Obsevatórium

Obsevatórium

Observatóriá sú často postavené vo vysokých nadmorských výškach, aby sa minimalizovali vplyvy atmosférickej turbulencie.

Technológia

Kľúčové slová

Hvezdáreň, kupola, otočná kupola, ďalekohľad, zrkadlovým ďalekohľadom, súhvezdie, astronómia, technika

Súvisiace extra

Scénky

Observatórium

 • otočná kupola
 • rozťahovacia strecha

Fungovanie teleskopu

 • primárne zrkadlo - Ďalekohľad zhromažďuje vstupujúce svetlo a tým zvyšuje intenzitu svetla. Vďaka tomu sú hviezdy jasnejšie, a tak môžeme pozorovať aj tie hviezdy, ktoré sú pre voľné oko neviditeľné. Primárne zrkadlo zhromažďuje a sústreďuje vstupujúce svetlo: výroba veľkých zrkadiel je jednoduchšia, než výroba veľkých šošoviek, a preto sú veľké ďalekohľady zrkadlové.
 • sekundárne zrkadlo - Konvexné zrkadlo. Odráža svetelné lúče odrazené primárnym zrkadlom na terciárne zrkadlo.
 • terciárne zrkadlo - Ploché zrkadlo. Odráža svetlo odrazené sekundárnym zrkadlom do okulára, respektíve do pozorovacieho zariadenia.

Kupola

Teleskop

 • podstavec
 • zrkadlový teleskop
 • počítače na spracovanie údajov

Animácia

 • primárne zrkadlo - Ďalekohľad zhromažďuje vstupujúce svetlo a tým zvyšuje intenzitu svetla. Vďaka tomu sú hviezdy jasnejšie, a tak môžeme pozorovať aj tie hviezdy, ktoré sú pre voľné oko neviditeľné. Primárne zrkadlo zhromažďuje a sústreďuje vstupujúce svetlo: výroba veľkých zrkadiel je jednoduchšia, než výroba veľkých šošoviek, a preto sú veľké ďalekohľady zrkadlové.
 • sekundárne zrkadlo - Konvexné zrkadlo. Odráža svetelné lúče odrazené primárnym zrkadlom na terciárne zrkadlo.
 • terciárne zrkadlo - Ploché zrkadlo. Odráža svetlo odrazené sekundárnym zrkadlom do okulára, respektíve do pozorovacieho zariadenia.

Rozprávanie

Observatóriá sa zvyčajne nachádzajú na miestach, ktoré sú vzdialené od husto obývaných oblastí, aby sa predišlo svetelnému znečisteniu. V prípade vysoko položených observatórií aj rušivé pôsobenie atmosféry je menšie. Observatória majú väčšinou kupolu, ktorá sa dá otáčať. Po jej otvorení sa pomocou teleskopu, čiže ďalekohľadu uskutočňujú astronomické pozorovania.

Výhodou zrkadlových ďalekohľadov v porovnaní so šošovkovými je to, že výroba veľkého zrkadla je lacnejšia a jednoduchšia, než výroba veľkých šošoviek. Najväčšie hvezdárske ďalekohľady sú z tohto dôvodu zrkadlové.
Počas astronomických pozorovaní prvoradou úlohou ďalekohľadov je zvýšenie intenzity svetla, ktoré sa nám dostáva do oka, a nie zväčšovanie, nakoľko hviezdy vyzerajú aj po zväčšení iba ako bodky. Ďalekohľad zhromažďuje vstupujúce svetlo a tým zvyšuje intenzitu svetla. Vďaka tomu sú hviezdy jasnejšie, a tak môžeme pozorovať aj tie vzdialené, nejasné hviezdy, ktoré sú pre voľné oko neviditeľné.

V Nasmythovom teleskope, ktorý vidíme v animácii, sa svetlo dostáva na konkávne primárne zrkadlo, ktoré sústreďuje svetlo. Svetlo odrazí konvexné sekundárne zrkadlo, terciárne zrkadlo ho následne odráža do okulára. Čím väčší je priemer primárneho zrkadla, tým viac svetla zhromaždí daný ďalekohľad, vďaka čomu môžeme pomocou neho pozorovať aj vzdialenejšie hviezdy.

Pri astronomických pozorovaniach sa nepoužíva iba viditeľné elektromagnetické žiarenie, t.j. svetlo, ale pomocou špeciálnych teleskopov vedia pozorovať aj infračervené vlny, mikrovlny a rádiové vlny, ktoré majú väčšiu vlnovú dĺžku ako viditeľné svetlo, respektíve röntgenové žiarenie a gama žiarenie, ktoré majú menšiu vlnovú dĺžku ako svetlo.

Súvisiace extra

Hubblov vesmírny ďalekohľad

Hubblov vesmírny ďalekohľad je umiestnený mimo zemskej atmosféry.

Keplerov vesmírny teleskop

Pomocou Keplerovho vesmírneho teleskopu hľadáme mimo našej slnečnej sústavy planéty podobné našej Zemi s podmienkami vhodnými pre život.

Optické prístroje

V súčasnosti sa používa široká škála optických prístrojov od mikroskopov až po ďalekohľady.

Space Shuttle (kozmický raketoplán)

Bol americký kozmický pilotovaný raketoplán používaný na lety do vesmíru vládnou organizáciou NASA.

Teleskopy

Animácia prezentuje šošovkové a zrkadlové teleskopy používané v astronómii.

Kozmické sondy Voyager

Kozmické sondy Voyager boli prvé umelé objekty ktoré opustili slnečnú sústavu. Zbierajú údaje o vesmíre a nesú so sebou elektronickú platňu s nahrávkou o...

Typy hviezd

Priebeh vývoja priemerných a ťažkých hviezd.

Gravitačná vlna (LIGO)

Keď telesá s veľkou hmotnosťou vykonávajú zrýchľujúci sa pohyb, vznikajú okolo nich vlny v časopriestore, ktoré sa nazývajú gravitačnými vlnami.

Kométy

Kométy sú pôsobivé astronomické objekty, ktoré obiehajú okolo Slnka.

Typy satelitov

Satelity na obežnej dráhe okolo Zeme môžu byť použité pre civilné a vojenské účely.

Vývoj nebeskej mechaniky

Animácia predstavuje diela astronómov a fyzikov, ktorí zmenili náš pohľad na vesmír.

Korekcia zraku

Spojné a rozptylné šošovky sa používajú na korekciu krátkozrakosti a ďalekozrakosti.

Mliečna cesta

Priemer našej galaxie je približne 100 tisíc svetelných rokov, obsahuje viac ako 100 miliárd hviezd, z ktorých jednou je Slnko.

Odraz a lom svetla

Svetelný lúč sa na rozhraní dvoch prostredí s rôznymi indexmi lomu odráža a láme.

Added to your cart.