Opátstvo Melk (Rakúsko)

Opátstvo Melk (Rakúsko)

Benediktínske opátstvo s 900 ročnou históriou sa nachádza na brehu Dunaja.

Výtvarné umenie

Kľúčové slová

Melk, Wachau, opátstva, kláštor, kostol, Budova, architektúra, lambašský, Rudolf IV., mních, Rakúsko, Benediktínsky Objednať, Svetovej Dedičstvo, Leopold II., Dunaj, mramorová sieň, Kostnický koncil, knižnica

Súvisiace extra

Scénky

Opátstvo Melk

 • Dunaj - Druhá najdlhšia rieka Európy (2850 km). Vyviera v nemeckom Čiernom lese a ústi do Čierneho mora (na území Rumunska a Ukrajiny). Jej rakúsky úsek (na pravom brehu) je dlhý 351 km.
 • knižnica - Je tu uložených cca. 100 000 zväzkov. Okrem toho sa tu nachádza aj 1888 rukopisov, niektoré z nich pochádzajú z 9. storočia.
 • opátsky kostol - Jedna z najkrajších barokových budov v Rakúsku. Jej patrónmi sú sv. Peter a Pavol.
 • obydlia mníchov - Ich prvými obyvateľmi boli mnísi z opátstva Lambach, ktorí patrili k Rádu sv. Benedikta. Do kláštora postavenom na vrchu sa nasťahovali 21. marca 1089.
 • veže
 • východné priečelie - V minulosti opáti vítali hostí z balkóna, ktorý bol nad bránou. Na stranách balkóna stoja sochy patrónov chrámu, sv. Petra a Pavla.
 • park
 • hlavná brána - Bola postavená v roku 1718, je otočená smerom na východ. Na jej jednej strane stojí socha sv. Leopolda a na druhej strane socha sv. Kolomana.
 • bašty - Južná bola postavená ako hlavný prvok obranného systému, kým severná bola vybudovaná kvôli symetrii.
 • prelátovo nádvorie - Má tvar lichobežníka, je 84 m dlhé a 42 m široké. V jeho strede stojí studňa, ktorá bola obstaraná od opátstva Waldhausen v 19. storočí.
 • cisársky príbytok - Na prvom poschodí je 196 metrov dlhá chodba, ktorá sa ťahá takmer pozdĺž celej južnej prednej časti domu. Z tejto chodby sa vchádzalo do izieb vtedajších panovníkov.
 • mramorová sieň - Táto miestnosť patrila k cisárskemu príbytku, slúžila ako obradná miestnosť a jedáleň, bola vytvorená pre cisársky dvor a ich hostí.
 • balkón - Nachádza sa pred západnou fasádou chrámu. Spája mramorovú sálu s knižnicou. Poskytuje nádherný výhľad na Dunaj.
 • sieň benediktínov - Má dve poschodia. Bola vytvorená pod klenbou brány. Jej fresky zobrazujú zakladateľa rádu, sv. Benedikta.

Opátstvo Melk, ktoré patrí k Rádu svätého Benedikta, sa nachádza v Rakúsku. Jeho takmer 1000-ročná história je plná zaujímavých a dôležitých udalostí.

