Misia Apollo 15 (mesačné vozidlo)

Misia Apollo 15 (mesačné vozidlo)

Animácia zobrazuje dvojmiestne mesačné vozidlo, ktoré bolo použité počas misie Apollo 15.

Geografia

Kľúčové slová

Apollo 15, Mesačný elektromobil, Mesiac, Program Moon, lunárny modul, moon pristátie, USA, mesačný kameň, Dave Scott, James Irwin, Alfred Worden, Falcon, skafander, planéta, vesmír, kozmický výskum, astronómia, zemepis, _javasolt

Súvisiace extra

Otázky

 • Kto nebol členom posádky misie?
 • Kto bol veliteľom misie Apollo 15?
 • Koľko členov mala posádka misie Apollo 15?
 • V ktorom roku sa uskutočnila misia Apollo 15?
 • Ktorou misiou bolo Apollo 15 v rámci vesmírneho programu Apollo?
 • Aká bola volacia značka kozmickej lode misie Apollo 15?
 • Aká bola volacia značka lunárneho modulu misie Apollo 15?
 • Ktorý dopravný prostriedok pristál na povrchu Mesiaca v rámci misie Apollo 15?
 • Koľko astronautov vystúpilo na povrch Mesiaca počas misie Apollo 15?
 • V čom sa misia Apollo 15 nelíšila od predošlých misií programu Apollo?
 • Kto hral dôležitú úlohu pri navrhovaní mesačného vozidla?
 • Čo nemalo mesačné vozidlo?
 • Čo poháňalo mesačné vozidlo?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nKaždé koleso mesačného vozidla bolo poháňané samostatne.
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nMesačné vozidlo misie Apollo 15 bolo privezené späť na Zem a použité v rámci ďalších dvoch Apollo misií.
 • Z akého materiálu boli vyrobené kolesá mesačného vozidla?
 • Čo nebolo súčasťou vybavenia mesačného vozidla?
 • Čo zabezpečovalo riadenie mesačného vozidla?
 • Z ktorého sedadla riadili mesačné vozidlo?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nPodľa predpisov mesačné vozidlo mohol riadiť iba veliteľ misie.
 • Akou maximálnou rýchlosťou sa pohybovalo mesačné vozidlo na povrchu Mesiaca?
 • Približne koľko dní strávili kozmonauti na Mesiaci počas misie Apollo 15?
 • Akú celkovú vzdialenosť prešlo mesačné vozidlo na povrchu Mesiaca počas misie Apollo 15?
 • Aká bola celková hmotnosť vzoriek mesačných hornín, ktoré boli pozbierané počas misie Apollo 15?
 • Ako dlho trvala misia Apollo 15 (od štartu po návrat na Zem)?
 • Kde pristála posádka misie Apollo 15?
 • Prečo malo mesačné vozidlo pri kolesách blatníky?
 • Koľko kolies malo mesačné vozidlo?
 • Aká bola hmotnosť mesačného vozidla?
 • Na akú maximálnu vzdialenosť sa vzdialilo mesačné vozidlo od lunárneho modulu?
 • Ktoré tvrdenie je pravdivé o mesačnom vozidle misie Apollo 15?
 • Aký typ batérií malo mesačné vozidlo?
 • Na ktorom mieste na Mesiaci pristál lunárny modul misie Apollo 15?
 • Koľko misií bolo v rámci programu pred misiou Apollo 15, kedy kozmonauti vstúpili na povrch Mesiaca?

Scénky

Misia Apollo 15

Mesačné vozidlo

Konštrukcia

Špeciálne kolesá

Prechádzka

Rozprávanie

Misia Apollo 15 bola 9. letom v rámci Lunárneho programu Spojených štátov. Ciele boli tento krát odvážnejšie: stráviť dlhšiu dobu na povrchu Mesiaca a pomocou rozšírenej sady nástrojov uskutočniť dôkladnejší vedecký výskum.

Kozmická loď s 3-člennou posádkou bola odpálená z Kennedyho vesmírneho strediska 26. júla 1971. Veliteľ Dave Scott a pilot lunárneho modulu, James Irwin pristáli na Mesiaci pri brázde Hadley v 5. deň misie. Pilot veliteľského modulu, Alfred Worden zostal v kozmickej lodi a počas obiehania okolo Mesiaca uskutočnil vedecké pozorovania.

Dvaja kozmonauti trikrát vystúpili z lunárneho modulu Falcon na povrch Mesiaca. Počas misie mali na sebe nový typ skafandra. Pozbierali veľké množstvo horninových vzoriek, uskutočnili mnoho meraní a postavili štvrtú mesačnú výskumnú stanicu.

Najdôležitejšou súčasťou misie bolo však sprevádzkovanie prvého mesačného vozidla.
Mesačné vozidlo navrhol tím inžinierov pod vedením Ferenca Pavlicsa, ktorý mal maďarský pôvod. Toto vozidlo bolo vybavené mnohými prístrojmi, ktoré umožňovali geologický výskum. Bolo to ľahké, štvorkolesové vozidlo, ktoré unieslo aj veľký náklad. Kvôli jednoduchšej preprave a sprevádzkovaniu malo skladací podvozok. Každé jeho koleso bolo poháňané osobitným elektromotorom. Jeho maximálna rýchlosť dosahovala 18-20 km/h, ale kvôli podmienkam na povrchu Mesiaca sa pohybovalo iba rýchlosťou 8-12 km/h.

Vozidlo riadili z ľavého sedadla, pomocou riadiacej páky v tvare T. Hoci to nebolo uvedené v predpisoch, riadenie vozidla bolo výsadou veliteľa. Kvôli zlepšeniu pojazdnosti vozidlo malo vyvýšený podvozok. Kolesá boli vyrobené z titánu. Vozidlo najazdilo za 3 dni dokopy 27,9 km a pozbieralo viac ako 77 kg hornín.

Lunárny modul opustil Mesiac a pripojil sa k veliteľskému modulu 2. augusta. Posádka pristála v Tichom oceáne 7. augusta. Počas misie, ktorá trvala viac ako 12 dní, bolo použitých mnoho nových nástrojov a poskytnutých množstvo údajov pre vedecký výskum.

Mesačné vozidlo použili aj ďalšie dve misie, Apollo 16 a Apollo 17.
Všetky tri vozidlá aj dnes parkujú na povrchu Mesiaca.

Súvisiace extra

Veterná elektráreň

Veterné elektrárne premieňajú kinetickú energiu vetra na elektrickú energiu.

Solárna elektráreň

Solárne elektrárne premieňajú slnečnú energiu na elektrinu.

Satelitná navigácia(GPS)

Globálny Polohový Systém sa skladá z 24 družíc, ale iba 4 musia byť viditeľné pre...

Atletický štadión

V atletickom štadióne môžu byť usporiadané rôzne športové podujatia.

Hlbinná baňa

Na rozdiel od povrchových baní, v hlbinných baniach vrstvy pokrývajúce uhlie nie sú...

Znečistenie ovzdušia

Táto animácia nám predstaví hlavné zdroje znečistenia ovzdušia v priemysle,...

Space Shuttle (kozmický raketoplán)

Bol americký kozmický pilotovaný raketoplán používaný na lety do vesmíru vládnou...

Cesta k vzniku globálnej ekonomiky

Ľudstvo prešlo veľkú cestu od súkromného obchodovania po vznik globálnej ekonomiky.

Added to your cart.