Obeh fosforu

Obeh fosforu

Fosfor je dôležitým prvkom pre živé organizmy, ktorý je na Zemi v neustálom obehu.

Geografia

Kľúčové slová

Kroky, kolobeh fosforu, fosfát ión, fosfáty, guáno, apatit, biely fosfor, Fosfor červený, oplodnenie, priemyselné hnojivo, ľudská činnosť, erózia, Sopečná činnosť, sopka, Banícka usadlosť, sediment, tektonika, vodný tok, rastlina, zviera, vták, ľudský, biológia, zemepis

Súvisiace extra

Fosfátový ión (PO₄³⁻)

Vzniká, ked' molekula vody sa uvoľňuje protón.

Kyselina fosforová (H₃PO₄)

Je to potravinárska prísada, používa sa aj v domácnostiach na odstraňovanie vodného kameňa a hrdzy.

Kolobeh dusíka

Atmosférický dusík je viazaný baktériami a živé organizmy sú schopné ho prijať vo forme rôznych zlúčenín.

Kolobeh kyslíka

Kyslík je nevyhnutným životným prvkom pre väčšinu organizmov. Na Zemi je v neustálom kolobehu.

Kolobeh uhlíka

Počas fotosyntézy je uhlík viazaný v organickej hmote, zatiaľ čo počas dýchania sa uvoľní do atmosféry.

Kolobeh vody (stredný)

Kolobeh vody zahŕňa procesy ako sú vyparovanie cez tvorbu oblakov kondenzáciu vody v nich v podoby daždových kvapiek alebo snehových vločiek a následný...

Biely fosfor (P₄)

Je to alotropickou modifikáciou fosfora.

Fosfor červený

Alotropická modifikácia fosforu.

Kolobeh vody (základný)

Kolobeh vody zahŕňa procesy ako sú vyparovanie cez tvorbu oblakov kondenzáciu vody v nich v podoby daždových kvapiek alebo snehových vločiek a následný pád...

Oxid fosforečný (P₂O₅)

Vzniká ako biely dym počas spaľovania fosforu.

Added to your cart.