Pavúčie vlákno, pavučina

Pavúčie vlákno, pavučina

Kým hustota pavučieho vlákna je nižšia ako pri nylonových vláknach jeho pevnosť v ťahu je vyššia ako pri oceli.

Biológia

Kľúčové slová

pavúky, pavučina, pavúk, pavúčie vlákno, tkanie pavučina, záhrada pavúk, pavúkovce, hodváb žľaza, snovacie bradavka, zdedil koordinácie pohybu, klepietka, predná časť tela, zadná časť tela, článkonožec, zviera, biológia

Súvisiace extra

Scénky

Darwinov kôrový pavúk

Anatómia

 • max. 2 cm
 • spriadacie bradavky
 • jednoduché oči - Pavúkovce majú 8 jednoduchých očí.
 • klepietka - Tento orgán používa na uchopenie koristi. Pripája sa k nemu jedová žľaza. Pavúk do tela koristi napustí tráviace enzýmy a následne vysaje tkanivá premenené na tekutinu. Toto nazývame mimotelovým trávením.
 • nohy - Pavúkovce majú 4 páry článkovaných kráčavých nôh.
 • predná časť tela - Vzniká zrastením hlavy a hrude.
 • zadná časť tela
 • hmatadlá - Vyvinuli sa z nôh. Fungujú ako mechanický a chemický zmyslový orgán.

Snovacie žľazy

 • snovacie žľazy - Produkujú tekuté bielkoviny, ktoré sa nazývajú pavúčím hodvábom.

Tkanie siete

Štruktúra pavúčieho vlákna

 • obal
 • jadro
 • bielkovinové vlákno
 • pavúčie vlákno - Pevnosť pavúčieho vlákna v ťahu je väčšia než v prípade ocele, kým jeho hustota je menšia ako hustota nylonu; je mimoriadne pružné. Pavúčie vlákno s hrúbkou plniaceho pera by bolo schopné zastaviť dopravné lietadlo.

Pružnosť pavúčieho vlákna

 • ß-skladaný list - Nie je pružný, zvyšuje v prípade siete pevnosť v ťahu.

Animácia

Súvisiace extra

Fibroín

Je to vláknitý proteín vylučovany húsenicou Priadky morušovej.

Mexická redknee tarantula

Jeden z najznámejších druhov pavúkov, ktorý je často držaný v domácnosti. Jeho uhryznutie nie je smrteľné.

Sekundárna štruktúra bielkovín

Polypeptidové reťazce sú zložené z aminokyselín, rozlišujeme dve základné sekundárne štruktúry: α – helix a α-závitnica.

Štruktúra bielkovín

Určuje ju geometrické usporiadanie polypetidového reťazca.

Križiak obyčajný

Križiak obyčajný patrí medzi rozšírený druh pavúkov, na príklade ktorého spoznáme anatómiu pavúkov.

Čilský pavúk pustovník

Jedovaté uštipnutie čilského pavúka pustovníka znamená veľké ohrozenie pre ľudský organizmus.

Alanín (C₃H₇NO₂)

Je to nepolárna aminokyselina. Druhy kyseliny L a D, ktorých molekuly sú zrkadlovým obrazom.

Chrúst obyčajný

Je rozšírený chrobák v Európa. Jeho larvy známe pod menom húsenice sú považované za škodcov.

Mlynárik kapustový

Mlynárik kapustový je rozšírený druh motýľa, na ktorého príklade spoznáme anatómiu motýľov.

Podenka veľká

Larvy tohto druhu podenky strávia prvé tri roky svojho života vo vode, ich dospelý život trvá len jeden deň, počas ktorého sa pária.

Roháč veľký

Na príklade roháča vám predstavíme ako pracujú svaly hmyzu, mechanizmus ich letu a rozmnožovanie chrobákov.

Rak riečny

Typ raka žijúceho v čistých tečúcich sladkovodných vodách.

Medúza

Patria sem viaceré plávajúce rôsolovité mechúrniky. Je to najstarší druh zvierat, ktoré majú skutočné tkanivá.

Perlorodka riečna

Druh mäkkýša rozšíreného v sladkých vodách.

Slimák záhradný

Rozšírený druh slimáka, populárny aj ako jedlo.

Added to your cart.