Miestne vetry

Miestne vetry

Medzi najdôležitejšie miestne vetry patria bríza, föhn, bóra, horský a dolinový vietor, ľadovcový vietor.

Geografia

Kľúčové slová

Miestne vetry, Všeobecná cirkulácia atmosféry, dychový, dole zo svahu vietor, mistral, fén vietor, atmosféra, tlak vzduchu, teplota, zrážky, príroda, zemepis

Súvisiace extra

Otázky

 • Doplňte nasledujúcu vetu! Stúpajúci vzduch spôsobuje zrážky a na druhej strane pohoria sa zvalí do doliny. Počas toho sa ..., lebo tepelná kapacita suchšieho vzduchu je ....
 • Doplňte nasledujúcu vetu! Pevnina sa zohreje rýchlejšie ako more, a preto sa cez deň tlak vzduchu nad pevninou .... Bríza preto vanie cez deň smerom k ....
 • Cez deň je dolina chladnejšia ako úbočie, horský a dolinový vietor preto vanie od doliny. Prečo je to tak?
 • Mistrál je silný, studený severný vietor v južnom Francúzsku, ktorý vanie od Centrálneho masívu. Ku ktorému typu miestnych vetrov patrí?
 • Bóra je studený vietor, ktorý sa valí zo svahov na pobreží Jadranského mora. Ku ktorému typu miestnych vetrov patrí?
 • Föhn je suchý, teplý vietor, ktorý padá zo svahov Álp. Ku ktorému typu miestnych vetrov patrí?

Scénky

Miestne vetry

 • bríza - Vzniká kvôli teplotným rozdielom medzi morom a pevninou. Cez deň je teplejšia pevnina, vietor preto vanie od mora. V noci je teplejšie more, vietor preto vanie od pevniny.
 • horský a dolinový vietor - Cez deň je dolina chladnejšia ako úbočie, vietor preto vanie od doliny smerom k hore. V noci je hora chladnejšia ako dolina, vietor preto vanie od hory smerom k doline.
 • studený padavý bietor - Studený stúpajúci vzduch, ktorý keď dosiahne vrchol pohoria, zvalí sa na záveternej strane. Mistrál je studený padavý vietor charakteristický pre južné Francúzsko.
 • teplý padavý vietor - Stúpajúci vzduch spôsobuje zrážky a na druhej strane pohoria sa zvalí do doliny. Tento vzduch je kvôli odovzdaniu zrážok suchý, a tak sa počas klesania zohrieva. Föhn je teplý padavý vietor charakteristický pre Alpy.

Bríza

 • morský vietor
 • N
 • V

Horský a dolinový vietor

 • horský a dolinový vietor - Cez deň je dolina chladnejšia ako úbočie, vietor preto vanie od doliny smerom k hore. V noci je hora chladnejšia ako dolina, vietor preto vanie od hory smerom k doline.

Padavý vietor

 • studený padavý bietor - Studený stúpajúci vzduch, ktorý keď dosiahne vrchol pohoria, zvalí sa na záveternej strane. Mistrál je studený padavý vietor charakteristický pre južné Francúzsko.
 • teplý padavý vietor - Stúpajúci vzduch spôsobuje zrážky a na druhej strane pohoria sa zvalí do doliny. Tento vzduch je kvôli odovzdaniu zrážok suchý, a tak sa počas klesania zohrieva. Föhn je teplý padavý vietor charakteristický pre Alpy.

Súvisiace extra

Blýskanie

Blesk je elektrický výboj vznikajúci v atmosfére, ktorý je sprevádzaný emisiou svetla a hrmením.

Cyklóna a anticyklóna

Cyklóny sú veľké plochy cirkulujúceho vzduchu s mrakmi a zrážkami, ktoré sa vytvárajú v jeho strede.

Eolická reliéfotvorná činnosť na pobrežiach a v stepiach

Vietor, ako vonkajšia sila, zohráva dôležitú úlohu pri formovaní pobreží a stepí.

Kolobeh vody (stredný)

Kolobeh vody zahŕňa procesy ako sú vyparovanie cez tvorbu oblakov kondenzáciu vody v nich v podoby daždových kvapiek alebo snehových vločiek a následný...

Meteorologické prístroje (základný)

Táto animácia nám predstaví nástroje, ktoré sa používajú na skúmanie atmosferických javov.

Tornádo

Tornáda majú krátku životnosť, ale o to väčšiu silu, ktorá dokáže spôsobiť obrovské škody.

Tropické cyklóny

Cyklóny sú veľké plochy zvíreného vzduchu s oblakmi sprevádzané silným dažďom.

Výšková pásmovitosť

V horách sa podnebie, pôda, flóra a fauna menia s nadmorskou výškou.

Všeobecná cirkulácia atmosféry

Rozdiel medzi teplotou v polárnych a rovníkových oblastiach spôsobuje prúdenie v atmosfére, ktorá je ovplyvnená množstvom faktorov, vrátane rotácie Zeme.

Veterná elektráreň

Veterné elektrárne premieňajú kinetickú energiu vetra na elektrickú energiu.

Vznik a typy oblakov

Z odparujúcej vody sa tvoria oblaky, ktoré majú rôzny tvar a ktorých voda dopadá naspäť na povrch Zeme vo forme zrážok.

Meteorologické prístroje (pokročilý)

Táto animácia nám predstaví nástroje, ktoré sa používajú na skúmanie atmosferických javov.

Monzúnový veterný systém

Monzúnové vetry prinášajú v lete silné zrážky z mora na pevninu.

Morské prúdy

Morské prúdy tvoria dopravníkový pás, ktorý vo výraznej miere ovplyvňuje Zemskú klímu.

Added to your cart.