Peptidová väzba

Peptidová väzba

Aminokyseliny, z ktorých pozostávajú proteíny, sa spájajú pomocou peptidovej väzby.

Chémia

Kľúčové slová

peptidové väzby, amidové väzby, dipeptid, tripeptid, polypeptid, bielkovina, C-koniec, N-koniec, amínovou skupinu, karboxylová skupina, aminokyselina, Glycín, Alanín, Organická postranný reťazec, uvoľnenie voda, spatial structure, bielkovinová syntéza, enzým, Organická chémia, biochémie, chémia

Súvisiace extra

Štruktúra bielkovín

Určuje ju geometrické usporiadanie polypetidového reťazca.

Aminokyseliny

Aminokyseliny sú monoméry proteínov.

Sekundárna štruktúra bielkovín

Polypeptidové reťazce sú zložené z aminokyselín, rozlišujeme dve základné sekundárne štruktúry: α – helix a α-závitnica.

Alanín (C₃H₇NO₂)

Je to nepolárna aminokyselina. Druhy kyseliny L a D, ktorých molekuly sú zrkadlovým obrazom.

Polymerizácia etylénu

Polymerizáciou etylénu vzniká polyetylén, typ plastu.

Added to your cart.