Panamský prieplav

Panamský prieplav

Panamský prieplav je umelá plavebná cesta, ktorá bola vytvorená na skrátenie lodných ciest medzi Tichým a Atlantickým oceánom.

Geografia

Kľúčové slová

Panamský prieplav, Panama, Kanál, Vodná doprava, zámkový systém, V priepusti, obchod, lodné, prepravujúce tovar, Trasy, doprava, logistika, Amerika, Severná Amerika, Južná Amerika, Stredná Amerika, Tichý oceán, karibský, prepravná kapacita, uzol, Atlanti-óceán, Colón, infraštruktúra, globálnej, hospodárstvo, Zem, spoločnosť, Humánne geografia, sieť, globalizácie, zemepis, Zemeguľa, technika

Súvisiace extra

Scénky

Uzly v námornej doprave

 • Øresund
 • Bospor
 • Suezský prieplav
 • Hormuzský prieliv
 • Báb el-Mandeb
 • Melacký prieliv
 • Panamský prieplav
 • Mys dobrej nádeje
 • Hornský mys
 • Gibraltársky prieliv
 • La Manche
 • Afrika
 • Európa
 • Ázia
 • Austrália
 • Severná Amerika
 • Južná Amerika
 • Atlantický oceán
 • Tichý oceán
 • Indický oceán

Panamský prieplav je umelá plavebná cesta. Postavená bola na skrátenie lodných ciest pri úzkej Panamskej šiji, ktorá spája Severnú a Južnú Ameriku. Prieplav, ktorý bol odovzdaný v roku 1914, spája Tichý oceán s Karibským morom.

Panamský prieplav

 • Tichý oceán
 • Karibské more
 • Colón
 • Panama
 • Limonský záliv
 • Plavebné komory Gatun - Časť pôvodného systému plavebných komôr.
 • Plavebné komory Agua Clara - Nové plavebné komory postavené počas rozširovania prieplavu.
 • Rieka Chagres
 • Gatunské jazero - Umelé jazero, ktoré bolo vytvorené počas výstavby prieplavu.
 • železničná trať - Lodná trasa nasledovala železničnú trať. Železničná trať musela byť na niektorých miestach pozmenená, lebo na jednom úseku ju zaplavilo Gatunské jazero.
 • lodná trasa
 • Culebra Cut - Vytvorili 14 km dlhé umelé údolie.
 • Plavebné komory Pedro Miguel - Časť pôvodného systému plavebných komôr.
 • Plavebné komory Miraflores - Časť pôvodného systému plavebných komôr.
 • Plavebné komory Cocol - Nové plavebné komory postavené počas rozširovania prieplavu.
 • Bridge of the Americas

Prieplav začali budovať Francúzi v roku 1881. Stavebné práce riadil Ferdinand de Lesseps, ktorý viedol aj výstavbu Suezského prieplavu. Táto investícia však skrachovala, lebo sa objavili finančné problémy, ktoré súviseli s podhodnotením nákladov. Spôsobilo to nesprávne posúdenie geografických a klimatických podmienok. Najťažšou úlohou bolo vykopať Culebra Cut, umelé údolie pretínajúce kontinentálne predelenie. V roku 1904 tento projekt prevzali Američania a oni ho aj dokončili.

Dokončený prieplav mal dĺžku cca. 80 km: tvorilo ho niekoľko umelých jazier, prírodných a umelých kanálov a tri systémy plavebných komôr. Do roku 1999 bol pod kontrolou Spojených štátov, kedy ho pod svoje riadenie prevzal štát Panama. V roku 2010 ním preplávala miliónta loď.

Rastúca lodná premávka a rozmery lodí si vyžadovali rozšírenie prieplavu. Boli potrebné širšie a hlbšie plavebné komory, ktoré mali umožniť aj preplavenie väčších lodí. Postavili dva nové systémy plavebných komôr a rozšírili Culebra Cut, respektíve rozšírili a prehĺbili aj umelé jazerá. Rozšírenie prieplavu bolo dokončené v roku 2016.

Rozmery lodí

 • Panamax - Pred rozšírením cez prieplav vedel preplávať iba tento typ lode. Kapacita tejto lode je 4 500 TEU.
 • 294 m
 • 32 m
 • Neopanamax - Odkedy je prieplav rozšírený, vie cez neho preplávať aj tento typ lode. Kapacita tejto lode je 13 000 TEU.
 • 366 m
 • 49 m

Pred rozšírením cez prieplav vedeli preplávať lode typu Panamax. Toto pomenovanie poukazuje na to, že rozmery lodí Panamax boli navrhnuté tak, aby vedeli preplávať cez Panamský prieplav. Odkedy je prieplav rozšírený, vedia cez neho preplávať už aj lode typu Neopanamax, ktoré majú podstatne väčšie rozmery a prepravnú kapacitu ako lode Panamax.

