Pentán (C₅H₁₂)

Pentán je piatym členom v homologickom rade alkánov. Je bezfarebná horľavá kvapalina.

Súvisiace extra

Arginín

To je jednou z dvadsiatich aminokyselín a je základnou stavebnou jednotkou bielkovín.

Výroba eténu a jeho reakcia s brómovou vodou (pozorovanie)

Etén vyrobený zohrievaním polyetylénu odfarbuje brómovú vodu.

Acetaldehyd (etanal) (CH₃CHO)

Etanal je jedným z aldehydov a je dôležitou surovinou v priemysle.

Kyselina asparágová

To je jednou z dvadsiatich aminokyselín a je základnou stavebnou jednotkou bielkovín.

Naftalén (C₁₀H₈)

Je to najjednoduchší polycyklický aromatický uhľovodík.

Buta-1,3-dién (C₄H₆)

To je najjednoduchším z konjugovaných diénov.

Ako priviesť vodu k varu pomocou ľadu

Je možné, aby voda zovrela pod bodom varu, teda pod 100 °C?

Added to your cart.