Novoveké ríše

Novoveké ríše

Počas našej histórie vznikli (a zanikli) mnohé legendárne ríše.

Dejepis

Kľúčové slová

Inkská ríša, Aztec Empire, Španielsko, Osmanská ríša, Rusko, Britské impérium, Huayna Capac, Cuzco, Tenochtitlan, v novoveku, ríše, Madrid, Konštantínopol, Petrohrad, Londýn, Suleiman, Mikuláš II., Viktória, krajiny, hranice, dejepis, dobytie, Kolónia, Kolonizácia, kolonizátor, hlavné mesto, veľmoc, mapa, Mapa znalosti, slepá mapa, Zemeguľa

Súvisiace extra

Scénky

Novoveké ríše

Z politického hľadiska ríša predstavuje štát s veľkou rozlohou, ktorý zahŕňa viacero národnostných skupín a krajín. Zvyčajne ho tvoria rôznorodé etniká a kultúry.

Legendárne ríše takmer vždy vznikali podmanením (použitím vojenskej sily) alebo prostredníctvom ekonomického a politického nátlaku. Ich spoločným znakom bolo to, že boli riadené silnou ústrednou mocnosťou.

Inkská ríša (16. stor.)

 • Cuzco - Administratívne, politické, vojenské a náboženské centrum ríše. Španielski dobyvatelia pod vedením Francisca Pizarra ho obsadili v roku 1533.
 • Quito
 • Cajamarca
 • Machu Picchu
 • Tichý oceán
 • Andy

V 14. storočí juhoamerický štát inkskej kmeňovej konfederácie tvorilo iba mesto Cuzco a jeho okolie.
Vďaka dobyvačným aktivitám uskutočnením v 15. storočí sa jeho územie značne rozšírilo: jeho rozsah zo severu na západ predstavoval cca. 4000 km a z východu na západ okolo 800 km.
Najväčšia ríša predkolumbovskej Ameriky svoju maximálnu rozlohu dosiahla na prelome 15. a 16. storočia počas vlády Huayna Capaca.

Ríšu však zruinovala vojna, ktorá vypukla medzi jeho dedičmi a príchod španielskych dobyvateľov (Francisco Pizarro).

Aztécka ríša (16. stor.)

 • Tenochtitlan - Mesto obklopené jazerom Texcoco bolo hlavným mestom ríše. Španielski dobyvatelia pod vedením Hernanda Cortésa ho obsadili v roku 1521.
 • Cihuatlan
 • Tetzapotitlan
 • Cuetlaxtlan
 • Tichý oceán
 • Mexický záliv
 • Jazero Texcoco

Po porazení Toltékov Aztékovia migrovali do oblasti Mexickej vysočiny. V 14. storočí sa Tenochtitlan stal hlavným mestom ich štátu. Územie vojenského štátu sa sústavne rozširovalo vďaka dobyvačným vojnám.
V roku 1428 tri mestské štáty (Tenochtitlan, Texcoco, Tlacopan) vytvorili konfederáciu a založili tým Aztécku ríšu.
Ríša rozprestierajúca sa od Atlantického oceánu až po Tichý oceán dosiahla svoju najväčšiu rozlohu začiatkom 16. storočia, počas panovania Moctezuma II.

V roku 1519 španielski dobyvatelia pod vedením Hernanda Cortésa zruinovali túto ríšu a zničili aj jej hlavné mesto.

Španielske impérium (16. stor.)

 • Madrid - Toto mesto sa stalo centrom ríše v roku 1561, keď Filip II. sem premiestnil svoj dvor. Funkciu hlavného mesta malo od roku 1606.
 • Manila
 • Havana
 • Tenochtitlan
 • Quíto
 • Lima
 • Tichý oceán
 • Atlantický oceán
 • Indický oceán

Španielsko zjednotili koncom 15. storočia Ferdinand II. Aragónsky a Izabela I. Kastílska. V nasledujúcom storočí získali mnoho zámorských území a konkurovali Portugalsku.
Vytvorené impérium bolo prvým skutočným svetovým impériom v dejinách. Jeho najväčší rozkvet sa datuje na 16.-17. storočie, kedy boli pri moci španielski Habsburgovci. Toto impérium nazývali ríšou, nad ktorou slnko nikdy nezapadá.

