Pentán (C₅H₁₂)

Pentán je piatym členom v homologickom rade alkánov. Je bezfarebná horľavá kvapalina.

Súvisiace extra

Kyselina asparágová

To je jednou z dvadsiatich aminokyselín a je základnou stavebnou jednotkou bielkovín.

Glycerín (propán-1,2,3-triol) (C₃H₈O₃)

Je to trojsýtny alkohol, používa sa v kozmetických výrobkoch.

Aminokyseliny

Aminokyseliny sú monoméry proteínov.

Naftalén (C₁₀H₈)

Je to najjednoduchší polycyklický aromatický uhľovodík.

Serín

Serín je jeden z dvadsiatich aminokyselín, ktoré tvoria bielkoviny.

But-1-én (C₄H₈)

To je jedným z izomérov buténu.

Pyrol (C₄H₅N)

Je to heterocyklická organická zlúčenina na báze dusíka.

Added to your cart.