciu života. V prírode sa vyskytuje v troch skupenstvách.

Vodík (H₂)

Vodík je bezfarebný plyn bez zápachu. Je ľahší ako vzduch. Je najčastejším prvkom vo vesmíre.

Ako to funguje? - Sušič vlasov

Táto animácia predstavuje konštrukciu a fungovanie sušiča vlasov.

Reakcia vodíka s kyslíkom

Zmesou vodíka a kyslíka vzniká peroxid vodíka. Pri zapálení exploduje.

Added to your cart.