Impérium, ktoré sa dostalo na vrchol počas panovania Karola I. (známy ako rímskonemecký cisár Karol V.), začalo pomaly a postupne upadať z ekonomických a politických dôvodov.

Osmanská ríša (17. stor.)

 • Konštantínopol - Toto mesto založil cisár Konštantín I. v roku 330. Najprv bolo hlavným mestom Východorímskej (Byzantskej) ríše a neskôr Osmanskej ríše.
 • Bursa
 • Bagdad
 • Jeruzalem
 • Damask
 • Tripolis
 • Tunis
 • Alžír
 • Atény
 • Varna
 • Belehrad
 • Stredozemné more
 • Čierne more
 • Kaspické more
 • Jadranské more

Osmanská ríša vznikla okolo roku 1300 vďaka dobyvačným vojnám, ktoré viedol prvý sultán Osman I. Expanzia tejto ríše, ktorá neustále uskutočňovala dobyvačné vojny, viedla k zániku Byzantskej ríše (1453: obsadenie Konštantínopolu). Najväčší rozkvet zažila Osmanská ríša počas panovania Sulejmana I. v polovici 16. storočia.

Avšak už aj v zlatom veku Osmanskej ríše boli zjavné tie vonkajšie a vnútorné problémy, ktoré zapríčinili pomalý úpadok ríše a definitívny zánik "chorého muža Európy".

Ruské impérium (1914)

 • Petrohrad - Toto mesto založil cár Peter I. (Veľký) v roku 1703. O deväť rokov neskôr sa stalo hlavným mestom krajiny.
 • Riga
 • Kyjev
 • Odesa
 • Samarkand
 • Krasnojarsk
 • Ochotsk
 • Archangeľsk
 • Severný ľadový oceán
 • Ochotské more
 • Čierne more
 • Kaspické more
 • Baltské more

Pomenovanie Ruského impéria pochádza od cára Petra I. (Veľkého), ktorý seba nazval imperátorom a jeho zámerom bola modernizácia krajiny. Tento panovník v roku 1703 založil aj nové hlavné mesto, ktoré pomenoval po apoštolovi Petrovi.

Zlatý vek tohto impéria sa datuje na obdobie, kedy panovala Katarína II. (Veľká), ktorá k obrovskej krajine pripojila ešte ďalšie významné územia.
Ruské impérium dosiahlo svoju najväčšiu rozlohu v druhej polovici 19. storočia. Na približne 23 miliónoch km² žilo viac než 100 národností.

Úpadok tohto impéria sa začal už v polovici 19. storočia. Revolúcia v roku 1917 a vyhlásenie republiky znamenalo koniec impéria.

Britské impérium (1914)

 • Londýn - Centrum Britského impéria, ktoré bolo začiatkom 19. storočia najväčším mestom na svete.
 • Perth
 • Brisbane
 • Kapské Mesto
 • Durban
 • Vancouver
 • Montreal
 • Kalkata
 • Bombaj
 • Hongkong
 • Auckland
 • Káhira
 • Tichý oceán
 • Atlantický oceán
 • Indický oceán
 • Gibraltár
 • Malta
 • Wej-chaj

Anglicko sa zapojilo do získavania kolónií s oneskorením, ale s o to väčšou intenzitou. Do príchodu 19. storočia sa stalo skutočným svetovým impériom.
Bolo štátnym útvarom s najväčšou rozlohou, populáciou a najsilnejšou ekonomikou v dejinách.
Začiatkom 20. storočia takmer štvrtina zemskej pevniny a pätina obyvateľstva patrila pod jeho nadvládu. Fráza používaná v prípade Španielskeho impéria "ríša, nad ktorou slnko nikdy nezapadá" v plnej miere platila aj pre Britské impérium.

Vypuknutie I. svetovej vojny v roku 1914 znamenalo koniec globálneho vplyvu impéria a relatívneho mierového obdobia po napoleonských vojnách (Pax Britannica).

Súvisiace extra

Štáty Ameriky

Prostredníctvom tejto prezentácie môžete spoznať štáty Ameriky, ich hlavné mestá a vlajky.

