NAD, NADP, NADPH

NAD, NADP, NADPH

NAD je koenzým, ktorý hrá dôležitú úlohu najmä pri katabolických procesoch pričom NADP je dôležitý v anabolických procesoch ako nosič vodíku.

Biológia

Kľúčové slová

NAD, NADP, NADPH, nikotínamid dinukleotid, nikotínamid dinukleotid fosfát, nukleotidov, elektrón prevod, transport vodíka, katabolický proces, katabolizmus, anabolizmus, koenzým, nikotínamid, adenín, fosfátová skupina, ribóza, biológia, biochémie, chémia

Súvisiace extra

Scénky

NAD

NAD,
Nikotínamidadeníndinukleotid
(C₂₁H₂₇N₇O₁₄P₂)

Údaje

Molárna hmotnosť: 663,43 g/mol

Bod topenia: 160 °C

Vlastnosti

Nikotínamidadeníndinukleotid (NAD) je bezfarebný, hygroskopický prášok, ktorý sa ľahko rozpúšťa vo vode. Je to koenzým pozostávajúci z dvoch nukleotidov s obsahom ribózy, v ktorých tvorí organickú bázu jeden adenín a jeden nikotínamid s pyridínovou kostrou. Je to zlúčenina, ktorá sa ľahko redukuje, prijíma vodík.

Jeho úlohou je transport vodíka v rámci rozkladných procesov s uvoľňovaním energie.

Výskyt a výroba

NAD nájdeme v každej živej bunke. Prvýkrát sa ho podarilo izolovať z kvasníc a aj dnes sa vyrába spravidla z kvasníc. Biosyntéza prebiehajúca v bunkách vychádza z nikotínamidu.

Využitie

NAD a jeho redukovaný derivát sa používa v biochemických a klinických laboratóriách v enzýmovej analytike a tiež v potravinárskej chémii. V našom organizme funguje ako transportná molekula.

NAD (kalotový model)

NAD,
Nikotínamidadeníndinukleotid
(C₂₁H₂₇N₇O₁₄P₂)

Údaje

Molárna hmotnosť: 663,43 g/mol

Bod topenia: 160 °C

Vlastnosti

Nikotínamidadeníndinukleotid (NAD) je bezfarebný, hygroskopický prášok, ktorý sa ľahko rozpúšťa vo vode. Je to koenzým pozostávajúci z dvoch nukleotidov s obsahom ribózy, v ktorých tvorí organickú bázu jeden adenín a jeden nikotínamid s pyridínovou kostrou. Je to zlúčenina, ktorá sa ľahko redukuje, prijíma vodík.

Jeho úlohou je transport vodíka v rámci rozkladných procesov s uvoľňovaním energie.

Výskyt a výroba

NAD nájdeme v každej živej bunke. Prvýkrát sa ho podarilo izolovať z kvasníc a aj dnes sa vyrába spravidla z kvasníc. Biosyntéza prebiehajúca v bunkách vychádza z nikotínamidu.

Využitie

NAD a jeho redukovaný derivát sa používa v biochemických a klinických laboratóriách v enzýmovej analytike a tiež v potravinárskej chémii. V našom organizme funguje ako transportná molekula.

NADP

NADP,
Nikotínamidadeníndinukleotidfosfát
(C₂₁H₂₉N₇O₁₇P₃)

Údaje

Molárna hmotnosť: 744,41 g/mol

Vlastnosti

NADP, t.j. nikotínamidadeníndinukleotidfosfát sa líši od NAD iba tým, že má jednu ďalšiu fosfátovú skupinu, pričom sa esterifikuje OH skupina na druhom uhlíkovom atóme ribózy pripojenej k adenínu. NADP je takisto koenzým transportujúci vodík, ale je súčasťou stavebných procesov: je zdrojom vodíkových atómov, ktoré sú potrebné v rámci redukcií.

Výskyt a výroba

Nachádza sa v každej živej bunke.

Využitie

NADP a jeho redukovaný derivát sa používa v biochemických a klinických laboratóriách v enzýmovej analytike a tiež v potravinárskej chémii. V našom organizme funguje ako transportná molekula.

NADP (kalotový model)

NADP,
Nikotínamidadeníndinukleotidfosfát
(C₂₁H₂₉N₇O₁₇P₃)

Údaje

Molárna hmotnosť: 744,41 g/mol

Vlastnosti

NADP, t.j. nikotínamidadeníndinukleotidfosfát sa líši od NAD iba tým, že má jednu ďalšiu fosfátovú skupinu, pričom sa esterifikuje OH skupina na druhom uhlíkovom atóme ribózy pripojenej k adenínu. NADP je takisto koenzým transportujúci vodík, ale je súčasťou stavebných procesov: je zdrojom vodíkových atómov, ktoré sú potrebné v rámci redukcií.

Výskyt a výroba

Nachádza sa v každej živej bunke.

Využitie

NADP a jeho redukovaný derivát sa používa v biochemických a klinických laboratóriách v enzýmovej analytike a tiež v potravinárskej chémii. V našom organizme funguje ako transportná molekula.

NADPH

NADPH (C₂₁H₃₀N₇O₁₇P₃)

Údaje

Molárna hmotnosť: 745,44 g/mol

Vlastnosti

NADPH je bezfarebný, hygroskopický prášok. Jeho biologickou funkciou je transport vodíka, vzniká z NADP.

NADP (až na pár výnimiek) hrá dôležitú úlohu v rámci stavebných metabolických procesov.

Výskyt a výroba

Nachádza sa v každej živej bunke.

Využitie

NADP a jeho redukovaný derivát, NADPH sa používa v biochemických a klinických laboratóriách v enzýmovej analytike a tiež v potravinárskej chémii. V našom organizme funguje ako transportná molekula.

NADPH (kalotový model)

NADPH (C₂₁H₃₀N₇O₁₇P₃)

Údaje

Molárna hmotnosť: 745,44 g/mol

Vlastnosti

NADPH je bezfarebný, hygroskopický prášok. Jeho biologickou funkciou je transport vodíka, vzniká z NADP.

NADP (až na pár výnimiek) hrá dôležitú úlohu v rámci stavebných metabolických procesov.

Výskyt a výroba

Nachádza sa v každej živej bunke.

Využitie

NADP a jeho redukovaný derivát, NADPH sa používa v biochemických a klinických laboratóriách v enzýmovej analytike a tiež v potravinárskej chémii. V našom organizme funguje ako transportná molekula.

Rozprávanie

Súvisiace extra

Enzýmy

Enzýmy sú molekuly proteínu katalyzujúce biochemické reakcie. Ich aktivita môže byť...

ADP, ATP

ATP je hlavným zdrojom energie pre bunky.

Baktérie (pokročilý stupeň)

Baktérie sú jednobunkové organizmy bez jadra, ktoré dosahujú dĺžku iba niekoľkých...

Meióza

Naše pohlavné bunky sú haploidné bunky vyrobené z diploidných buniek meiózy čo je...

Transportné procesy

Táto animácia zobrazuje aktívne a pasívne transportné procesy prebiehajúce cez bunkové...

Chlorofyl

Chlorofyl je zelené farbivo nájdené v rastlinách, ktoré hrá dôležitú úlohu pri fotosyntéze.

Mitóza

Mitóza je proces, pri ktorom sa eukaryotická bunka delí do dvoch buniek a počet...

Added to your cart.