Molekula tuku

Molekula tuku

Molekula tuku je tvorená jednou molekulou glycerinu a tromi molekulami mastných kyselin.

Chémia

Kľúčové slová

Molekula tuku, tuk, neutrálny tuk, triglyceridov, lipid, nasýtený, esterová väzba, mastné kyseliny, kyselina palmitová, kyselina stearová, glycerol, živočíšneho pôvodu, Mydlo, chémia, biológia, biochémie

Súvisiace extra

Kyselina olejová (C₁₇H₃₃COOH)

Sú to nenasýtené monokarboxylové kyseliny, ktoré obsahujú v molekule dvojitú väzbu v cis-konfigurácii.

Kyselina palmitová (kyselina hexadekánová) (C₁₅H₃₁COOH)

Je to biela, voskovitá karboxylová kyselina s veľkým počtom uhlíkových atómov.

Kyselina steárová (kyselina oktadekánová) (C₁₇H₃₅COOH)

Je to biela, pevná, na hmat je mastná látka. Je zložkou rastlinných olejov a zvieracích tukov.

Mydlo

Mastná kyselina obsahuje na ľavej strane nepolárny koniec a na pravej strane polárny koniec molekúl, preto je vhodná aj na odstraňovanie mastných škvŕn.

Olejová molekula

Sú to triglyceridy, ktoré obsahujú nenasýtené mastné kyseliny, sú kvapalné pri izbovej teplote.

Glycerín (propán-1,2,3-triol) (C₃H₈O₃)

Je to trojsýtny alkohol, používa sa v kozmetických výrobkoch.

Transportné procesy

Táto animácia zobrazuje aktívne a pasívne transportné procesy prebiehajúce cez bunkové membrány.

Added to your cart.