Optická izoméria

Optická izoméria

Zrkadlový obraz izomérov asymetrických tvarov a telies sa neprekrývajú.

Chémia

Kľúčové slová

Optická izoméria, stereogenního, enantiomér, Racemická zmes, chirality, chirálny, chirálne centrum, Zrkadlový obraz, Alanín, glukóza, talidomid, limonén, izobután, L-alanínu, D-alanín, D-glukóza, L-glukózy, D-limonén, L-limonén, opticky, ligand, konfigurácia, pravotočivý, ľavotočivý, izomér, polarimeter, metán, Organická chémia, chémia

Súvisiace extra

Scénky

CHBrFCl

Alanín

  • L-alanín - Bielkovinové molekuly živých organizmov sa skladajú z L-aminokyselín.
  • D-alanín

Glukóza

  • D-glukóza - V živých organizmoch sa nachádza D-glukóza.
  • L-glukóza

Talidomid

  • upokojuje
  • poškodzuje plod

Limonén

  • D-limonén - Je zodpovedný za typickú vôňu citrusov (napr. pomaranča, citróna).
  • L-limonén - Látka s vôňou ihličia, je zodpovedná za typickú vôňu ihličnatých stromov.

Animácia

Súvisiace extra

Bróm-, fluór-, chlórmetán (CHClBrF)

Molekula má dva enantioméry: stereoizoméry, ktoré sú si navzájom zrkadlovým obrazom ale zrkadlový obraz nie je totožný s pôvodným objektom.

α (alfa)- D-glukóza (C₆H₁₂O₆)

Alfa-D-glukóza je jednou zo stereoizomérov glukózy, konkrétne D-glukózy.

Amesova izba

Táto zvláštna izba demonštruje optickú ilúziu.

Cis–but–2–én (C₄H₈)

Je bezfarebný plyn, ťažší než vzduch, jeho geometrický izomér je trans–but–2–én.

Geometrické transformácie 3.(zrkadlenie)

Táto animácia prezentuje typ geometrickej transformácie, zrkadlenie v priestore a rovine.

Trans–but–2–én (C₄H₈)

Je bezfarebný plyn, ťažší než vzduch, jeho geometrický izomér je cis–but–2–én.

Trojrozmerný karteziánsky súradnicový systém

3-rozmerný karteziánsky súradnicový systém s ilustráciami a cvičeniami, ktoré rozvíjajú priestorové vnímanie.

Alanín (C₃H₇NO₂)

Je to nepolárna aminokyselina. Druhy kyseliny L a D, ktorých molekuly sú zrkadlovým obrazom.

Aminokyseliny

Aminokyseliny sú monoméry proteínov.

Optické prístroje

V súčasnosti sa používa široká škála optických prístrojov od mikroskopov až po ďalekohľady.

Added to your cart.