Národné parky v Maďarsku

Národné parky v Maďarsku

V Maďarsku je 10 národných parkov

Geografia

Kľúčové slová

Maďarsko, Národný park, chránené územie, Aggtelek, Bükk, Kiskunság, Kőrös-Maros, Őrség, Hortobágy, Dunaj-Dráva, Dunaj-Ipeľ, Fertő-Hanság, Balaton Uplands, erb, Logo, fyzickej geografie, zemepis

Súvisiace extra

Scénky

Národné parky

Účelom národných parkov je zachovať a udržať prírodné prostredie pre ďalšie generácie, ochrániť toto územie pred akýmkoľvek poľnohospodárskym alebo priemyselným využitím. Národné parky ponúkajú aj príležitosti na vedecké, vzdelávacie a rekreačné aktivity. V Maďarsku je momentálne 10 národných parkov.

Prvý národný park v Maďarsku, Národný park Hortobágy, bol založený v roku 1973. Charakterizujú ho vápenaté a sprašové pustatiny, ktoré prerušujú močiare a záplavové územia.
V jeho erbe je zobrazený žeriav počas dvorenia.
Rozloha: 805,49 km².

Podľa času založenia nasledujú:

Národný park Kiskunság
Druhý národný park v Maďarsku bol založený v roku 1974. Pre tento kraj sú typické piesočné duny, piesočné a vápenaté pustatiny s roztrúsenými močiarmi. Celé územie je biosférickou rezerváciou.
V jeho erbe môžeme vidieť typické piesočné duny.
Rozloha: 567,61 km².

Národný park Bükk
Založený bol v roku 1977, je to tretí národný park v Maďarsku a prvý v Severomaďarskom stredohorí. Toto pohorie tvorí hlavne dolomit a vápenec, charakteristické sú závrty, vystupujúce kamene a jaskyne.
V strede jeho erbu je krasovlas bezbyľový, ktorý obklopujú bukové listy.
Rozloha: 402,63 km².

Národný park Aggtelek
Založený bol v roku 1985, je to štvrtý národný park v Maďarsku. Toto územie je tvorené najmä vápencom a inými sedimentárnymi horninami. Nachádzajú sa tu závrty, kvapľové a krasové jaskyne, ktoré sú na zozname Svetového dedičstva UNESCO.
Na jeho erbe môžeme vidieť salamandru škvrnitú, ktorá má v tejto oblasti mimoriadne priaznivé podmienky pre svoj život.
Rozloha: 201,7 km².

Národný park Fertő–Hanság
Založený bol v roku 1991 ako piaty maďarský národný park. Známy je vďaka močaristej oblasti, v ktorej žije množstvo chránených vtáčích druhov.
Na jeho erbe je zobrazená beluša veľká.
Rozloha: 235,88 km².

Národný park Dunaj–Dráva
Založili ho v roku 1996, je to šiesty národný park v Maďarsku. Na jeho území sa nachádza gemencký lužný les, ktorý je domovom mnohých vtáčích druhov.
Na jeho erbe môžeme vidieť letiace vodné vtáky.
Rozloha: 494,79 km².

Národný park Körös–Maros
Siedmy národný park v Maďarsku založili v roku 1997. Charakterizujú ho hlavne lužné lesy a pustatiny s veľkou rozlohou. Jeho najdôležitejšou funkciou je ochrana hlaváčika sedmohradského a šalvie ovisnutej, nakoľko sa tieto rastliny v rámci Maďarska nachádzajú iba na tomto území.
V jeho erbe je zobrazený vták typický pre pustatiny, drop veľký.
Rozloha: 501,34 km².

Národný park Balaton-felvidék
Národný park Balaton-felvidék, ktorý bol založený v roku 1997, je ôsmym národným parkom v Maďarsku. Jeho úlohou je zachovanie jedinečnej flóry a fauny jazera Balaton, predovšetkým ochrana vodného vtáctva.
Rozloha: 569,98 km².

Národný park Dunaj–Ipeľ
Založený bol v roku 1997, je to deviaty národný park v Maďarsku. Je to pravdepodobne národný park s najbohatším živým svetom v Maďarsku, niektoré druhy žijú výhradne iba na tomto území.
V jeho erbe je zobrazený zriedkavý druh hmyzu, fuzáč obyčajný.
Rozloha: 603,14 km².

Národný park Őrség

Desiaty a zároveň najmladší národný park Maďarskej republiky, ktorý bol založený v roku 2002. Na jeho území žije aj zriedkavo sa vyskytujúci hlucháň hôrny, okrem toho je domovom mnohých druhov rašelinníkov, ľalií a kosatcov.
Rozloha: 440 km².

Súvisiace extra

Administratívna mapa Maďarska

Táto animácia nám prezentuje najdôležitejšie regióny, kraje a mestá v Maďarsku.

Huby

Plodnica klobúkovitých húb vzniká z hubových vlákien, ktoré sa vyvíjajú zo spóry.

Izolované obydlie (horáreň)

Horári prispôsobujú svoj životný štýl prostrediu v lese.

Krasová oblasť (základný)

V krasových oblastiach sa vytvárajú krasové formy medzi ktoré patria doliny, kvaple.

Pôdne typy - Maďarsko (mapa)

Táto animácia nám zobrazí pôdne typy, ktoré nájdeme v Maďarsku.

Pagaštan konský

Táto animácia zobrazuje ako sa strom gaštanu mení v priebehu ročných období.

Všeobecnogeografická mapa Maďarska

Táto animácia zobrazuje geografické oblasti Maďarska.

Nika

Termín v ekológií, ktorý popisuje spôsob života druhu.

Vegetačné stupne lesov

Stupne rôznych typov lesov sa môžu líšiť.

Added to your cart.