Oxid uhličitý (CO₂) (prvý stupeň)

Oxid uhličitý (CO₂) (prvý stupeň)

Je to bezfarebný plyn bez zápachu. Hustota plynu je väčšia než hustota vzduchu. Nevyhnutné pre fotosyntézu rastlín.

Chémia

Kľúčové slová

oxid uhličitý, suchý ľad, Molekula, Skleníkový efekt, spalín, Spaľovanie, dokonalé spálenie, pi väzba, sigma väzba, Fotosyntéza, lineárny molekula, kyselina uhličitá, všeobecná chémia, anorganická chémia, chémia

Súvisiace extra

Kolobeh uhlíka

Počas fotosyntézy je uhlík viazaný v organickej hmote, zatiaľ čo počas dýchania sa uvoľní do atmosféry.

Oxid uhličitý (CO₂) (stredný stupeň)

Je to bezfarebný plyn bez zápachu. Hustota plynu je väčšia než hustota vzduchu. Nevyhnutné pre fotosyntézu rastlín.

Oxid uhoľnatý (CO) (stredný stupeň)

Bezfarebný jedovatý plyn bez zápachu, vysoko toxický pre ľudí a zvieratá.

Dýchacia sústava

Dýchacia sústava je zodpovedná za príjem kyslíka a uvoľňovanie oxidu uhličitého.

Kyselina uhličitá, H₂CO₃)

Je bezfarebná kvapalina bez zápachu, vzniká rozpúšťaním oxidu uhličitého vo vode.

Kyslík (O₂) (prvý stupeň)

Kyslík je na Zemi najrozšírenejším prvkom.

Oxid uhoľnatý (CO) prvý stupeň

Bezfarebný jedovatý plyn bez zápachu, vysoko toxický pre ľudí a zvieratá.

Palivový článok

Palivový článok je šetrný k životnému prostrediu, premieňa priamo chemickú energiu paliva a okysličovadla na elektrickú energiu.

Diamant

Je to alotropická modifikácia uhlíka s molekulovou stavbou kryštálovej mriežky, najtvrdšia prírodná látka.

Grafit

Je to alotropická modifikácia uhlíka s molekulovou stavbou kryštálovej mriežky.

Added to your cart.