Pohľad zboku

 • Tichý oceán
 • Karibské more
 • Plavebné komory Miraflores
 • Jazero Miraflores
 • Plavebné komory Pedro Miguel
 • Gatunské jazero
 • Plavebné komory Gatun
 • 26 m

Systémy plavebných komôr, ktoré sa nachádzajú v tomto prieplave, premosťujú výškový rozdiel 26 m. Každý systém pozostáva z niekoľkých plavebných komôr, počas jedného preplavenia loď je zodvihnutá a spustená trikrát.
Plavba cez staršie plavebné komory je vyriešená pomocou elektrických rušňov. Preplavenie cez nové plavebné komory umožňujú remorkéry. Navigácia v ostatných častiach prieplavu je úlohou lodivodov. Preplavenie jednej lode si vyžaduje 8-10 hodín.

Alternatívne trasy

 • Afrika
 • Európa
 • Ázia
 • Austrália
 • Severná Amerika
 • Južná Amerika
 • Atlantický oceán
 • Tichý oceán
 • Indický oceán
 • New York
 • Panamský prieplav
 • Hornský mys
 • San Francisco
 • Šanghaj
 • 30 500 km
 • 19 500 km
 • 8 400 km
 • 21 000 km
 • 4 700 km

Bez tohto prieplavu by lodná trasa z Ázie po východný breh amerického kontinentu bola dlhšia o niekoľko tisícok kilometrov, respektíve Panamský prieplav skracuje trasu lodí aj medzi východným a západným pobrežím Ameriky. Hoci železničná preprava medzi východným a západným brehom Severnej Ameriky využíva kratšiu trasu a vyžaduje si menej času, preprava loďou je hospodárnejšia, nakoľko loď dokáže prepraviť niekoľkonásobok nákladu prevážaného nákladným vlakom.

Údaje

 • Hlavné obchodné trasy
 • Spotreba vody
 • Premávka
 • Typy lodí

Trasy

Viac než polovica lodí, ktoré prechádzajú cez Panamský prieplav, preváža náklad medzi Áziou a východným brehom Severnej Ameriky, ale významná je aj námorná premávka medzi západným pobrežím Južnej Ameriky a východným pobrežím Severnej Ameriky, respektíve medzi Európou.

Spotreba vody

Plavebnú komoru naplnia vodou za menej ako osem minút. Vybudovaním nových plavebných komôr sa strata vody znížila o takmer 10%. 60% spotrebovanej vody recyklujú.

Premávka

Počet lodí prechádzajúcich cez prieplav - s výnimkou obdobia II. svetovej vojny - sa sústavne zvyšoval až do rokov 1980, ale odvtedy stagnuje. Množstvo prepravovaného nákladu však stále rastie, a to vďaka zvyšujúcej sa kapacite lodí.

Typy lodí

Cez Panamský prieplav prechádzajú najmä kontajnerové lode. Cez staré plavebné komory, ktoré boli postavené pred rozšírením prieplavu, sa prepravuje hlavne suchý materiál a chemické látky, kým v prípade nových plavebných komôr, otvorených v roku 2016, dominuje preprava plynu.

