Monzúnový veterný systém

Monzúnový veterný systém

Monzúnové vetry prinášajú v lete silné zrážky z mora na pevninu.

Geografia

Kľúčové slová

monzún, wind systém, zimný monzún, dychový, letný monzún, mierne pásmo, horúce pásmo, pasát, zrážky, Otepľovanie, ochladenie, počasie, zmena teploty, atmosféra, more, oceán, tlak vzduchu, Rovník, teplota, dážď, sucho, príroda, Zem, zemepis

Súvisiace extra

Scénky

Monzúnový veterný systém mierneho pásma

 • severný polárny kruh
 • Obratník Raka
 • Rovník
 • Obratník Kozorožca
 • južný polárny kruh
 • Južný pól
 • Severný pól
 • Atlantický oceán
 • Tichý oceán
 • Indický oceán
 • Severný ľadový oceán
 • Južná a východná Čína
 • Japonsko
 • Nový Zéland
 • Východné pobrežie Južnej Afriky
 • Mexický záliv
 • Východné pobrežie Južnej Ameriky
 • Čile
 • Východné pobrežie Austrálie

Monzún sa môže vytvoriť aj v miernom pásme. Zvyčajne vzniká na východnom okraji kontinentov. Vetry so sezónnou zmenou smeru majú za následok daždivé letá a suché zimy.

Monzún v miernom pásme

 • letný monzún
 • N - Nižší tlak vzduchu.
 • V - Vyšší tlak vzduchu.
 • veľké množstvo intenzívnych zrážok
 • malé množstvo zrážok
 • silnejšie oteplenie
 • nižšia tepelná kapacita
 • vyššia tepelná kapacita

V lete prúdi od oceánov chladnejší vzduch s vyšším tlakom smerom k teplejším kontinentom s nižším tlakom vzduchu.

V zime je to presne naopak: od kontinentov prúdi chladnejší vzduch s vyšším tlakom smerom k teplejším oceánom s nižším tlakom vzduchu.

Monzúnový veterný systém tropického pásma

 • teplotný rovník - Čiara, ktorá spája najteplejšie body s najnižším tlakom vzduchu na Zemi. Pasátové vetry prúdia smerom k tejto čiare.
 • leto na severnej pologuli
 • juhovýchodný pasát
 • juhozápadný (letný) monzún - Vietor, ktorý nosí zrážky počas leta na severnej pologuli.
 • juhovýchodný (zimný) monzún - Vietor, ktorý nosí suchý vzduch počas zimy na južnej pologuli.

Monzún je sezónny zvrat vetra na určitom území. Hlavnou príčinou jeho vzniku je rozdielne ohrievanie mora a pevniny a z toho plynúce rozdiely v tlaku vzduchu. Kvôli vyrovnaniu tlaku vzduchu sa spustí prúdenie vzduchu. Ak vietor prúdi od mora smerom k pevnine, prinesie so sebou zrážky, ak prúdi opačným smerom, prinesie suché, slnečné počasie. Ak sezónna zmena smeru vetra predstavuje aspoň 120°, hovoríme o monzúne.

Monzún je súčasťou všeobecnej cirkulácie atmosféry. Ak v tropickom pásme spojíme najteplejšie body Zeme, získame teplotný rovník. Kvôli rozdielnemu ohrievaniu morí a pevnín sa teplotný rovník neprekrýva so zemepisným rovníkom.
Nakoľko sa v lete pevnina ohrieva viac ako more, teplotný rovník sa posúva do vnútornej oblasti kontinentov. Severovýchodné a juhovýchodné pasátové vetry preto neprúdia smerom k zemepisnému rovníku, ale k teplotnému rovníku, kde je najvyššia teplota a najnižší tlak vzduchu.

Následkom toho počas leta na severnej pologuli juhovýchodný pasát južnej pologule po prekročení zemepisného rovníka pokračuje v prúdení na severnej pologuli smerom k vnútorným oblastiam kontinentov. Nakoľko rotácia Zeme na severnej pologuli mení smer vetra doprava, pasátový vietor na južnej pologuli prúdiaci z juhovýchodu sa stáva na severnej pologuli monzúnom prúdiacim z juhozápadu.

Počas zimy na severnej pologuli sa teplotný rovník posúva na južnú pologuľu a uvoľňuje cestu severovýchodnému pasátu. Tropický zimný monzún severnej polgule sa preto zhoduje so severovýchodným pasátom. Keď je na severnej pologuli zima, na južnej pologuli je leto. Severovýchodný pasát severnej pologule prekročí zemepisný rovník a vplyvom rotácie Zeme pokračuje vo svojom prúdení ako severozápadný monzún smerom k teplotnému rovníku, ktorý sa posunul do vnútorných oblastí pevnín južnej pologule.

Monzún v tropickom pásme

 • letný monzún
 • V - Vyšší tlak vzduchu.
 • N - Nižší tlak vzduchu.
 • rovník
 • teplotný rovník - Čiara, ktorá spája najteplejšie body s najnižším tlakom vzduchu na Zemi. Pasátové vetry prúdia smerom k tejto čiare.
 • juhozápadný vietor
 • silné oteplenie
 • oceán
 • kontinent
 • veľké množstvo zrážok
 • malé množstvo zrážok

V lete je tlak vzduchu nad teplejšími kontinentmi nižší ako nad oceánmi. Kvôli vyrovnaniu tlaku vzduchu od oceánov začne prúdiť vzduch s vyšším tlakom smerom k pevninám s nižším tlakom vzduchu. Tieto vetry vanúce od oceánu nosia so sebou prudké lejaky.