Tento kláštor na vrchu týčiacom sa nad Dunajom založil rakúsky markgróf Leopold II. v období boja o investitúru. Jeho prvými obyvateľmi boli mnísi z opátstva Lambach, ktorí sa sem nasťahovali v roku 1089. Wormský konkordát, ktorý sa konal v roku 1122, umiestnil tento kláštor pod priamy dozor pápeža.
Počas požiaru v roku 1297 bol zničený takmer celý stavebný komplex spolu s hodnotnými rukopismi, ktoré sa nachádzali v knižnici. V 14. storočí postihli kláštor ďalšie pohromy.
Asi jedinou pozitívnou udalosťou v tomto období bolo to, keď vojvoda Rudolf IV. v roku 1362 daroval opátstvu úžasný relikviár na uskladnenie ich najcennejšej relikvie, ktorou bol krvavý kus z Ježišovho kríža. Bol to cca. 60 cm vysoký, drahými kameňmi vykladaný kríž zo zlata (Melkský kríž).
Kostnický koncil, ktorý zasadal na začiatku 15. storočia, rozhodol aj o obnovení Rádu svätého Benedikta. Opátstvo Melk sa stalo vzorom pre kláštorné reformy a kultúrnym centrom.
16. storočie znova prinieslo obdobie úpadku (kvôli reformácii a tureckej hrozbe). Melk však začiatkom 17. storočia znova ožil vďaka činnosti šikovných opátov. Opätovne sa vytvorila prekvitajúca kláštorná komunita, ktorá sa časom stala regionálnym centrom protireformácie.
Tento vzostup pokračoval aj v 18. storočí. Opátstvo získalo svoju konečnú a dobre známu podobu v rámci barokovej prestavby. Kláštorný život v tom čase rozkvital aj vo vedeckej a hudobnej oblasti.

Hlavná brána

 • východné priečelie
 • napodobenina kríža z Melku - Originál bol 60 cm vysoký, bol zhotovený zo zlata a striebra. Jeho zadnú stranu zdobili perly a drahokamy.
 • nádvorie
 • hlavná brána
 • bašty
 • sochy

Prelátovo nádvorie

 • obydlia mníchov
 • opátsky kostol
 • kupola - Jej výška dosahuje 64 m.
 • prelátovo nádvorie

Opátsky kostol

 • knižnica
 • veže - Po požiari v roku 1738 boli zrekonštruované a nadobudli znaky rokoka. Na trojuholníkovom frontóne, ktorý sa nachádza medzi nimi, môžeme vidieť vzkrieseného Krista v sprievode dvoch anjelov.
 • západné priečelie - Nachádzajú sa na ňom sochy dvoch patrónov, sv. Petra a Pavla. Nad vchodom stojí socha sv. Michala a strážneho anjela.
 • mramorová sieň

Chrám opátstva Melk je jednou z najnádhernejších barokových budov v Rakúsku. Nový kostol bol dokončený v roku 1736, ako súčasť veľkej prestavby zrealizovanej v 18. storočí. O dva roky neskôr však obidve jeho veže zničili plamene. Ďalšia rekonštrukcia zahŕňala aj prvky rokoka. Chrám opátstva bol vysvätený v roku 1746. Jeho patrónmi sa stali sv. Peter a Pavol.
Chrám je obrovskou halovou stavbou s klenbami, súčasťou ktorej sú výklenky a galérie. Jeho bubnová kupola je 64 m vysoká. Hlavný vchod budovy sa nachádza na západnej strane. Na fasáde sú sochy dvoch patrónov, nad vchodom stojí socha sv. Michala a strážneho anjela. Na frontóne, ktorý sa nachádza medzi vežami, môžeme vidieť vzkrieseného Ježiša v sprievode dvoch anjelov.
Najväčší zvon chrámu s hmotnosťou 7840 kg sa volá Peter und Paul (Vesperin). Najväčší zvon Dolného Rakúska sa rozozvučí každý piatok v čase, kedy zomrel Ježiš (o 15 hodine). Hlas zvona je založený na trojzvuku, ktorý je typický pre barokový štýl.

Animácia

 • knižnica - Je tu uložených cca. 100 000 zväzkov. Okrem toho sa tu nachádza aj 1888 rukopisov, niektoré z nich pochádzajú z 9. storočia.
 • obydlia mníchov - Ich prvými obyvateľmi boli mnísi z opátstva Lambach, ktorí patrili k Rádu sv. Benedikta. Do kláštora postavenom na vrchu sa nasťahovali 21. marca 1089.
 • cisársky príbytok - Na prvom poschodí je 196 metrov dlhá chodba, ktorá sa ťahá takmer pozdĺž celej južnej prednej časti domu. Z tejto chodby sa vchádzalo do izieb vtedajších panovníkov.
 • mramorová sieň - Táto miestnosť patrila k cisárskemu príbytku, slúžila ako obradná miestnosť a jedáleň, bola vytvorená pre cisársky dvor a ich hostí.
 • balkón - Nachádza sa pred západnou fasádou chrámu. Spája mramorovú sálu s knižnicou. Poskytuje nádherný výhľad na Dunaj.
 • 320 m
 • 64 m
 • východné priečelie
 • napodobenina kríža z Melku - Originál bol 60 cm vysoký, bol zhotovený zo zlata a striebra. Jeho zadnú stranu zdobili perly a drahokamy.