Štátne zriadenia a úradné jazyky

Spôsoby uplatňovania štátnej moci a najčastejšie úradné jazyky v jednotlivých štátoch sveta.

Alhambra v 16. storočí (Španielsko)

Názov tohto veľkolepého stavebného komplexu pochádza z arabčiny a znamená "červený".

Anglická vojnová loď (19. storočie)

Anglické plachetnice boli medzi najlepšími v 17. a 19. storočí.

Aztécki bojovníci (15. storočie)

Aztécke primitívne zbrane boli nedostatočné v boji proti španielskym dobyvateľom.

Aztécky panovník (15. storočie)

Panovník stál na čele despotickej Aztéckej ríše.

Cár Peter I. Veľký

Peter Veľký sa snažil modernizovať Ruskú ríšu podľa západoeurópskeho modelu.

Chichén Itzá (12. storočie)

Legendárne hlavné mesto ríše Mayov a Toltékov sa nachádzalo na území dnešného Mexika.

Conquistadori (16. storočie)

Španielski dobyvatelia svoje drvivé úspechy mohli ďakovať svojím pancierovým brneniam a zbraniam.

Dejiny ľudskej migrácie

Táto animácia ukazuje najväčšie migrácie v dejinách ľudstva od praveku až po súčasnosť.

Indiánska dedina (Severná Amerika)

Typické severoamerické indiánske dediny sú známe z populárnych filmov a románov.

Inkský bojovník (15. storočie)

Inkské primitívne zbrane boli nedostatočné v boji proti španielskym dobyvateľom.

Kolonizácia a oslobodenie kolónií

Farby, ktoré mal'ovali kolonizátori na mape sveta, boli zmazamé národmi, ktoré bojovali za svoju nezávislosť.

Kolonizácia Ameriky (do roku 1763)

Po dobývaní Nového sveta Európanmi sa mapa Ameriky stala mnohofarebnou.

Kontinenty a oceány

Kontinet je rozľahlá a súvislá časť súše, obklopená oceánom.

Legendárne staroveké ríše

Počas našej histórie vznikli (a zanikli) mnohé legendárne ríše.

Legendárne stavby

Táto scénka vám ponúka zbierku legendárnych architektonických diel z dejín ľudstva.

Legendárne stredoveké ríše

Počas našej histórie vznikli (a zanikli) mnohé legendárne ríše.

Londýnsky Tower

Pútavá história stavebného komplexu Tower sa píše už takmer tisíc rokov.

Machu Picchu (15. storočie)

Starobylé mesto Inkov, ktoré sa nachádza v dnešnom Peru, je na zozname Svetového kultúrneho dedičstva.

Mirský zámok (17. storočie)

Mirský zámok, ktorý sa nachádza v bieloruskom meste Mir, bol postavený v goticko-renesančnom slohu.

Napoleonské vojny

Napoleon I., ktorý sa sám korunoval za francúzskeho cisára, sa považuje za jedného z najväčších vojenských veliteľov všetkých čias.

Národné symboly a pamiatky

Pomocou animácie spoznáme národné symboly a pamiatky po celom svete.

Nemecký vojak (1. svetová vojna)

Nemeckí vojaci v 1. svetovej vojne boli dobre kvalifikovaní a používali moderné zbrane.

Santa Maria (15. storočie)

Santa Maria bola malá karaka. Slúžila ako veliaca a zásobovacia loď pre Kolumbovu expedíciu.

Slovania

Väčšina slovanských národov, ktoré sa delia na tri veľké skupiny, v súčasnosti žije v 14 európskych krajinách.

Tenochtitlan (15. storočie)

Veľkolepé hlavné mesto vyspelej Aztéckej ríše udivilo aj španielskych dobyvateľov.

Teotihuacán (4. storočie)

Pred Kolumbovým príchodom to bolo najväčšie a najľudnatejšie mesto v Amerike, ktoré je majestátne aj v podobe ruín.

Zemepisné objavy (15-17. storočie)

Legendárne zemepisné objavy na začiatku nového veku prekleslili mapy, ich účinky sú veľmi rozmanité.

Added to your cart.