Palác Karola Veľkého (Aachen, 9 storočie)

Palác Karola Veľkého (Aachen, 9 storočie)

Palác Karola Veľkého bol nielen strediskom ríše, ale aj centrumom kultúry.

Dejepis

Kľúčové slová

Charlemagne, Palác Karola Veľkého, Aachen, palác, Frank Reich, cisár, kultúra, Caroline, renesancia, kaplnka, Kresťan, centrum

Súvisiace extra

Scénky

Palác

Centrum a srdce Franskej ríše: Aachen a palác

Zakladateľa Franskej ríše, Karola Veľkého korunoval za cisára pápež Lev III., a to v Ríme 25. decembra 800. Centrom jeho ríše sa stal Aachen. Cisár mal zo svojich všetkých franských panovníckych rezidencií najradšej toto mesto, predovšetkým vďaka jeho polohe v centre ríše a liečivým kúpeľom. Veľa času trávil v Aachene, sústavne ho skrášľoval novými umeleckými dielami. Aj z tohto dôvodu sa dobové zdroje zmieňujú o Aachene ako o druhom Ríme.
Palác postavený koncom 8. storočia vynikal popri ostatných kráľovských stavbách ríše (a daného obdobia).
Aachen ležiaci v blízkosti rieky Rýn (dnes sa nachádza na území Nemecka) a palác, ktorý sa stal ozdobou celej Franskej ríše, dokonale odzrkadľovali veľkosť panovníka Karola.

Kaplnka

Kaplnka paláca

Kaplnka paláca bola výnimočným dielom, dobové zdroje ju opisujú ako obdivuhodnú stavbu.
Zachoval sa ten list, v ktorom pápež povolil cisárovi, aby na aachenskú stavbu dal z Ríma a Ravenny priniesť mramor a dlaždice.

Pôdorys a stavba kaplnky boli inšpirované Bazilikou svätého Vitala v Ravenne. Z kameňa postavenú kaplnku s osemuholníkovým pôdorysom a centrálnou kupolou zasvätili Márii.
Stavba kaplnky prebiehala pod vedením architekta Ota z mesta Metz. (Viacero historikov spomína snahu cisára získať najlepších architektov ríše.)

Karol Veľký sa často zdržiaval v Aachene a vtedy sa každý deň zúčastňoval bohoslužby v tejto kaplnke. Tu ho aj pochovali, tu mal svoj náhrobný pomník.

Obytná časť cisára

Na dvore Karola Veľkého

Cisár väčšinu svojho času trávil v Aachene. Navštevoval tu svoje statky so svojím sprievodom (často jazdil na koni a poľoval), trávil čas v kúpeľoch alebo sa zdržiaval vo svojom paláci.

Dôležitým prvkom palácového komplexu bola súkromná obytná časť cisára a Aula Regia, kde sa prijímali vyslanci a konali audiencie.

Karol Veľký zhromaždil na svojom dvore nadaných vedcov tej doby. Kládol veľký dôraz na svoje vlastné vzdelanie (štúdium cudzích jazykov, písanie, "liberálne umenie") a takisto na vzdelanie svojho ľudu (zakladanie škôl pri kostoloch).
Aj keď konzumoval svoje jedlo, často počúval hudbu alebo mu nahlas čítali.

Okrem jazdy na koni a poľovania svoje telo udržiaval v kondícii aj prostredníctvom plávania spojeného s kúpeľmi. Podľa dobových zdrojov v celom okolí sa nenašiel od neho lepší plavec.

Karol Veľký

Vchod do paláca

Aachenský palác

Podobne ako v prípade ostatných palácov postavených v ranom stredoveku, aj pri Paláci Karola Veľkého v Aachene bezpečnosť a funkcionalita sa uprednostňovali pred uchvacujúcou krásou a ozdobnosťou. Usporiadanie jednotlivých prvkov opevneného komplexu poukazuje na dobre premyslené projektovanie a realizáciu. Bezpečnosť bola hlavným hľadiskom aj vtedy, keď vchod paláca umiestnili v budove palácovej stráže. Samozrejme, palác nemal iba tento jeden vchod. Pri kaplnke bolo vytvorené nádvorie s osobitným vchodom. Komplex mal aj ďalší vchod pre služobníctvo.

Animácia

Trhovisko

Súvisiace extra

Stredoveký kresťanský kráľ

Krest'anskí králi, ktorí sedeli na trónoch, nosili korunu a v rukách držali kráľovské insignie, boli typickými postavami stredoveku.

Historická topografia (významné osobnosti - univerzitná história)

Nájdite súčasnú krajinu a priraďte k nej významnú historickú osobnosť.

Legendárne stredoveké ríše

Počas našej histórie vznikli (a zanikli) mnohé legendárne ríše.

Stredoveké obliekanie západnej Európy (5-10. storočie)

Oblečenie odzrkadľuje životný štýl a kultúru obyvateľov daného obdobia a regiónu.

Stredoveké veže a bašty

Konštrukcia hradov mala paralelný vývoj s vojenskou technikou.

Zakázané mesto (Peking, 17. storočie)

Zakázané mesto je jednou z najimpozantnejších a najzáhadnejších pamiatok z cisárskeho obdobia Číny.

Opátstvo svätého Havla (11. storočie)

Mnoho storočí patrilo medzi popredné európske benediktínske opátstva.

Vyšehradský palác (15. storočie)

Výstavba honosného paláca sa začala počas panovania kráľa Karola I. a dostala svoju konečnú podobu počas panovania kráľa Mateja Korvina.

Arabský kalif (7. storočie)

Kalifovia, považovaní za potomkov Mohameda, boli najdôležitejšími vodcami islamského náboženstva.

Hagia Sofia (Istanbul)

Chrám Svätej Múdrosti bol najprv náboženským centrom Byzantskej ríše a neskôr Osmanskej ríše. Dnes funguje ako múzeum.

Knosský palác (2. tisícročie pr. Kr.)

Najväčší palácový komplex ostrova Kréta bol pravdepodobne stredisko minojskej civilizácie.

Added to your cart.