Rozprávanie

Opátstvo Melk sa nachádza v Dolnom Rakúsku, na vrchu týčiacom sa nad Dunajom. Toto opátstvo založil rakúsky markgróf Leopold II.
Prví obyvatelia opátstva, ktorí patrili k Rádu sv. Benedikta, sa sem prisťahovali v roku 1089. Pestrá história tohto opátstva teda zahŕňa už takmer 1000 rokov.

Hlavná os tohto nádherného a obrovského stavebného komplexu je dlhá 320 m.

Hlavný vchod sa nachádza na východnej strane. Cez hlavnú bránu sa dostaneme na menší dvor, ktorý uzatvára východná fasáda. Ďalším prvkom je prelátovo nádvorie, ktoré je ohraničené 240 m dlhým južným krídlom.

V tejto časti sa nachádza cisársky príbytok a mramorová sála. Mramorovú sálu spája s knižnicou balkón s úžasnou panorámou, ktorý je umiestnený pred západnou fasádou. Známa je aj knižnica opátstva, ktorá ukrýva mnoho hodnotných zväzkov a starých rukopisov.

V severnej časti opátstva sa nachádzajú obydlia mníchov a iné miestnosti.

Chrám opátstva Melk je jednou z najnádhernejších barokových budov v Rakúsku. Chrám je obrovskou halovou stavbou s klenbami, súčasťou ktorej sú výklenky a galérie. Jeho bubnová kupola je 64 m vysoká. Vysvätený bol v roku 1746. Jeho patrónmi sú sv. Peter a Pavol.

Stavebný komplex opátstva Melk sa v roku 2000 dostal na zoznam Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Zaujímavosťou je, že magazín National Geographic Traveller opátstvu Melk v roku 2008 udelil titul „najlepšej historickej destinácie”.

Súvisiace extra

Benediktínske opátstvo (Tihany, Maďarsko)

Benediktínske opátstvo založil uhorský kráľ Ondrej I. v roku 1055.

Administratívna mapa Rakúska

Animácia ukazuje administratívne členenie Rakúskej republiky.

Benediktínské opátstvo v obci Ják ( Maďarsko)

Románsky kostol benediktínskeho opátstva postavili v 13. storočí v centre obce.

Chrám svätého Alexandra Nevského (Sofia, 20. storočie)

Tento pravoslávny chrám postavený v novobyzantskom štýle je jeden zo symbolov bulharského hlavného mesta.

Chrám svätého Jána (Ochrid, 13. storočie)

Tento pravoslávny chrám, ktorý sa nachádza v malebnom prostredí, bol pomenovaný po apoštolovi Jánovi.

Habsburský panovnícky pár (19. storočie)

Cisár František Jozef I. a jeho manželka nádherná Alžbeta sa zosobášili vo Viedni v roku 1854, žiaľ ich manželstvo bolo nešťastné.

Opátstvo svätého Havla (11. storočie)

Mnoho storočí patrilo medzi popredné európske benediktínske opátstva.

Pavlínsky kláštor

Tento pavlínsky kláštor bol postavený biskupom v Pécsi v roku 1225 pre pustovníkov žijúcich v pohorí Mecsek.

Zámok Esterházy(Fertőd, Maďarsko)

Zámok s budovami a parkom je nazývaný aj maďarský Versailles.

Hierarchia stredovekej kresťanskej cirkvi (11. storočie)

Táto animácia nám predstaví hierarchickú štruktúru stredovekej západnej kresťanskej cirkvi.

Added to your cart.