Pavlínsky kláštor

Pavlínsky kláštor

Tento pavlínsky kláštor bol postavený biskupom v Pécsi v roku 1225 pre pustovníkov žijúcich v pohorí Mecsek.

Dejepis

Kľúčové slová

pavlínsky kláštor, Vrch Jakab, kláštor, Bishop of Pécs, pustovník mnísi, Mecsek, kostol, opát, Budova, mních, pustovník, yard

Súvisiace extra

Otázky

 • Ktoré slovo neoznačuje miesto, kde žili stredovekí mnísi?
 • Ktorý mníšsky rád je najstarší?
 • Ktorý je jediný maďarský mníšsky rád pre mužských rehoľníkov založený v stredoveku?
 • Kto založil Rád svätého Pavla, prvého pustovníka?
 • Kto stál na čele mníšskej komunity?
 • Ako nazývame ženy žijúce mníšskym spôsobom života?
 • V ktorej časti kláštora sa podľa maďarskej tradície nachádzal kostol?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nV prípade každého maďarského kláštora - s výnimkou pavlínskeho rádu - bol kostol umiestnený v severnej časti.
 • Ako sa nazýva súbor pravidiel vzťahujúcich sa mníšsky život?
 • Ako sa nazývala spálňa mníchov?
 • Akú miestnosť nemal bežný stredoveký kláštor?
 • Akú miestnosť nemal bežný stredoveký kláštor?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nKláštory zvyčajne predstavovali samostatnú hospodársku jednotku.
 • Ktorý mníšsky rád založil prvé maďarské kláštory?
 • Ktorý rád nie je mníšsky?
 • Kedy vznikli prvé kláštory v Maďarsku?
 • Ako sa nazývala krytá chodba okolo dvora kláštora?
 • V ktorom storočí bol založený Rád svätého Pavla, prvého pustovníka?
 • Ako sa nazývala "izba" mníchov?
 • Čo znamená latinské sloveso „claudere”, z ktorého je odvodené slovo "kláštor"?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nStredoveké kláštory boli opevnenými stavbami, ktoré sa dali ľahko ochrániť.
 • Akej činnosti sa nevenovali mnísi stredovekých kláštorov?
 • Akej činnosti sa nevenovali mnísi stredovekých kláštorov?
 • Čo nepatrí k trom sľubom mníšskej prísahy?
 • Ako sa dá charakterizovať stĺpová chodba?
 • Kto stál na čele katolíckej cirkvi?
 • Aká stavba nebola súčasťou bežného stredovekého kláštora?
 • Čo sa nenachádzalo v okolí bežného stredovekého kláštora?
 • Akým spôsobom nemohli získavať príjem mníšske komunity stredovekých kláštorov?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nŽeny si v stredoveku nemohli zvoliť mníšsky spôsob života.

Scénky

Súvisiace extra

Benediktínske opátstvo (Tihany, Maďarsko)

Benediktínske opátstvo založil uhorský kráľ Ondrej I. v roku 1055.

Benediktínské opátstvo v obci Ják ( Maďarsko)

Románsky kostol benediktínskeho opátstva postavili v 13. storočí v centre obce.

Gotická katedrála (Clermont-Ferrand 15. storočie)

Kostol nanebovzatia Panny Márie je jedným z klenotov francúzskej gotickej architektúry.

Hierarchia stredovekej kresťanskej cirkvi (11. storočie)

Táto animácia nám predstaví hierarchickú štruktúru stredovekej západnej kresťanskej cirkvi.

Katolícka pohrebná kaplnka (Feldebrő, Maďarsko)

Jedna z najvýznamnejších historických stavieb v Maďarsku, farský kostol bol postavený v 11. storočí.

Opátstvo Melk (Rakúsko)

Benediktínske opátstvo s 900 ročnou históriou sa nachádza na brehu Dunaja.

Opátstvo svätého Havla (11. storočie)

Mnoho storočí patrilo medzi popredné európske benediktínske opátstva.

Cella Septihcora (Pécs, Maďarsko, 4. storočie)

Budovy ranokresťanského cintorína archeologicky sú zaujímavé ložiská.

Cella trichora (Pécs, Maďarsko)

Rano kresťanský cintorín v meste Pécs (Mad'arsko) je významnou archeologickou lokalitou.

Added to your cart.