Molekula tuku

Molekula tuku

Molekula tuku je tvorená jednou molekulou glycerinu a tromi molekulami mastných kyselin.

Chémia

Kľúčové slová

Molekula tuku, tuk, neutrálny tuk, triglyceridov, lipid, nasýtený, esterová väzba, mastné kyseliny, kyselina palmitová, kyselina stearová, glycerol, živočíšneho pôvodu, Mydlo, chémia, biológia, biochémie

Súvisiace extra

Scénky

Priestorový model molekuly

Tuková molekula (tristearín) ((C₁₇H₃₅COO)₃C₃H₅)

Údaje

Molárna hmotnosť: 891,45 g/mol

Bod topenia: 72 °C

Hustota: 0,862 g/cm³ (pri 80 °C)

Vlastnosti

Tuky (lipidy) patria k triglyceridom: v ich molekule glycerol esterifikujú tri mastné kyseliny. V animácii je zobrazená tuková molekula tristearín, v ktorej všetky tri mastné kyseliny tvorí kyselina stearová.
Kyselina stearová je nasýtená mastná kyselina, a preto je tristearín pri izbovej teplote tuhý, zatiaľ čo rastlinné oleje obsahujúce nenasýtené mastné kyseliny sú tekuté.
Tristearín je nerozpustný vo vode, málo rozpustný v studenom alkohole a éteri, dobre rozpustný v benzéne a chloroforme.

Výskyt a výroba

Tristearín sa vyskytuje v tuhých živočíšnych tukoch. Vyrába sa hydrolýzou tukov a následnou esterifikáciou.

Použitie

Predošle sa používal na výrobu sviečok. Tuky sa používajú ako potrava, na výrobu farieb, prostriedkov na ošetrovanie kože, kozmetických výrobkov, mastných alkoholov a mastných kyselín.

Priestorové znázornenie

Rozprávanie

Súvisiace extra

Kyselina olejová (C₁₇H₃₃COOH)

Sú to nenasýtené monokarboxylové kyseliny, ktoré obsahujú v molekule dvojitú väzbu v cis-konfigurácii.

Kyselina palmitová (kyselina hexadekánová) (C₁₅H₃₁COOH)

Je to biela, voskovitá karboxylová kyselina s veľkým počtom uhlíkových atómov.

Kyselina steárová (kyselina oktadekánová) (C₁₇H₃₅COOH)

Je to biela, pevná, na hmat je mastná látka. Je zložkou rastlinných olejov a zvieracích tukov.

Mydlo

Mastná kyselina obsahuje na ľavej strane nepolárny koniec a na pravej strane polárny koniec molekúl, preto je vhodná aj na odstraňovanie mastných škvŕn.

Olejová molekula

Sú to triglyceridy, ktoré obsahujú nenasýtené mastné kyseliny, sú kvapalné pri izbovej teplote.

Glycerín (propán-1,2,3-triol) (C₃H₈O₃)

Je to trojsýtny alkohol, používa sa v kozmetických výrobkoch.

Transportné procesy

Táto animácia zobrazuje aktívne a pasívne transportné procesy prebiehajúce cez bunkové membrány.

Added to your cart.