Odlesňovanie

Ničenie lesov má mnoho negatívnych dopadov na životné prostredie.

Súvisiace extra

Investície na zelených a hnedých lúkach

Novú nehnuteľnosť možno postaviť na úplne prázdnom území, alebo možno zrekonštruovať starú...

Znečistenie ovzdušia

Táto animácia nám predstaví hlavné zdroje znečistenia ovzdušia v priemysle,...

Dediny s jednou ulicou

Dediny so sídlami v údoliach sa obvykle skladajú z domov postavených na dlhých a úzkych...

Vodovodná sieť

Systém dodávky vody zabezpečuje čistú a nezávadnú pitnú vodu pre spotrebiteľov.

Vyspelé krajiny

Vyspelé krajiny majú najvyššie HDP a takisto aj životnú úroveň. Sú motorom svetovej ekonomiky.

Tepelná elektráreň (uhľovodíkové palivo)

Jedná sa o technologický celok, ktorý vyrába elektrickú energiu premenou z chemickej...

Čistiareň odpadových vôd

Očistenú odpadovú vodu je možné použiť v oblasti poľnohospodárstva a priemyslu.

The distribution of food on Earth

Much more food is produced on Earth than is required to feed the population. While most people...

Added to your cart.