Napoleonov vojak (19. storočie)

Napoleonov vojak (19. storočie)

Súčasníci považovali Napoleonovu armádu Grande Armée za neporaziteľnú.

Dejepis

Kľúčové slová

Napoleonov vojak, Napoleon, Grande Armée, Vojsko, vojak, zbraň, zbrane, vojna, vojenská kampaň, Francúzsko, Francúzsky, pešiak, bajonet, uniforma, dejepis, v novoveku

Súvisiace extra

Otázky

 • Kedy sa odohrávali tzv.\nnapoleonské vojny?
 • Ktorá vtedajšia veľmoc sa nezapojila do napoleonských vojen?
 • Kde sa neodohrala významná vojenská zrážka počas napoleonských vojen?
 • Flotila ktorej krajiny porazila Napoleonovu flotilu?
 • Ktoré mesto neobsadila Napoleonova armáda?
 • Ktoré mesto neobsadila Napoleonova armáda?
 • Čo bolo hlavným dôvodom neúspechu ruskej výpravy v roku 1812?
 • Kam poslali Napoleona do exilu v roku 1814?
 • Ktorá udalosť (súvisiaca s Napoleonovým životom) sa odohrala\nnajskôr?
 • Ktorá bitka sa nazýva\nbitkou troch cisárov?
 • Ktorá bitka sa nazýva\nbitkou národov?
 • Kde utrpel Napoleon poslednú porážku?
 • Kde zomrel Napoleon?
 • Kedy zomrel Napoleon?
 • Prečo bola výnimočná Napoleonova korunovácia za cisára?
 • Čo vystihuje Napoleonovu armádu?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\n Napoleonovo vojsko vo veľkej miere vďačilo za svoje úspechy výnimočným schopnostiam svojho vojvodcu.
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\n Napoleon mnohých svojich vojakov poznal aj osobne.
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\n Napoleon nikdy nebojoval so svojimi vojakmi.
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\n Napoleon vyplácal vojakov\nz francúzskej pokladnice.
 • Podľa historických zdrojov akú prezývku dali Napoleonovi jeho vojaci?
 • Kto bol víťazným hrdinom bitky pri Trafalgare?
 • Kto bol legendárnym hlavným veliteľom bitky pri Waterloo?
 • Ktorý generál nebol proti Napoleonovi?
 • Ako sa volalo protinapoleonské spojenectvo, ktoré bolo vytvorené na viedenskom kongrese v rokoch 1814–1815?
 • Ktoré z nasledujúcich diel nespomína napoleonské vojny?
 • Podľa akého modelu zorganizoval Napoleon svoje vojsko?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\n Napoleonovi vojaci vo svojich táboroch zvyčajne nepoužívali stany.
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\n Napoleon mal problémy vo svojej armáde so zosúladením rôznych jednotiek (jazdectvo, pechota, delostrelectvo).
 • Ktorá jednotka Napoleonovej armády sa nezúčastnila výpravy do Ruska v roku 1812?

Scénky

Súvisiace extra

Napoleonské vojny

Napoleon I., ktorý sa sám korunoval za francúzskeho cisára, sa považuje za jedného z najväčších vojenských veliteľov všetkých čias.

Bitka pri Trafalgare (1805)

Počas napoleonských vojen anglické vojnové loďstvo vedené admirálom Nelsonom porazilo španielsko-francúzsku vojnovú flotilu.

Víťazný oblúk (Paríž, 1836)

Stavba Arc de Triomphe bola dokončená iba po Napoleonovom páde, v roku 1836.

Bastila (Paríž, 18. storočie)

Parížske väzenie sa stalo legendárnym kvôli udalostiam francúzskej revolúcie v roku 1789.

Habsburská cisárska pechota

Pechota armády Habsburskej ríše bola nasadená v mnohých bitkách.

Kroje západnej Európy (19. storočie)

Oblečenie odzrkadľuje životný štýl a kultúru obyvateľov daného obdobia a regiónu.

Mirský zámok (17. storočie)

Mirský zámok, ktorý sa nachádza v bieloruskom meste Mir, bol postavený v goticko-renesančnom slohu.

Panteón (Paríž, 18. storočie)

Najväčšia a najdôležitejšia klasicistická budova bola dokončená v roku 1790, kde sú pochované mnohé významné osobnosti Francúzska.

Turek (Šachový automat)

Najznámejší vynález Wolfganga von Kempelena.

Vojaci americkej občianskej vojny

Americká občianska vojna prebiehala medzi severnými štátmi,nazývanými Únia, a štátmi južnými, označovanými ako Konfederácia.

Vojaci maďarskej revolúcie v rokoch 1848–1849

Hlavní účastníci bitiek maďarskej revolúcie boli maďarskí, ruskí a cisárski vojaci.

Statočný cínový vojačik

Legendárna postavička z rozprávky Hansa Christiana Andersena ožíva zobrazením v dioráme.

Added to your cart.