V zime je tlak vzduchu nad chladnejšími kontinentmi vyšší ako nad oceánmi. Vzduch preto prúdi z vnútra kontinentov smerom k oceánom. Tieto vetry nosia chladné, ale slnečné a suché počasie.

Rozprávanie

Monzún je sezónny zvrat vetra na určitom území. Hlavnou príčinou jeho vzniku je rozdielne ohrievanie mora a pevniny a z toho plynúce rozdiely v tlaku vzduchu. Kvôli vyrovnaniu tlaku vzduchu sa spustí prúdenie vzduchu. Ak vietor prúdi od mora smerom k pevnine, prinesie so sebou zrážky, ak prúdi opačným smerom, prinesie suché, slnečné počasie. Ak sezónna zmena smeru vetra predstavuje aspoň 120°, hovoríme o monzúne.

Monzún je súčasťou všeobecnej cirkulácie atmosféry. Ak v tropickom pásme spojíme najteplejšie body Zeme, získame teplotný rovník. Kvôli rozdielnemu ohrievaniu morí a pevnín sa teplotný rovník neprekrýva so zemepisným rovníkom.
Nakoľko sa v lete pevnina ohrieva viac ako more, teplotný rovník sa posúva do vnútornej oblasti kontinentov. Severovýchodné a juhovýchodné pasátové vetry preto neprúdia smerom k zemepisnému rovníku, ale k teplotnému rovníku, kde je najvyššia teplota a najnižší tlak vzduchu.

Následkom toho počas leta na severnej pologuli juhovýchodný pasát južnej pologule po prekročení zemepisného rovníka pokračuje v prúdení na severnej pologuli smerom k vnútorným oblastiam kontinentov. Nakoľko rotácia Zeme na severnej pologuli mení smer vetra doprava, pasátový vietor na južnej pologuli prúdiaci z juhovýchodu sa stáva na severnej pologuli monzúnom prúdiacim z juhozápadu.

Počas zimy na severnej pologuli sa teplotný rovník posúva na južnú pologuľu a uvoľňuje cestu severovýchodnému pasátu. Tropický zimný monzún severnej polgule sa preto zhoduje so severovýchodným pasátom. Keď je na severnej pologuli zima, na južnej pologuli je leto. Severovýchodný pasát severnej pologule prekročí zemepisný rovník a vplyvom rotácie Zeme pokračuje vo svojom prúdení ako severozápadný monzún smerom k teplotnému rovníku, ktorý sa posunul do vnútorných oblastí pevnín južnej pologule.

V lete je tlak vzduchu nad teplejšími kontinentmi nižší ako nad oceánmi. Kvôli vyrovnaniu tlaku vzduchu od oceánov začne prúdiť vzduch s vyšším tlakom smerom k pevninám s nižším tlakom vzduchu. Tieto vetry vanúce od oceánu nosia so sebou prudké lejaky.

V zime je tlak vzduchu nad chladnejšími kontinentmi vyšší ako nad oceánmi. Vzduch preto prúdi z vnútra kontinentov smerom k oceánom. Tieto vetry nosia chladné, ale slnečné a suché počasie.

Monzún sa môže vytvoriť aj v miernom pásme. Zvyčajne vzniká na východnom okraji kontinentov. Vetry so sezónnou zmenou smeru majú za následok daždivé letá a suché zimy.

V lete prúdi od oceánov chladnejší vzduch s vyšším tlakom smerom k teplejším kontinentom s nižším tlakom vzduchu.

V zime je to presne naopak: od kontinentov prúdi chladnejší vzduch s vyšším tlakom smerom k teplejším oceánom s nižším tlakom vzduchu.

Súvisiace extra

Blýskanie

Blesk je elektrický výboj vznikajúci v atmosfére, ktorý je sprevádzaný emisiou svetla a hrmením.

Cyklóna a anticyklóna

Cyklóny sú veľké plochy cirkulujúceho vzduchu s mrakmi a zrážkami, ktoré sa vytvárajú v jeho strede.

El Niño

Prírodný úkaz vyskytujúci sa v tropických oblastiach Tichého oceána, opakujúci sa každých päť rokov.

Meteorologické prístroje (pokročilý)

Táto animácia nám predstaví nástroje, ktoré sa používajú na skúmanie atmosferických javov.

Meteorologické prístroje (základný)

Táto animácia nám predstaví nástroje, ktoré sa používajú na skúmanie atmosferických javov.

Miestne vetry

Medzi najdôležitejšie miestne vetry patria bríza, föhn, bóra, horský a dolinový vietor, ľadovcový vietor.

Podnebné pásma

Zem je rozdelená na geografické, podnebné a vegetačné pásma.

Topografia Zeme

V tejto animácii sa dozviete, ktoré sú najväčšie pohoria, nížiny, rieky, jazerá a púšte našej Zeme.

Tropické cyklóny

Cyklóny sú veľké plochy zvíreného vzduchu s oblakmi sprevádzané silným dažďom.

Všeobecná cirkulácia atmosféry

Rozdiel medzi teplotou v polárnych a rovníkových oblastiach spôsobuje prúdenie v atmosfére, ktorá je ovplyvnená množstvom faktorov, vrátane rotácie Zeme.

Vznik a typy oblakov

Z odparujúcej vody sa tvoria oblaky, ktoré majú rôzny tvar a ktorých voda dopadá naspäť na povrch Zeme vo forme zrážok.

Added to your cart.