Animácia

 • Øresund
 • Bospor
 • Suezský prieplav
 • Hormuzský prieliv
 • Báb el-Mandeb
 • Melacký prieliv
 • Panamský prieplav
 • Mys dobrej nádeje
 • Hornský mys
 • Gibraltársky prieliv
 • La Manche
 • Tichý oceán
 • Karibské more
 • Colón
 • Panama
 • Limonský záliv
 • Plavebné komory Gatun - Časť pôvodného systému plavebných komôr.
 • Plavebné komory Agua Clara - Nové plavebné komory postavené počas rozširovania prieplavu.
 • Rieka Chagres
 • Gatunské jazero - Umelé jazero, ktoré bolo vytvorené počas výstavby prieplavu.
 • železničná trať - Lodná trasa nasledovala železničnú trať. Železničná trať musela byť na niektorých miestach pozmenená, lebo na jednom úseku ju zaplavilo Gatunské jazero.
 • lodná trasa
 • Culebra Cut - Vytvorili 14 km dlhé umelé údolie.
 • Plavebné komory Pedro Miguel - Časť pôvodného systému plavebných komôr.
 • Plavebné komory Miraflores - Časť pôvodného systému plavebných komôr.
 • Plavebné komory Cocol - Nové plavebné komory postavené počas rozširovania prieplavu.
 • Bridge of the Americas
 • Panamax - Pred rozšírením cez prieplav vedel preplávať iba tento typ lode. Kapacita tejto lode je 4 500 TEU.
 • 294 m
 • 32 m
 • Neopanamax - Odkedy je prieplav rozšírený, vie cez neho preplávať aj tento typ lode. Kapacita tejto lode je 13 000 TEU.
 • 366 m
 • 49 m
 • Plavebné komory Miraflores
 • Jazero Miraflores
 • Plavebné komory Pedro Miguel
 • Gatunské jazero
 • Plavebné komory Gatun
 • 26 m
 • Afrika
 • Európa
 • Ázia
 • Austrália
 • Severná Amerika
 • Južná Amerika
 • Atlantický oceán
 • Tichý oceán
 • Indický oceán
 • New York
 • Panamský prieplav
 • Hornský mys
 • San Francisco
 • Šanghaj
 • 30 500 km
 • 19 500 km
 • 8 400 km
 • 21 000 km
 • 4 700 km
 • Hlavné obchodné trasy
 • Ázia – Východné pobrežie, USA 51,2%
 • Západné pobrežie, Južná Amerika – Východné pobrežie, USA 17,5%
 • Západné pobrežie, Južná Amerika – Európa 10,6%
 • Západné pobrežie, Stredná Amerika – Východné pobrežie, USA 7,8%
 • Európa – Západné pobrežie, Severná Amerika 6%
 • Iné 6,9%
 • Pred rozšírením
 • Po rozšírení
 • Strata vody pri jednom tranzite
 • 79 olympijských plaveckých bazénov
 • 73 olympijských plaveckých bazénov
 • 1975 cisternových vozidiel
 • 1825 cisternových vozidiel
 • Premávka
 • 1914
 • 1929
 • 1944
 • 1959
 • 1974
 • 1989
 • 2004
 • 2016
 • počet tranzitov
 • 0
 • 2 000
 • 4 000
 • 6 000
 • 8 000
 • 10 000
 • 12 000
 • 14 000
 • 16 000
 • 18 000
 • kapacita (milión ton)
 • 0
 • 50
 • 100
 • 150
 • 200
 • 250
 • 300
 • 350
 • Typy lodí (2016)
 • Starý systém plavebných komôr
 • 22%
 • 3,2%
 • 6,2%
 • 4,5%
 • 20,4%
 • 7,3%
 • 14,7%
 • 5,5%
 • 1,7%
 • 14,5%
 • Nový systém plavebných komôr
 • 64,3%
 • 22,8%
 • 6,7%
 • 4,5%
 • 1,3%

Súvisiace extra

Dopravné siete

Animácia predstavuje suchozemné, vodné a vzdušné dopravné uzly.

Kontajnerová loď

Komerčné námorné cesty kontajnerových lodí, ktoré sa objavili a rozšírili po druhej svetovej vojne, tvoria globálnu sieť.

Prístav

V prístave musí byť zabezpečená potrebná infraštruktúra a služby pre námornú dopravu.

Ropný tanker

Ropné tankery, ktoré sa objavili na konci 19. storočia, patria k lodiam najväčších rozmerov.

Fungovanie plavebnej komory

Plavebná komora slúži na prekonanie výškového rozdielu hladín vertikálnym pohybom plavidla.

Letisko

Letiská poskytujú potrebnú infraštruktúru a služby nevyhnutné pre letectvo.

Moria a zálivy

Táto animácia zobrazuje najdôležitejšie moria a zátoky Zeme.

Suezský prieplav

Suezský prieplav je umelou vodnou cestou medzi Červeným a Stredozemným morom.

Eurotunel

Tunel pod Lamanšským prielivom je 50,5 km dlhý železničný tunel, ktorý spája Spojené kráľovstvo s Francúzskom.

Kontinenty a oceány

Kontinet je rozľahlá a súvislá časť súše, obklopená oceánom.

Santa Maria (15. storočie)

Santa Maria bola malá karaka. Slúžila ako veliaca a zásobovacia loď pre Kolumbovu expedíciu.

Topografia Zeme

V tejto animácii sa dozviete, ktoré sú najväčšie pohoria, nížiny, rieky, jazerá a púšte našej Zeme.

Zemepisné objavy (15-17. storočie)

Legendárne zemepisné objavy na začiatku nového veku prekleslili mapy, ich účinky sú veľmi rozmanité.

Added to your cart.