Mexická redknee tarantula

Mexická redknee tarantula

Jeden z najznámejších druhov pavúkov, ktorý je často držaný v domácnosti. Jeho uhryznutie nie je smrteľné.

Biológia

Kľúčové slová

Tarantula, pavúk, Severná Amerika, Mexiko, klepietka, zadná časť tela, predná časť tela, pĺznutie, obydlia pôdy, chov, korisť, domáce zviera, chitín, článkonožec, pavúkovce, zviera, dravec, biológia

Súvisiace extra

Scénky

Brachypelma smithi

Potrava

Anatómia

  • chitínové chlpy
  • klepietka - Ústne ústrojenstvo, pomocou ktorého chytá svoju korisť. K nemu sú pripojené jedové žľazy. Pavúk do tela koristi napustí tráviace enzýmy a následne vysaje tkanivá premenené na tekutinu. Toto nazývame mimotelovým trávením. Uhryznutie tarantuly je bolestivé, ale pre človeka väčšinou nie je nebezpečné.
  • zadná časť tela
  • 4 páry kráčavých nôh - Pavúkovce majú 4 páry článkovaných kráčavých nôh.
  • predná časť tela - Vzniká zrastením hlavy a hrude.
  • hmatadlá na dolnej čeľusti - Vyvinulo sa z nôh. Obsahuje mechanické a chemické receptory.
  • dĺžka: 10-13 cm
  • rozpätie nôh: 14-17 cm

Súvisiace extra

Križiak obyčajný

Križiak obyčajný patrí medzi rozšírený druh pavúkov, na príklade ktorého spoznáme anatómiu pavúkov.

Pavúčie vlákno, pavučina

Kým hustota pavučieho vlákna je nižšia ako pri nylonových vláknach jeho pevnosť v ťahu je vyššia ako pri oceli.

Čilský pavúk pustovník

Jedovaté uštipnutie čilského pavúka pustovníka znamená veľké ohrozenie pre ľudský organizmus.

Škorpión Androctonus australis

Škorpión Androctonus australis je jeden z najnebezpečnejších škorpiónov.

Axolotl mexický

Je to chvostnatý obojživelník, ktorý má žiabre aj v dospelosti.

Chrúst obyčajný

Je rozšírený chrobák v Európa. Jeho larvy známe pod menom húsenice sú považované za škodcov.

Mlynárik kapustový

Mlynárik kapustový je rozšírený druh motýľa, na ktorého príklade spoznáme anatómiu motýľov.

Mravec lesný

V mravenisku nájdeme kráľovnú, samca a robotnice.

Podenka veľká

Larvy tohto druhu podenky strávia prvé tri roky svojho života vo vode, ich dospelý život trvá len jeden deň, počas ktorého sa pária.

Rak riečny

Typ raka žijúceho v čistých tečúcich sladkovodných vodách.

Roháč veľký

Na príklade roháča vám predstavíme ako pracujú svaly hmyzu, mechanizmus ich letu a rozmnožovanie chrobákov.

Stonôžka páskovaná

Táto scénka vám predstaví stonôžku, ktorá žije najmä v stredomorskej oblasti.

Trilobity (fosílie)

Zaraďujeme sem predkov pavúkovcov a rakov.

Včela medonosná

Včely medonosné produkujú med, ktorý patrí medzi naše dôležité výživné látky.

Added to your cart.